DOQ

Gynaecologen onder elkaar

 
Andere vakgebieden

Gynaecoloog Paarlberg: ‘Geef psychische problemen rond de zwangerschap evenveel aandacht als fysieke’

Eén op de tien vrouwen heeft te maken met langdurige psychische problemen rond de zwangerschap. “We zijn niet getraind om psychische klachten te herkennen, maar we kunnen er wel naar vragen”, vindt gynaecoloog Marieke Paarlberg.

Dr. Painter: ‘Mijn collega’s kunnen hyperemesis gravidarum ook zelf behandelen’

Ernstige zwangerschapsmisselijkheid en braken zijn goed te behandelen. Gynaecoloog dr. Rebecca Painter, specialist op dit gebied, vertelt hoe. Want hyperemesis gravidarum kan het leven van zwangere vrouwen behoorlijk ontwrichten.

Anios Mahon: ‘Roken beïnvloedt niet alleen het ongeboren kind, maar zelfs volgende generaties’

Onderzoek onder drie generaties laat zien dat roken door de maternale grootmoeder geassocieerd is met een hoger risico op astma en lagere longfunctie bij kleinkinderen en in het bijzonder bij kleinzonen.

Gynaecoloog Vollebergh: ‘Arts, laat je niet gek maken door indianenverhalen over nieuwe anticonceptiemiddelen’

Negatieve publiciteit, onder andere op social media, zorgt ervoor dat nieuwe anticonceptiemiddelen geen eerlijke kans krijgen, stelt gynaecoloog Jos Vollebergh. Hij pleit ervoor dat artsen hun patiënten op basis van correcte feiten en cijfers voorlichten.

Zwangerschap geen obstakel voor medicamenteuze behandeling reumatoïde artritis

Met een paar aanpassingen is het mogelijk de medicamenteuze behandeling van vrouwen met reumatoïde artritis tijdens hun zwangerschap te continueren, toonde arts-onderzoeker Jeroen Smeele samen met dr. Radboud Dolhain aan.

Dr. Vollebregt: ‘Ondanks haar depressies en overleden ongeboren kind wilde ze weer zwanger worden’

Gynaecoloog dr. Karlijn Vollebregt vertelt over de bijzondere ervaringen op de Poppoli in het Spaarne Gasthuis. Hier ondersteunen zij jaarlijks 120 tot 200 vrouwen met een psychiatrische achtergrond die zwanger zijn of willen worden.


Dr. Kuppens: ‘Een “door moeder begeleide” keizersnede is zowel voor ouders als artsen een positieve ervaring’

Gynaecoloog dr. Simone Kuppens vertelt over de ervaringen van haar team met ‘door moeder begeleide’ keizersnede. En over de voorzorgsmaatregelen die je als arts hiervoor moet nemen.

Prof. dr. Terwindt: ‘Vrouwspecifieke neurologie begint al bij de huisarts’

Prof. dr. Gisela Terwindt gaat zich in haar nieuwe rol als hoogleraar Neurologie specialiseren in paroxysmale hersenaandoeningen, in combinatie met vrouwspecifieke risicofactoren.

Vaker postpartumdepressie bij moeders met polycysteus ovariumsyndroom

Vrouwen met PCOS ontwikkelen na een zwangerschap vaker postpartum depressieve klachten dan vrouwen zonder PCOS.

Social media van grote invloed op meningsvorming over anticonceptie

Sociale mediaplatforms kunnen nuttig zijn bij het verspreiden van informatie over anticonceptie. Onderzoek laat zien dat zij besluitvorming over anticonceptie sterk beïnvloeden.

Prof. dr. Van der Lely: ‘Zonder zoveel initiatieven was het aantal alcoholvergiftigingen onder kinderen toegenomen’

Het aantal kinderen dat met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, is afgelopen twaalf jaar niet gedaald. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden.

Zorg voor zwangeren met COVID-19 in afzonderlijke kliniek

Door zwangeren die (mogelijk) COVID-19 hebben voor de prenatale zorg in een afzonderlijke praktijk te zien, wordt het risico op blootstelling in de reguliere klinieken beperkt.

