Verhoogd risico endometriumkanker bij vrouwen door cadmium

mm
redactie
Redactioneel,
10 augustus 2017

Vrouwen met een verhoogd cadmiumniveau (een metaal dat vaak in voeding zoals nieren, lever en schaaldieren, maar tevens in tabak gevonden wordt), lopen een verhoogd risico op endometriumkanker. Aldus de resultaten van een 5 jaar durend onderzoek uitgevoerd door McElroy et al., een assistent professor aan de Universiteit van Missouri School of Medicine. De resultaten staan recentelijk in PLOS One gepubliceerd.

Het gaat bij deze publicatie om een observatie, maar de wetenschappers hopen dat de vondst zal leiden tot nieuwe behandelingen en interventies om deze vorm van kanker te voorkomen.

Oestrogeen
“Cadmium is een metaal dat het effect van oestrogeen op het lichaam kan nabootsen”, aldus McElroy. Endometriumkanker is in verband gebracht met oestrogeen blootstelling, en doordat cadmium soortgelijke capaciteiten heeft, kan het tevens leiden tot groei van de baarmoeder, waardoor de kans op kanker verhoogd is.

Registers
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van dataregisters in Missouri, Arkansas en Iowa (USA). Er werden 631 vrouwen onderzocht met een geschiedenis van endometriumkanker en 879 vrouwen zonder kanker in de geschiedenis. Deze groep vrouwen werd gebruikt als controlegroep. De deelnemers moesten meer dan 200 vragen in een vragenlijst beantwoorden. De vragen gingen over potentiele risicofactoren die verband hielden met endometriumkanker. Na het voltooien van de vragenlijsten, werd ook nog urine en speekselmonsters genomen. Deze samples werden getest op Cadmium.

Incidentie
Door een vergelijking te maken van cadmium bij individuen met kanker en de controlegroep werd er een statistisch significant verschil gevonden met betrekking tot cadmium, aldus McElroy. We zagen dat de endometriumkanker incidentie ongeveer met 22% toenam bij vrouwen met toegenomen cadmiumniveau ‘s.

Meer onderzoek
“Het gaat om observationeel onderzoek, dus er is meer onderzoek nodig om het risico van cadmium op deze kankervorm vast te stellen. Maar het is wel verstandig om vrouwen te adviseren dat ze voorzichtig moeten zijn met hun cadmium inname. Vooral roken verdubbelt de blootstelling aan cadmium”, meent McElroy. “We adviseren matig gebruik te maken van schaaldieren, nier en levervlees. Dit geldt vooral voor vrouwen met endometriumkanker in de familie, en/of met een geschiedenis van diabetes, kanker en obesitas.”

Bron: “Cadmium Exposure and Endometrial Cancer Risk: A Large Midwestern U.S. Population-based Case-control Study” PLOS ONE

,
Deel dit artikel