Verbeterde uitkomsten na mitralisklepherstel bij hartfalen met mitralisregurgitatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
4 maart 2021

Bij patiënten met hartfalen en een matig ernstige of ernstige secundaire mitralisklepregurgitatie die symptomatisch bleven ondanks een medicamenteuze behandeling, verbeterde transcatheter mitralisklepherstel diverse uitkomsten in vergelijking met alleen een medicamenteuze behandeling. Dat is gevonden in de COAPT-studie na een follow-up van drie jaar.

Bij patiënten met hartfalen en linkerventrikeldilatatie kan als gevolg van de geometrische dislocatie van de papillairspieren en chordae tendineae mitralisregurgitatie ontstaan, waardoor de coaptatie van de mitralisklepbladen wordt belemmerd. Dit resulteert in een verminderde kwaliteit van leven, een verhoogd aantal ziekenhuisopnames vanwege hartfalen en een kortere overleving.

(Foto: iStock)

Medicatie en operatie

Een op de richtlijn gebaseerde medicamenteuze behandeling en cardiale resynchronisatietherapie kunnen symptoomverlichting geven, de linkerventrikelfunctie verbeteren en bij sommige patiënten de ernst van mitralisregurgitatie verminderen. Het is echter niet bekend of correctie van secundaire mitralisregurgitatie de prognose van patiënten met hartfalen verbetert.

Hoewel mitralisklepchirurgie curatief is voor primaire (degeneratieve) mitralisregurgitatie, is er geen bewijs dat chirurgisch herstel of vervanging van de mitralisklep resulteert in minder opnames of sterfgevallen als gevolg van secundaire complicaties. Daarom worden de meeste patiënten met hartfalen en secundaire mitralisregurgitatie conservatief behandeld. Voor deze hoogrisicogroep zijn er weinig therapeutische alternatieven.

Minder opnames, lagere mortaliteit

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel