DOQ

Veel patiënten met dementie hebben lang voor de diagnose al pijn

Mensen met dementie kunnen pijnklachten ontwikkelen, lang voordat ze een diagnose krijgen. Dat schrijven Franse onderzoekers in het tijdschrift Pain. Zij zien hogere pijnscores bij patiënten die later zijn gediagnosticeerd met dementie, tot 16 jaar voor de diagnose. Het onderzoek is het eerste dat een mogelijk verband bestudeert tussen pijn en dementie, en kan wijzen op pijn als vroeg symptoom.

Dementie en chronische pijn leiden allebei tot veranderingen in de hersenen. Bovendien lijden mensen met dementie vaak aan chronische pijn. Toch blijft het onbekend of er een verband bestaat tussen deze twee symptomen, en of het een het ander veroorzaakt.

(Foto: Pixabay)

Pijnklachten

Onderzoekers van de Université de Paris besloten dat verband te onderzoeken met behulp van data uit de Whitehall II, een Britse studie die al langer dan 25 jaar loopt en waarin meer dan 9000 deelnemers zijn geïncludeerd. Deze overheidswerknemers kregen gedurende de studie regelmatig enquêtes doorgestuurd waarin ze werden gevraagd naar pijnklachten. De Franse onderzoekers koppelden deze data aan gezondheidsdata waarin te vinden was of de deelnemers van de Whitehall II-studie werden gediagnosticeerd met dementie.

Stijgende scores

Van de 9046 patiënten ontwikkelden 567 dementie tijdens de observatieperiode. Deze patiënten rapporteerden iets meer pijn vanaf 16 jaar voordat de diagnose werd gesteld. Hun pijnscores stegen geleidelijk. Mensen met dementie rapporteerden ten tijde van de diagnose significant meer pijn dan degenen die geen dementie hadden ontwikkeld.

Mogelijk symptoom

Volgens de onderzoekers is het niet waarschijnlijk dat pijn de oorzaak is van dementie, of het risico op dementie vergroot. Zij stellen voor de ontwikkeling van pijn te zien als een factor die is gecorreleerd aan dementie, of hoogstens als mogelijk vroeg symptoom. Daarvoor is verder onderzoek nodig naar zowel de oorzaak, type, locatie en aard van de pijn, als type en ernst van de dementie.


Referentie: Kumaradev S, Fayosse A, Digravot A, et al. Timeline of pain before dementia diagnosis: a 27-year follow-up study. Pain 2020;10.1097/j.pain.0

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”


0
Laat een reactie achterx