DOQ

Voordelen van thuis­moni­toring na klein herseninfarct

Isala gebruikt thuismonitoring voor patiënten met een ‘klein’ herseninfarct. Deze mensen gaan direct na hun bezoek aan de spoedeisende hulp naar huis. Dat scheelt in het aantal bezette bedden. Neuroloog Heleen den Hertog: “Minder dan 5% van deze patiënten moet alsnog worden opgenomen.”

In Nederland worden jaarlijks meer dan 40.000 mensen getroffen door een herseninfarct. Dat aantal stijgt, vooral door de vergrijzing. De meeste van deze patiënten worden vanaf de spoedeisende hulp opgenomen op de stroke-unit of braincare-unit. De krappe bezetting van bedden op deze afdelingen is zodoende een groeiend probleem. Neuroloog Heleen den Hertog herkent dit: “In Isala worden jaarlijks 1200 mensen met een herseninfarct opgenomen. We zien het aantal patiënten jaarlijks groeien, waardoor de druk op het aantal bedden toeneemt.”

(Foto: PersBuro Frans Paalman Zwolle)

“Minder dan 5% van de patiënten met een klein herseninfarct wordt alsnog opgenomen”

Neuroloog Heleen den Hertog

Thuismonitoring

Den Hertog riep daarom, samen met collega’s van de afdeling cardiologie en neurologie, een initiatief in het leven.  Hierbij hoeven patiënten met een klein herseninfarct vanaf de spoedeisende hulp niet meer te worden opgenomen, of kunnen zij van de braincare-unit sneller naar huis. Hun hartritme wordt dan thuis op afstand gemonitord. “Het gaat hierbij om patiënten die niet in aanmerking komen voor intraveneuze trombolyse en/of intra-arteriële therapie en die relatief weinig klachten ervaren na hun herseninfarct”, zegt Den Hertog. “Waar mensen met een groot herseninfarct minimaal 48 uur worden opgenomen op de braincare-unit van onze spoedeisende hulp, krijgen degenen met een klein herseninfarct alleen een diagnose en de standaardonderzoeken naar de onderliggende oorzaak.” Uiteraard wordt samen met de patiënt en diens naasten besloten of dit traject bij hen aansluit.

Boezemfibrilleren

Deze patiënten gaan vervolgens naar de polikliniek Cardiologie voor een monitoring-apparaat dat zeven dagen registreert of er sprake is van boezemfibrilleren; een belangrijke oorzaak van een TIA of herseninfarct. In het geval van boezemfibrilleren verstuurt het apparaatje een signaal naar de cardioloog, aldus Den Hertog. “Die kan dan de therapie aanpassen.” Daarnaast hebben deze patiënten in dezelfde week een afspraak op de polikliniek bij de verpleegkundig specialist voor voorlichting en het opstarten van de juiste nazorg.

“Patiënten vinden het fijn om de zorg in hun eigen omgeving voort te zetten. Bovendien zorgt thuismonitoring voor een kostenbesparing”

Zorg in eigen omgeving

Thuismonitoring bij patiënten met een klein herseninfarct heeft grote voordelen. “Allereerst kan de patiënt sneller naar huis”, zegt Den Hertog. “Een verblijf op de braincare-unit is vaak confronterend of soms zelfs traumatisch. Patiënten vinden het fijn om de zorg in hun eigen omgeving voort te zetten. Bovendien zorgt thuismonitoring voor een kostenbesparing. Zo houden we op onze braincare-unit bedden beschikbaar voor mensen die reperfusietherapie ondergaan of met een ernstig herseninfarct.”

Tevreden

De resultaten sinds de start van het thuismonitoring-traject in maart 2022 stemmen gunstig, vindt Den Hertog. “Minder dan 5% van deze patiënten wordt alsnog opgenomen. En zij koppelen terug dat ze erg tevreden zijn met het verloop.” Daardoor merken behandelaars meer werkplezier. “Uiteindelijk doen we het voor de patiënt. Als die onze zorg ervaart als goede zorg, zijn wij ook tevreden.”

Geriatrische revalidatie

Het doel van Den Hertog en haar collega’s is dat zij op termijn 20% van de patiënten met een herseninfarct niet meer hoeven op te nemen. “Thuismonitoring kan ook nuttig zijn bij patiënten met een ernstig herseninfarct die niet in aanmerking komen voor reperfusietherapie. Deze patiënten zouden dan direct opgenomen kunnen worden bij de geriatrische revalidatie. Vaak liggen deze mensen in het ziekenhuis te wachten tot er plaats is om te revalideren.”

“Zorg moet niet alleen gedreven zijn door maatschappelijke problemen, zoals beddentekorten”

Netwerkzorg

Den Hertog gelooft in het principe van netwerkzorg. Zo werken zorgprofessionals samen met de patiënt om de meest passende zorg te realiseren. Hierbij past ook zorgtechnologie, zoals thuismonitoring en een nauwe samenwerking tussen afdelingen, zoals Neurologie en Cardiologie. Dat is dan ook de boodschap die Den Hertog wil meegeven aan collega’s: blijf kijken waar de patiënt het meest op zijn of haar plek is. “De patiënt heeft wat te kiezen, we beslissen samen wat het beste traject is. Bepaal hoe we het beste individuele zorg kunnen inrichten.” Bovendien, zegt Den Hertog, moet zorg niet alleen gedreven zijn door maatschappelijke problemen, zoals beddentekorten. “Initiatieven zoals deze, die kijken naar de behoefte van de patiënt, moeten we samen dragen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx