DOQ

MDL-artsen onder elkaar

 
Andere vakgebieden

Slimme combinatietherapie voor leverkanker voorkomt medicijnresistentie

Leverkanker is wereldwijd een van de meest voorkomende kankersoorten, vooral in China. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek en uit Shanghai ontdekten dat ongevoeligheid voor een medicijn tegen leverkanker is te voorkomen door het te combineren met een 2e medicijn.

Zilveren Zinnige Zorg Award voor nieuwe vorm van pijnstilling na dikkedarmoperatie

Met een nieuwe lokale vorm van continue pijnstilling voor patiënten na een darmoperatie won VieCurie de Zilveren Zinnige Zorg Award. Chirurg-oncoloog dr. Jeroen Vogelaar: “Patiënt, ziekenhuis én zorgverzekeraar hebben er voordeel bij.”

CanHep-studie: welk effect heeft cannabisolie op leverkanker?

Onderzoekers van het UMCG zijn een onderzoek gestart naar de anti-tumorwerking van cannabisolie bij mensen met leverkanker. Chirurg dr. Maarten Nijkamp: “Als we een klinisch effect waarnemen, willen we meer inzicht krijgen in het werkingsmechanisme.”

Dr. Van de Wouw: ‘Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend zijn verdwenen’

Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend tot het verleden behoren. Hiervoor zet internist-oncoloog dr. Yes van de Wouw zich in. “Het leidt tot meer zekerheid en rust voor patiënten en mogelijk levensverlengende therapie.”

Onderzoek: hoe trombose bij leverziekten het ziekteproces versnelt

Als complicatie van leverziekte kan overal in het lichaam trombose ontstaan, ook in de lever zelf. Leverfalen lijkt zichzelf hierdoor vervolgens te versnellen. Recent onderzoek ontrafelt de achterliggende mechanismen.

Dr. Bruin: ‘Bij mensen met NAFLD hebben de lever, het onderhuids vet en het buikvet als het ware de deur wagenwijd openstaan voor SARS-CoV-2’

Onderzoek laat zien waaróm obesitas een risicofactor is voor een ongunstig beloop van COVID-19. Zowel buikvet, onderhuids vet als levervet blijken bol te staan van ACE2-receptoren, de ‘toegangspoortjes’ van SARS-CoV-2 tot cellen.


‘Behandeldoelen maagverkleining niet alleen onrealistisch maar ook misleidend’

De behandeldoelen van een maagverkleiningsoperatie bij patiënten met ernstige obesitas zijn eerder gebaseerd op een ideaalbeeld dan op realistisch haalbare uitkomsten. Dit concludeert maag-darm chirurg Arnold van de Laar.

Dr. Bloemen: ‘Denk aan een linea arcuata-breuk als mogelijke diagnose bij onbegrepen buikklachten’

De casus van een man met onbegrepen buikklachten op de SEH van het VieCuri MC leidde voor chirurg dr. Arthur Bloemen uiteindelijk tot onderzoek naar de zeldzame linea arcuata-breuk.

Dr. De Ridder over vroeg starten infliximab bij kinderen met Crohn: ‘We zien duidelijk verschil met de conventionele therapie’

Als kinderen met ernstige ziekte van Crohn direct infliximab krijgen, raakt de ziekte sneller en beter in remissie dan wanneer ze standaardbehandeling krijgen.

Wereldwijd grote verschillen wachttijd operatie dikke darmkanker

Onderzoekers concluderen dat er één internationale richtlijn moet komen voor de maximale wachttijd tot de operatie bij dikke darmkanker. Dit verschilt nu flink per land.

Dr. Verdonk: ‘Omringd door experts verleggen we de grenzen van onze behandeling’

MDL-arts dr. Robert Verdonk vertelt over de meerwaarde van samenwerking met andere specialisten aan de hand van een casus van een patiënt met alvleesklierkanker.

Dr. Van Bon: ‘Kleinschalig onderzoek naar kunstmatige alvleesklier al hoopgevende resultaten bij diabetes type 1’

Internist-endocrinoloog dr. Arianne van Bon is betrokken bij onderzoek naar de effecten van een kunstmatige alvleesklier bij honderd volwassenen met DM1.

Prof. dr. De Man: ‘Ik verbaasde me tóch hoe slim het lichaam is om de longen te her-modelleren’

Prof. dr. Rob de Man blikt terug op de casus van een patiënt met hepatopulmonaal syndroom die indruk op hem heeft gemaakt. “Na een half jaar verscheen hij zonder rollator en zuurstoftank.”

Betere uitkomsten met minimaal invasieve pancreaschirurgie

Minimaal invasieve chirurgie gaat gepaard met minder chirurgische weefselschade, minder intra-operatief bloedverlies, minder pijn, kortere tijd tot functioneel herstel en kortere ziekenhuisopname, zo beschrijft anios chirurgie Sanne Lof in zijn proefschrift.

Pancreaskanker: wel of geen FOLFIRINOX na nab-paclitaxel plus gemcitabine

Nab-paclitaxel plus gemcitabine was even actief en veilig als deze combinatie gevolgd door inductiechemotherapie met FOLFIRINOX bij de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde pancreaskanker.

Radicale chirurgie versus orgaanbehoud bij vroeg stadium rectumkanker

Met kortdurende radiotherapie gevolgd door transanale endoscopische microchirurgie wordt een hoog niveau van orgaanbehoud bereikt.

