Verband genetische locus en bloedgroepen bij COVID-19 met respiratoir falen

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
23 oktober 2020

Een genoom-wijde associatiestudie, die werd gepubliceerd in NEJM, identificeerde een 3p21.31-gencluster als een genetische gevoeligheidslocus bij patiënten met COVID-19 met respiratoir falen. Daarnaast werd een mogelijke betrokkenheid van het ABO-bloedgroepsysteem gevonden.  

De pathogenese van ernstig COVID-19 en bijbehorende respiratoire falen is grotendeels onbekend. Een hogere leeftijd en mannelijk geslacht gaan gepaard met een toegenomen overlijdensrisico. Daarnaast is een verband gevonden met hypertensie, diabetes en andere aan obesitas gerelateerde en cardiovasculaire aandoeningen, maar de relatieve invloed van deze risicofactoren op de ernst van COVID-19 is nog niet opgehelderd.  

(Foto: Pixabay)

Schade aan vaatendotheel 

Observationele gegevens over lymfocytische endotheliitis en diffuse microvasculaire en macrovasculaire trombo-embolische complicaties wijzen erop dat COVID-19 een systemische ziekte is die gaat gepaard met schade aan het vaatendotheel. Deze gegevens bieden echter weinig inzicht in de pathogenese. 

GWAS 

Op het hoogtepunt van de epidemie in Italië en Spanje begin 2020 is een genoom-wijde associatiestudie (GWAS) uitgevoerd, om genetische factoren van de gastheer die mogelijk bijdragen aan het optreden van ernstige COVID-19 met respiratoir falen, te identificeren.  

Door de relatief lage ziektelast van COVID-19 in Noorwegen en Du

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel