DOQ

Toekomstige arts leert meer over voeding en gezondheid

In het Radboudumc Nijmegen is voeding sinds dit studiejaar structureel onderdeel van de eerste twee studiejaren van de bacheloropleiding Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. In de masteropleiding zijn er verdiepende keuzevakken. Doel is om een nieuwe generatie artsen op te leiden die zich meer bewust is van de rol van leefstijl bij ziekte en gezondheid. “Soms moeten studenten daarvoor buiten hun comfortzone treden”, zegt maag-darm-leverarts en onderwijsontwikkelaar Tanya Bisseling over de gebruikte lesvormen.

Met diëtist Manon van den Berg behoort Bisseling tot de initiatiefnemers van de nieuwe onderwijslijn over voeding. “Maag-darm-leverarts Geert Wanten, wereldwijd expert op het gebied van darmfalen, heeft mij gestimuleerd om ervoor te zorgen dat voeding een grotere plek in geneeskunde-onderwijs zou krijgen.” Bij de onderwijsvernieuwing in 2015 is dit nog niet gelukt en bleef aandacht voor voeding beperkt tot een blok keuzeonderwijs.  Sinds 2020 staat het onderwerp in het Raamplan Artsopleiding. In opdracht van de lijncoördinator onderwijs begonnen Bisseling en een aantal collega’s met het ontwikkelen van een verticale onderwijslijn door de bachelorfase en keuzevakken in de masteropleiding.

“De toekomstige arts is zich bewust van het belang van voeding bij gezondheid, kan hierover communiceren en de patiënt waar nodig bij de hand nemen” 

MDL-arts Tanya Bisseling

Voeding en gezondheid

In haar eigen praktijk is Bisseling vertrouwd met het onderwerp voeding. “Veel aandoeningen, zoals hartvaatziekten, diabetes en darmkanker zijn gerelate

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »