DOQ

Trauma’s als gevolg van slechte bejegening tijdens bevalling

Veel vrouwen hebben negatieve ervaringen met de geboortezorg, zo blijkt uit promotieonderzoek van Marit van der Pijl van Amsterdam UMC. Zij analyseerde honderden verhalen: “Ze geven inzicht in hoe een slechte bejegening kan leiden tot een negatieve of traumatische bevallingservaring. We kunnen hier veel van leren.” Het onderzoek is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Plos One.

In 2016 riep de Stichting Geboortebeweging vrouwen via Facebook op om hun verhaal te doen over negatieve ervaringen met de zorg rondom de bevalling onder de noemer #genoeggezwegen. De Stichting Geboortebeweging maakt zich sterk voor rechten van vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Ruim 400 vrouwen gaven gehoor aan de oproep.

(Foto: Pixabay)

Machteloos

De afdeling Midwifery Science van Amsterdam UMC onderzocht de verhalen. Daaruit blijkt dat het gevoel van machteloosheid bij de vrouwen overheerst. Van der Pijl: “Gebrek aan toestemming was het meest genoemde onderwerp. Vrouwen beschreven hoe handelingen tijdens de bevalling werden uitgevoerd zonder dat zij hierover geïnformeerd waren of om hun toestemming was gevraagd. Bijvoorbeeld bij het zetten van een knip. De vrouwen spraken hier over het verlies van controle en autonomie.”

Buitenspel gezet

Vrouwen gaven bovendien aan dat ze zich vaak niet serieus genomen voelden tijdens de bevalling. Ze beschreven dat niet naar hen werd geluisterd als zij zorgen of pijn uitten naar zorgverleners. Zo voelden zij zich buitenspel gezet, alsof de bevalling was overgenomen en zij er niet toe deden. Vrouwen beschreven ook een gebrek aan steun en compassie.

Enkele vrouwen meldden dat zij lichamelijke handelingen hadden ervaren als gewelddadig. Bijvoorbeeld het hardhandig op de buik drukken of het gedwongen vasthouden van de benen tijdens de bevalling.

Nog steeds nachtmerries

Sommige ervaringen waren al van langer geleden, maar vrouwen gaven aan nog steeds nachtmerries te hebben. Van der Pijl: “In deze publicatie gaat het om een kwalitatieve analyse van bestaande verhalen van vrouwen die zijn gedeeld als reactie op de oproep #genoeggezwegen. Wij hebben geen contact met deze vrouwen gehad. We gaan daarom vervolgonderzoek doen: een gedegen vragenlijst uitzetten onder bevallen vrouwen, met als doel meer informatie verzamelen over dit belangrijke aspect van de geboortezorg in Nederland.”

De geboortebeweging heeft alle reacties op Facebook geplaatst.

Bron: Vroeg
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx