DOQ

‘Verbeter de zorg door fouten te melden bij Voorkomen Medicatie-Incidenten’

Waar met medicatie wordt gewerkt, worden medicatiefouten gemaakt. Bij het meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) is het uitgangspunt dat die vooral een leerpunt voor collega’s kunnen vormen. Rob Essink, manager bij het VMI, roept zorgverleners dan ook op fouten zo veel mogelijk te melden, al dan niet anoniem. “Zo helpen we elkaar om de zorg te verbeteren.”

Op een Nederlandse afdeling verloskunde werden vorig jaar een hepatitis B-vaccin en een hepatitis B- immunoglobuline bestemd voor een neonaat voorgeschreven op naam van de moeder. Die kreeg daarna per ongeluk de medicatie toegediend. “Dit is een goed voorbeeld van een medicatie-incident dat bij het VMI gemeld wordt,” vertelt Rob Essink. “Wij richten ons vooral op menselijke medicatiefouten en op systeemfouten, bijvoorbeeld binnen de ict.”

Manager Rob Essink, Instituut Verantwoord Medicijngebruik,

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Na onder meer tien jaar als ziekenhuisapotheker te hebben gewerkt, is Essink sinds twintig jaar actief binnen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In de laatste twee jaar werkt hij voornamelijk voor het VMI, dat een onderdeel is van het IVM.

“Er kunnen fouten worden gemaakt bij bijvoorbeeld voorschrijven, toedienen, overdracht en opslag”

Leerpunten

“Het melden van een incident kan via onze website,” aldus Essink. “Dit kan worden gedaan door individuele zorgverleners en door instellingen. Wij analyseren de meldingen en kijken of een incident een leerpunt voor andere zorgverleners zou kunnen zijn. Om welke medicatie gaat het en in welk onderdeel van het medicatieproces is het fout gegaan? Er kunnen fouten worden gemaakt bij zaken als voorschrijven, toedienen, overdracht en opslag. Denk bijvoorbeeld aan fouten doordat twee geneesmiddelen erg op elkaar lijken qua naam of verpakking, waardoor verwisseling plaatsvindt. Of aan administratieve uitdagingen, zoals het voorschrijven van medicatie voor een neonaat die nog niet geboren is.”

Praktijkprikkels

Wanneer het VMI denkt dat een incident een interessant leerpunt voor collega’s is, kan er een Praktijkprikkel over geschreven worden. Essink: “Praktijkprikkels verspreiden we als nieuwsbrief, waarvoor iedereen zich gratis kan inschrijven.” Ze komen eens in de twee weken uit. Ze worden ook verspreid via sociale media en voor de huisartsenpraktijk via HAweb.

“We vatten incidenten samen, maken een korte analyse en doen aanbevelingen aan het zorgveld”

Resultaten enquête

“In de Praktijkprikkels vatten we incidenten samen, maken we een korte analyse en doen we aanbevelingen aan het zorgveld,” vertelt Essink. “Soms koppelen we een enquête aan een praktijkprikkel. Neem de casus over het vaccin en immunoglobuline voor de neonaat. We vroegen aan ziekenhuisapothekers hoe in hun ziekenhuis een geneesmiddel of vaccin voorgeschreven en afgeleverd wordt dat niet op voorraad op de afdeling is en dat bedoeld is voor een neonaat die dit vlak na geboorte toegediend moet krijgen.De resultaten van de enquête worden geanonimiseerd aan de lezers teruggekoppeld in een Praktijkprikkel Extra.”

Positief effect

Dat de Praktijkprikkels een positief effect op de zorg kunnen hebben, bleek uit onderzoek enkele jaren geleden. “Apothekers gaven aan dat Praktijkprikkels leidden tot aanpassingen van de therapieën van patiënten”, aldus Essink. “Naar aanleiding van een Praktijkprikkel over de slechte uitwisselbaarheid tussen de verschillende nifedipine retard-tabletten, hebben 195 apotheken bijvoorbeeld aangegeven dat de therapie van ruim 900 patiënten is aangepast.”

“We waarschuwen voor mogelijke gaten in je kwaliteitssysteem”

Privacy gewaarborgd

Essink benadrukt dat de privacy van de melder(s) van een incident altijd gewaarborgd is. “We zijn er niet op uit mensen aan de schandpaal te nagelen. Ons doel is om te rapporteren over bijzondere incidenten, zodat mensen gewaarschuwd zijn voor mogelijke gaten in hun kwaliteitssysteem.” Het VMI deelt informatie soms met het Lareb en het CBG, als de inhoud van de melding op het expertisegebied van deze organisaties ligt. Dit gebeurt volgens Essink altijd geanonimiseerd. “We vertellen nooit aan derden waar een incident heeft plaatsgevonden, onze informatie is altijd erg abstract. We isoleren het probleem en halen alle andere informatie eruit.”

Brede relevantie

Vorig jaar ontving het VMI meer dan 18.000 meldingen en steeg het aantal abonnees op de Praktijkprikkels van 2600 tot 3600. Toch stelt Essink dat er nog veel ruimte is voor groei. “Het VMI is het enige landelijk meldpunt voor dit soort incidenten. Op het moment krijgen we vooral veel meldingen uit ziekenhuisapotheken en zijn de abonnees van de Praktijkprikkels vooral apothekers. Dat komt deels doordat het VMI ooit begonnen is als samenwerkingsverband tussen koepels van ziekenhuisapotheken en openbare apotheken. Maar wat wij doen is ook relevant voor andere partijen in de zorg, zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de ggz.”

Topje van de ijsberg

Essink roept iedere zorgverlener op medicatie-incidenten bij het VMI te melden en zich te abonneren op de Praktijkprikkels. “Ik denk dat nog maar het topje van de ijsberg aan incidenten gemeld wordt. Binnen alle zorgsoorten vinden medicatie-incidenten plaats. Door incidenten te melden kun je de zorg weer een stukje veiliger maken.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx