DOQ

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard schrijft non-fictieboek over dementie: ‘Veel zorgverleners hebben te weinig ervaring met dementie’

Medisch specialisten en andere zorgverleners hebben te weinig kennis over dementie en weten onvoldoende over hoe zij het beste kunnen omgaan met dementiepatiënten. Dat stelt bekend thrillerauteur Nicci Gerrard in haar nieuwe non-fictieboek ‘Woorden schieten tekort’ dat zij schreef naar aanleiding van haar ervaringen met zorginstellingen toen haar vader dementie kreeg. Om de zorg voor en bejegening van mensen met dementie in ziekenhuizen te verbeteren, is Gerrard in Engeland John’s Campaign gestart. Maar ook in Nederland valt er nog een wereld te winnen.

De Engelse Nicci Gerrard is vooral bekend als auteur van de psychologische thrillers die ze samen met haar echtgenoot Sean French schrijft. Daarnaast is ze echter ook een ervaren journalist. Toen Gerrard’s vader dementie kreeg, schreef ze daar verschillende artikelen over. Het ging vrij lang naar omstandigheden goed met haar vader, totdat hij in een ziekenhuis werd opgenomen. “Ik zag hoe gevaarlijk een ziekenhuis is voor deze fragiele oudere mensen”, vertelt Gerrard. Haar vader raakte verder verward en zijn toestand werd snel slechter. In het ziekenhuis lijkt iedere deur op de andere. Ook is het ‘ritme’ van het ziekenhuis leidend voor de zorg die de patiënten krijgen. Voor haar vader pakte dat slecht uit. In een poging om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, heeft Gerrard het non-fictieboek ‘Woorden schieten tekort’ geschreven.

Weinig ervaring met dementie

“Veel zorgverleners hebben te weinig ervaring met dementie”, zegt Gerrard. “Eén op de vier ziekenhuisbedden is gevuld met mensen met dementie-gerelateerde problemen.” Zowel in Engeland als ook in andere westerse landen, zoals Nederland, is de ziekenhuiszorg sterk gericht op het genezen van patiënten (‘cure’), en minder op de manier van zorgverlening (‘care’). Juist de manier van zorgverlening (‘care’) is essentieel voor mensen met dementie. “Maar artsen en verpleegkundigen zijn daar niet op getraind”, zegt ze. “Ze kijken niet naar de ‘persoon’, maar naar de tumor, de bloedprop of het gebroken been.” Onderzoek van docent verpleegkunde Annette Keuning onderstreept dat ook in Nederland ziekenhuizen niet altijd zijn voorbereid op mensen met dementie. Keuning constateert in haar onderzoek dat verpleegkundigen soms helemaal niet weten dat een bepaalde patiënt afgezien van een gebroken been bijvoorbeeld ook alzheimer heeft. Terwijl ook in ons land naar schatting 25 procent van alle ziekenhuisbedden gevuld is met mensen met dementie in een bepaald stadium.

Nicci Gerrard

John’s Campaign

In Engeland is Gerrard daarom sinds 2014 actief met ‘John’s Campaign’ een stichting die de positie van mensen met dementie en hun naasten wil verbeteren, ook als het gaat om ziekenhuisopnames. Om mensen met dementie de juiste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat mantelzorgers daarbij betrokken worden, zegt ze. De stichting pleit er dan ook voor dat mantelzorgers vaker gelegenheid krijgen om te overnachten in het ziekenhuis als hun naaste daar is opgenomen. Gerrard: “Je moet voor mensen met dementie zorgen zoals je ook voor je kinderen zorgt. Vroeger mocht je bij de opname van je kind alleen tijdens bezoekuren langskomen. Tegenwoordig vinden we dat absurd en ondenkbaar; ouders kunnen nu zelf beslissen wanneer en hoe lang ze bij hun kind willen zijn. Datzelfde principe moet ook gelden voor deze kwetsbare ouderen.”

Omslag in denken en doen

In Engeland heeft ‘John’s Campaign’ inmiddels bereikt dat bijna in bij alle ziekenhuizen de mantelzorgers dementiepatiënten zonder restricties mogen bezoeken. “Dat komt grotendeels doordat mensen daar nu klaar voor zijn”, zegt Gerrard. “Je moet mensen ja leren zeggen tegen betere zorg voor mensen met dementie.” Maar hoe bereiken we dat die maatschappelijke omslag nog verder gaat? Gerrard: “Het begint met erover praten. Mijn generatie durft dementie gelukkig al iets beter te bespreken dan de generatie van mijn vader; hij kon er écht niet over praten. Maar er rust nog steeds een taboe op. We zijn een klein deel van die verandering. Maar door er meer over te praten, komen we verder.”

Nicci Gerrard ontving de ‘Orwell Prize’ voor het schrijven over de zorg voor en voor het kweken van meer begrip voor dementiepatiënten.

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx