Veel patiënten met dementie hebben lang voor de diagnose al pijn

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
7 april 2021

Mensen met dementie kunnen pijnklachten ontwikkelen, lang voordat ze een diagnose krijgen. Dat schrijven Franse onderzoekers in het tijdschrift Pain. Zij zien hogere pijnscores bij patiënten die later zijn gediagnosticeerd met dementie, tot 16 jaar voor de diagnose. Het onderzoek is het eerste dat een mogelijk verband bestudeert tussen pijn en dementie, en kan wijzen op pijn als vroeg symptoom.

Dementie en chronische pijn leiden allebei tot veranderingen in de hersenen. Bovendien lijden mensen met dementie vaak aan chronische pijn. Toch blijft het onbekend of er een verband bestaat tussen deze twee symptomen, en of het een het ander veroorzaakt.

(Foto: Pixabay)

Pijnklachten

Onderzoekers van de Université de Paris besloten dat verband te onderzoeken met behulp van data uit de Whitehall II, een Britse studie die al langer dan 25 jaar loopt en waarin meer dan 9000 deelnemers zijn geïncludeerd. Deze overheidswerknemers kregen gedurende de studie regelmatig enquêtes doorgestuurd waarin ze werden gevraagd naar pijnklachten. De Franse onderzoekers koppelden deze data aan gezondheidsdata waarin te vinden was of de deelnemers van de Whitehall II-studie werden gediagnosticeerd met dementie.

Stijgende scores

Van de 9046 patiënten ontwikkelden 567 dementie tijdens de observatieperiode. Deze patiënten rapporteerden iets meer pijn vanaf 16 jaar voordat de diagnose werd gesteld. Hun pijnscores stegen geleidelijk. Mensen met dementie rapporteerden ten tijde van de diagnose significant meer pijn dan degenen die geen dementie hadden ontwikkeld.

Mogelijk symptoom

Volgens de onderzoekers is het niet waarschijnlijk dat pijn de oorzaak is van dementie, of het risico op dementie vergroot. Zij stellen voor de ontwikkeling van pijn te zien als een factor die is gecorreleerd aan dementie, of hoogstens als mogelijk vroeg symptoom. Daarvoor is verder onderzoek nodig naar zowel de oorzaak, type, locatie en aard van de pijn, als type en ernst van de dementie.


Referentie: Kumaradev S, Fayosse A, Digravot A, et al. Timeline of pain before dementia diagnosis: a 27-year follow-up study. Pain 2020;10.1097/j.pain.0

,
Deel dit artikel