DOQ

Reumatologen onder elkaar

 
Andere vakgebieden

Verwantschap artritis psoriatica en psoriasis vereist betere samenwerking reuma- en dermatoloog

“Het gebruik van de PEST-vragenlijst kan patiëntgerichte samenwerking tussen reumatoloog en dermatoloog vergemakkelijken”, stelt reumatoloog dr. Emmerik Leijten in zijn recente proefschrift.

Kans op artrose verhoogd door vitamine K-antagonisten

Langdurig gebruik van vitamine K-antagonisten – antitrombotica – verhoogt de kans op artrose, ontdekten dr. Cindy Boer en haar promotor dr. Joyce van Meurs van Erasmus MC. Kan vitamine K-suppletie een effectieve vorm van preventie zijn tegen artrose?

Erkenning voor expertise-ontwikkeling in de behandeling van sclerodermie

De afdeling reumatologie van het HagaZiekenhuis kreeg een erkenning van STZ voor de ontwikkelde expertise in het behandelen van sclerodermie. “Veel werk zat in de kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten”, aldus reumatoloog Anne Schouffoer.

Prof. dr. Van Laar: ‘Stamceltransplantatie was haar enige kans op langere overleving’

Stamceltransplantatie bij patiënten met sclerodermie kan in een relatief vroeg stadium succesvol zijn, constateerde reumatoloog prof. dr. Jaap van Laar. Het leidde tot Europees onderzoek naar de effecten van ‘vroege’ stamceltransplantatie.

EULAR COVID-19-register biedt reflectie en voorbereiding

Het COVID-19-register van EULAR heeft te maken gehad met successen en diverse uitdagingen. Deze ervaringen bieden lessen voor toekomstige pandemieën.

Dr. Tchetverikov: ‘Dit onderzoek geeft een beter beeld van artritis psoriatica en meer zicht op de behandelresultaten’

In acht jaar tijd hebben reumatologen van vijftien behandelcentra in Zuidwest-Nederland gegevens verzameld van ruim achthonderd artritis psoriatica-patiënten. De verzamelde kennis wordt nu ingezet voor gericht onderzoek naar de beste behandeling.


Dr. Van Mulligen: ‘Reumatoloog, onderneem in ieder geval een poging tot RA-medicatie stapsgewijs afbouwen’

Het loont de moeite om RA-medicatie bij lage ziekteactiviteit proberen af te bouwen, zo blijkt uit onderzoek. Na twee jaar was 15% van de patiënten vrij van medicatie in een DMARD-vrije remissie. Maar ook van de overige patiënten bleven de meesten in remissie op minder medicijnen dan voor aanvang van de studie.

Dr. De Jong monitort nieuw leefstijlprogramma bij reuma: ‘Het beoogt allereerst dat mensen zich beter gaan voelen’

Na het succesvolle leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ heeft Voeding Leeft nu een programma ontwikkeld voor mensen met reuma. Reumatoloog dr. Pascal de Jong monitort dit programma en licht toe wat het inhoudt.

Zwangerschap geen obstakel voor medicamenteuze behandeling reumatoïde artritis

Met een paar aanpassingen is het mogelijk de medicamenteuze behandeling van vrouwen met reumatoïde artritis tijdens hun zwangerschap te continueren, toonde arts-onderzoeker Jeroen Smeele samen met dr. Radboud Dolhain aan.

Postdoc Raoof: ‘M1-macrofagen onderhouden de pijn, terwijl bij M2-macrofagen de pijn weer weggaat’

Macrofagen, een type immuuncel, spelen een rol bij het ontstaan van chronische pijn bij artrose. Deze immuuncellen bieden ingang voor toekomstige behandeling van chronische pijn. Zo blijkt uit recent onderzoek.

Dr. Tekstra: ‘Een patiënt en zijn naasten kunnen ook té bescheiden zijn’

Een patiënt die je bijblijft. Reumatoloog dr. Janneke Tekstra vertelt over een casus die indruk op haar heeft gemaakt, waarbij een jonge patiënt overleed aan een sepsis, mede door terughoudendheid.

Metabole status immuuncellen speelt rol bij sclerodermie

Het vetmetabolisme van immuuncellen speelt een rol bij de aanmaak van pro-inflammatoire cytokinen, en daarmee de ontwikkeling van sclerodermie. Dit blijkt uit onderzoek van Andrea Ottria.

Dr. Teng: ‘Regionale expertisenetwerken voor zeldzame systemische auto-immuunziekten beogen de beste patiëntenzorg’

Internist-nefroloog dr. Onno Teng vertelt over de meerwaarde die regionaal expertisenetwerk ARCH biedt bij een aantal zeldzame systemische auto-immuunziekten. “Met ARCH zal een landelijke registratie ontstaan en komen meer onderzoekdata beschikbaar.”

Geneesmiddelcombinatie mogelijke behandeling bij Sjögren

Een combinatie van twee geneesmiddelen is mogelijk een werkzame behandeling bij patiënten met het syndroom van Sjögren.

Mediterraan dieet beschermt mogelijk tegen reumatoïde artritis

Het risico op reumatoïde artritis was bij vrouwelijke rokers die een mediterraan dieet volgden significant lager dan bij degenen die een normaal dieet tot zich namen. Zo blijkt uit recent onderzoek.

Onderzoekers komen dichter bij oorzaak artritis psoriatica

Onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat de artritis psoriatica een enkele ‘moleculaire trigger’ heeft. Deze bevinding kan leiden tot het vinden van gerichtere behandelmethoden voor de ziekte.

