DOQ

Trauma’s als gevolg van slechte bejegening tijdens bevalling

Veel vrouwen hebben negatieve ervaringen met de geboortezorg, zo blijkt uit promotieonderzoek van Marit van der Pijl van Amsterdam UMC. Zij analyseerde honderden verhalen: “Ze geven inzicht in hoe een slechte bejegening kan leiden tot een negatieve of traumatische bevallingservaring. We kunnen hier veel van leren.” Het onderzoek is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Plos One.

In 2016 riep de Stichting Geboortebeweging vrouwen via Facebook op om hun verhaal te doen over negatieve ervaringen met de zorg rondom de bevalling onder de noemer #genoeggezwegen. De Stichting Geboortebeweging maakt zich sterk voor rechten van vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Ruim 400 vrouwen gaven gehoor aan de oproep.

(Foto: Pixabay)

Machteloos

De afdeling Midwifery Science van Amsterdam UMC onderzocht de verhalen. Daaruit blijkt dat het gevoel van machteloosheid bij de vrouwen overheerst. Van der Pijl: “Gebrek aan toestemming was het meest genoemde onderwerp. Vrouwen beschreven hoe handelingen tijdens de bevalling werden uitgevoerd zonder dat zij hierover geïnformeerd waren of om hun toestemming was gevraagd. Bijvoorbeeld bij het zetten van een knip. De vrouwen spraken hier over het verlies van controle en autonomie.”

Buitenspel gezet

Vrouwen gaven bovendien aan dat ze zich vaak niet serieus genomen voelden tijdens de bevalling. Ze beschreven dat niet naar hen werd geluisterd als zij zorgen of pijn uitten naar zorgverleners. Zo voelden zij zich buitenspel gezet, alsof de bevalling was overgenomen en zij er niet toe deden. Vrouwen beschreven ook een gebrek aan steun en compassie.

Enkele vrouwen meldden dat zij lichamelijke handelingen hadden ervaren als gewelddadig. Bijvoorbeeld het hardhandig op de buik drukken of het gedwongen vasthouden van de benen tijdens de bevalling.

Nog steeds nachtmerries

Sommige ervaringen waren al van langer geleden, maar vrouwen gaven aan nog steeds nachtmerries te hebben. Van der Pijl: “In deze publicatie gaat het om een kwalitatieve analyse van bestaande verhalen van vrouwen die zijn gedeeld als reactie op de oproep #genoeggezwegen. Wij hebben geen contact met deze vrouwen gehad. We gaan daarom vervolgonderzoek doen: een gedegen vragenlijst uitzetten onder bevallen vrouwen, met als doel meer informatie verzamelen over dit belangrijke aspect van de geboortezorg in Nederland.”

De geboortebeweging heeft alle reacties op Facebook geplaatst.

Bron: Vroeg
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”


0
Laat een reactie achterx