Exome-sequencing nuttig voor prenatale diagnostiek bij niet-immune hydrops foetalis

Bij eenderde deel van de foetussen met onverklaarde niet-immune hydrops foetalis is sprake van een genetische variant. Dit toont het nut van prenatale exome-sequencing.

COVID-19 resulteert in placenta-histopathologie

COVID-19 gaat gepaard met histopathologische afwijkingen van de placenta, onder andere foetale vasculaire malperfusie en villitis met een onbekende etiologie.

Dr. Silvis: ‘Kans op cerebrale veneuze trombose groter in kraamperiode’

Neurologen zouden bij zwangere vrouwen met (geïsoleerde) hoofdpijn hetzelfde beleid moeten voeren als bij niet-zwangere vrouwen met dezelfde klachten, mits er geen verdenking van CVT is.

Belangrijke rol voor B-cellen tijdens de zwangerschap

Tolerogene B-cellen hebben een belangrijke rol tijdens een gezonde zwangerschap, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc dat recent is verschenen in Cell Reports.

Zwangerschap is veilig na borstkanker met kiembaan BRCA-mutatie

Vrouwen met een kiembaan BRCA-mutatie die borstkanker hebben gehad, kunnen veilig zwanger worden met vergelijkbare zwangerschaps- en foetale uitkomsten als in de algemene bevolking.

Avelumab effectief bij zwangerschap-gerelateerde chemo-resistente trofoblasttumoren

Bij patiënten met een zwangerschap-gerelateerde trofoblasttumor, die resistent is voor chemotherapie met een enkel medicijn, had avelumab een gunstig bijwerkingenprofiel.

Betere levenskwaliteit na myomectomie dan na uterusembolisatie voor vleesbomen

De FEMME-studie toonde dat na een myomectomie de kwaliteit van leven beter is dan na een uterusembolisatie bij vrouwen met symptomatische vleesbomen.

Onderzoek: Fertiliteit van vrouwen met een ovulatiestoornis

Promotieonderzoek laat zien dat vrouwen met een WHO II ovulatiestoornis een grote kans hebben op een kind. Ook bevestigt het de rol van clomifeencitraat als eerstelijnsbehandeling.

Opname prematuren in familiekamer vermindert stress bij ouders

Prematuren opnemen in een familiekamer, in plaats van op een zaal, geeft niet alleen medische voordelen voor de kinderen zelf, maar werkt ook stressverlagend voor de ouders.

Nieuwe triagemarkers voor vroege opsporing van cervixkanker

Tijdens de progressie van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) vinden moleculaire veranderingen plaats die de ontwikkeling van cervixkanker bevorderen.

Heeft de 13-wekenecho meerwaarde voor zwangere vrouwen?

De gynaecologen dr. Haak en dr. Bekker gaan onderzoeken of toevoeging van een 13-wekenecho aan prenatale screening meerwaarde heeft voor zwangere vrouwen.

Umamibrood: eindelijk een lekker brood voor een natrium­beperkt dieet

Voor mensen die hun natriuminname moeten beperken, zoals mensen met hartfalen, is het vinden van een smakelijk alternatief van gewoon brood een uitdaging. Nederlandse onderzoekers introduceerden nu een mogelijke oplossing: umamibrood.

Zorgverlening bij (juveniele) vulvaire lichen sclerosus kan (veel) beter

De huidziekte juveniele vulvaire lichen sclerosus is zeer belastend voor patiënt en naasten. De zorgverlening kan (veel) beter, concludeert gynaecoloog Beth Morrel. Veel patiënten gaven aan zich onvoldoende geïnformeerd te voelen over de ziekte.

Een glorieuze toekomst voor de poeptrans­plantatie

Liz Terveer ziet indicaties voor poeptransplantatie toenemen en vertelt de laatste nieuwtjes over de vele toepassingen die hiervan in het verschiet liggen. “Drie jaar na de behandeling blijken antibioticaresistente bacteriën nog grotendeels weg.”

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”