Reumatoïde artritis: twee verschillende ziekten?

Op basis van autoantilichamen in het bloed zijn er twee groepen RA-patiënten te onderscheiden, zo stellen LUMC-onderzoekers. Deze bevinding kan leiden tot gestratificeerd onderzoek naar behandelmethoden.

Nieuwe cytokine centraal bij mogelijke behandelingen spondyloartritis

Modulatie van IL-17A kan een manier zijn om ontsteking en ziektelast te verminderen bij patiënten met bij spondyloartritis. Zo blijkt uit een recent onderzoek.

Lage dosis colchicine vermindert CV-sterfte en CV-events bij coronair syndroom

Een lage dosis van het jichtmiddel colchicine vermindert het risico op cardiovasculaire sterfte en -events bij patiënten met een chronisch coronair syndroom.

PET-CT betrouwbaar bij stellen diagnose reuscelarteriitis

Een PET-CT-scan is een betrouwbaar middel voor het diagnosticeren van craniale reuscelarteriitis, concluderen onderzoekers van de afdelingen Nucleaire Geneeskunde en Reumatologie in het UMC Groningen.

Volgorde afbouwen DMARDs en TNF-inhibitors niet van invloed op ziekteactiviteit

De volgorde van afbouwen van DMARDs en TNF-inhibitors heeft geen invloed op het ziekteproces bij reumapatiënten, zo stellen onderzoekers van het Erasmus MC.

Dr. Bevers: ‘De openheid van deze patiënt heeft mijn aanpak fundamenteel veranderd’

Een patiënt die je bijblijft. “Weet u wat ik zo vervelend vind, dokter? Dat u mij zo’n dom varken vindt.” Deze uitspraak leidde bij de reumatoloog tot een fundamenteel andere aanpak.

EULAR publiceert COVID-aanbevelingen voor reumapatiënten

De EULAR heeft richtlijnen opgesteld voor reumapatiënten die te maken krijgen met COVID-19. De richtlijnen zijn het resultaat van overleg tussen 22 Europese experts in de reumatologie.

‘Niet zelden krijgen vrouwen te horen dat het tussen de oren zit’

Siham Azahaf onderzoekt de impact van siliconen borstimplantaten en begeleidt vrouwen met gezondheidsklachten hiervan. “Er is veel discussie over de causaliteit. Maar wij zien consequent een typisch beeld van klachten dat verbetert na verwijdering van de implantaten.”

Pijn bij IC-opname is geas­socieerd met hoger risico op psycho­pathologie

Het hebben van pijn voorafgaand aan en na een IC-opname geeft een hogere kans op psychopathologie, stellen Mienke Rijsdijk en haar mede-onderzoekers. “Dit kan bijdragen aan vroegtijdige identificatie van patiënten die risico lopen op psychopathologie.”

‘Seksualiteit is een vergeten onderwerp in de spreek­kamer’

Henk Elzevier ontwikkelde Stichting Sick and Sex, die artsen helpt om patiënten betrouwbare informatie te bieden op het gebied van seksualiteit. “Als je informeert naar het seksleven van een patiënt, heb je tijd nodig om erop in te gaan. En die ontbreekt vaak.”

Omgeving bepalend voor kans op obesitas en cardio­vasculaire aandoeningen

Paul Meijer onderzocht obesogene wijken en de kans die die met zich meebrengen op obesitas en hoge bloeddruk. “Het is belangrijk om te achterhalen welke obesogene factoren in de omgeving van een patiënt een uitdaging vormen en daar het leefstijladvies op aan te passen.”

Verpleeg­kundig specialist behandelt zelfstandig buikpijn bij kinderen

Carin Bunkers, verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis, werkt zelfstandig op haar polikliniek voor kinderen met chronische buikpijn, vaak zonder tussenkomst van de kinderarts. “Op mijn spreekuur maak ik graag gebruik van hypnotherapie.”

‘Waarom een patiënt rondrijden als hij zelf kan lopen?’

Waarom brengen we patiënten die goed ter been zijn in bed naar de OK? Dat vroeg colorectaal chirurg Tim Lubbers zich af. Hij startte de pilot ‘Lopend naar de OK’ en vertelt over de vele voordelen. “Patiënten bleken vooral behoefte te hebben aan controle.”

Plots gehoor­verlies als mogelijke voorspeller van vaat­problemen

Fieke Oussoren adviseert bij patiënten met plotsdoofheid de cardiovasculaire risicofactoren goed uit te vragen. Deze patiënten blijken een significant groter risico op een beroerte te lopen. “Denk aan: rookt iemand, heeft iemand verhoogde bloeddruk, enzovoort.”

Meer plaats voor duizelig­heid bij de neuroloog

Neurologen zouden meer kennis moeten nemen van duizeligheid, vindt neuroloog Meinie Seelen. Dat maakt het ziektebeeld concreter en daardoor inzichtelijker. “Slechts het topje van de ijsberg van mensen met duizeligheid wordt doorverwezen naar een neuroloog.”

Alertheid nodig op longschade door genees­middelen

Longschade door geneesmiddelen is een onderschat probleem. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om longbijwerkingen te identificeren, vertelt Marjolein Drent. “Denk bij nieuwe klachten, ontstaan na het starten van bepaalde geneesmiddelen, aan een mogelijk verband.”