Thiopurine-gebruik verhoogt bij IBD risico op ernstige COVID-19

IBD-patiënten die een thiopurine gebruiken, hebben een toegenomen risico op ernstige COVID-19. Dit meldt een recent overzichtsartikel in Gut.

Gepersonaliseerde dosimetrie bij hepatocellulair carcinoom resulteert in hoger ORR

Gepersonaliseerde dosimetrie resulteert in een hoger responspercentage dan standaard dosimetrie bij patiënten met een lokaal gevorderd HCC.

Langere levensverwachting na bariatrische chirurgie bij obesitas

Bariatrische chirurgie verlengt de levensverwachting van mensen met obesitas vergeleken met de gebruikelijke obesitaszorg. De mortaliteit blijft echter wel hoger dan bij de algemene bevolking.

Vergelijkbare incidentie van HCC met tenofovir en entecavir bij chronische hepatitis B

Het risico op hepatocellulair carcinoom (HCC) is vergelijkbaar bij behandeling met tenofovir-disoproxilfumaraat of entecavir, zo kwam naar voren uit een systematische review en meta-analyse.

Geen overlevingsvoordeel door toevoeging van pegvor-hyaluronidase-alfa bij pancreaskanker

Wel betere respons, maar geen overlevingsvoordeel door toevoeging van pegvor-hyaluronidase-alfa aan nab-paclitaxel/gemcitabine, zo is gevonden in de fase III HALO 109-301-studie.

Apotheker dr. Teichert: ‘POEP-app geeft patiënten met opioïdengebruik inzicht in mogelijke obstipatie’

Opioïde-geïnduceerde obstipatie is een belangrijke oorzaak van potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. De KNMP ontwikkelde een POEP-app zodat deze patiënten obstipatie (en ziekenhuisopname) kunnen voorkómen.

Nederlandse studie naar conservatief beleid versus ERCP

Conservatief beleid heeft voorkeur boven een ERCP met sfincterotomie bij patiënten met voorspelde ernstige galsteenpancreatitis, maar zonder cholangitis.

Waarde lokale behandeling longoligo­metastasen van darm­kanker onduidelijk

Het klinisch nut van de lokale behandeling van een beperkt aantal uitzaaiingen in de longen bij patiënten met darmkanker is onduidelijk, constateert Martijn van Dorp. “Lokale behandeling van deze patiënten zou eigenlijk in studieverband moeten gebeuren.”

FNS: een serieuze neuro­logische aandoening die aandacht en zorg verdient

Rien Vermeulen zet zich in voor meer bewustwording over functionele neurologische stoornissen (FNS), én de juiste zorg voor deze patiënten. “Vroeger werden deze patiënten nogal eens weggezet als hysterisch en kwamen ze ten onrechte bij een psychiater.”

Endome­triose vraagt om zeer gewogen counselen

Velja Mijatovic vraagt meer aandacht voor endometriose, en legt uit waar de behandeling vaak vanaf hangt. Ga niet te snel opereren, benadrukt hij, maar ontrafel waar de patiënt echt mee geholpen is. “Een operatie is niet zaligmakend.”

Aanpak sepsis kan in de toekomst persoonlijker

Sepsisbehandeling verbeteren met AI? Matthijs Kox verwacht hierdoor een persoonlijkere behandeling in de toekomst. “We combineren nieuwe technieken, waarbij in één keer de volledige genenexpressie in beeld wordt gebracht, met kunstmatige intelligentie.”

Geen hoger cardiovasculair risico bij JAK-remmers

JAK-remmers geven reumapatiënten over het algemeen geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten, vond Calin Popa. Hij hoopt dat deze resultaten de angst hiervoor zullen verminderen. “Er ontstond de neiging bij sommige reumatologen om ze niet meer voor te schrijven.”

MijnLEVERcoach: digitaal zorgpad voor de levercirrose­patiënt

Het bereiken van iedere levercirrosepatiënt in Nederland met een gestandaardiseerd digitaal zorgpad: dat is de missie van Govert Veldhuijzen en Tom Gevers met het platform mijnLEVERcoach. “Het levert tijdswinst op, omdat het polibezoeken scheelt.”

PREPARE-studie kanker­operaties: better in, better out?

Jetty van Meeteren en Nienke ter Hoeven onderzoeken of patiënten die fitter een operatie ingaan betere uitkomsten hebben. De focus ligt hierbij op patiënten met lever-, galweg- en hoofd-halskanker. “Het idee hierbij is ‘better in, better out’.”

Onnodig veel tanden en kiezen getrokken bij hoofd-halskanker

Bij patiënten die bestraling krijgen voor hoofd-halstumoren worden onnodig veel tanden en kiezen preventief getrokken, ontdekte Doke Buurman. Dit heeft grote impact op hun leven. “Driekwart van de tanden en kiezen is onnodig verwijderd.”

Stigma rondom longkanker nog altijd groot

Christel van Batenburg bracht het stigma rondom longkanker in kaart. Vervelende opmerkingen en vragen komen vaak voor, ook vanuit zorgprofessionals. “Artsen beseffen zich niet altijd dat bepaalde opmerkingen voor patiënten heel lastig en pijnlijk zijn.”