DOQ

Verhoogd risico endometriumkanker bij vrouwen door cadmium

Vrouwen met een verhoogd cadmiumniveau (een metaal dat vaak in voeding zoals nieren, lever en schaaldieren, maar tevens in tabak gevonden wordt), lopen een verhoogd risico op endometriumkanker. Aldus de resultaten van een 5 jaar durend onderzoek uitgevoerd door McElroy et al., een assistent professor aan de Universiteit van Missouri School of Medicine. De resultaten staan recentelijk in PLOS One gepubliceerd.

Het gaat bij deze publicatie om een observatie, maar de wetenschappers hopen dat de vondst zal leiden tot nieuwe behandelingen en interventies om deze vorm van kanker te voorkomen.

Oestrogeen
“Cadmium is een metaal dat het effect van oestrogeen op het lichaam kan nabootsen”, aldus McElroy. Endometriumkanker is in verband gebracht met oestrogeen blootstelling, en doordat cadmium soortgelijke capaciteiten heeft, kan het tevens leiden tot groei van de baarmoeder, waardoor de kans op kanker verhoogd is.

Registers
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van dataregisters in Missouri, Arkansas en Iowa (USA). Er werden 631 vrouwen onderzocht met een geschiedenis van endometriumkanker en 879 vrouwen zonder kanker in de geschiedenis. Deze groep vrouwen werd gebruikt als controlegroep. De deelnemers moesten meer dan 200 vragen in een vragenlijst beantwoorden. De vragen gingen over potentiele risicofactoren die verband hielden met endometriumkanker. Na het voltooien van de vragenlijsten, werd ook nog urine en speekselmonsters genomen. Deze samples werden getest op Cadmium.

Incidentie
Door een vergelijking te maken van cadmium bij individuen met kanker en de controlegroep werd er een statistisch significant verschil gevonden met betrekking tot cadmium, aldus McElroy. We zagen dat de endometriumkanker incidentie ongeveer met 22% toenam bij vrouwen met toegenomen cadmiumniveau ‘s.

Meer onderzoek
“Het gaat om observationeel onderzoek, dus er is meer onderzoek nodig om het risico van cadmium op deze kankervorm vast te stellen. Maar het is wel verstandig om vrouwen te adviseren dat ze voorzichtig moeten zijn met hun cadmium inname. Vooral roken verdubbelt de blootstelling aan cadmium”, meent McElroy. “We adviseren matig gebruik te maken van schaaldieren, nier en levervlees. Dit geldt vooral voor vrouwen met endometriumkanker in de familie, en/of met een geschiedenis van diabetes, kanker en obesitas.”

Bron: “Cadmium Exposure and Endometrial Cancer Risk: A Large Midwestern U.S. Population-based Case-control Study” PLOS ONE

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?