DOQ

Verhoogd risico endometriumkanker bij vrouwen door cadmium

Vrouwen met een verhoogd cadmiumniveau (een metaal dat vaak in voeding zoals nieren, lever en schaaldieren, maar tevens in tabak gevonden wordt), lopen een verhoogd risico op endometriumkanker. Aldus de resultaten van een 5 jaar durend onderzoek uitgevoerd door McElroy et al., een assistent professor aan de Universiteit van Missouri School of Medicine. De resultaten staan recentelijk in PLOS One gepubliceerd.

Het gaat bij deze publicatie om een observatie, maar de wetenschappers hopen dat de vondst zal leiden tot nieuwe behandelingen en interventies om deze vorm van kanker te voorkomen.

Oestrogeen
“Cadmium is een metaal dat het effect van oestrogeen op het lichaam kan nabootsen”, aldus McElroy. Endometriumkanker is in verband gebracht met oestrogeen blootstelling, en doordat cadmium soortgelijke capaciteiten heeft, kan het tevens leiden tot groei van de baarmoeder, waardoor de kans op kanker verhoogd is.

Registers
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van dataregisters in Missouri, Arkansas en Iowa (USA). Er werden 631 vrouwen onderzocht met een geschiedenis van endometriumkanker en 879 vrouwen zonder kanker in de geschiedenis. Deze groep vrouwen werd gebruikt als controlegroep. De deelnemers moesten meer dan 200 vragen in een vragenlijst beantwoorden. De vragen gingen over potentiele risicofactoren die verband hielden met endometriumkanker. Na het voltooien van de vragenlijsten, werd ook nog urine en speekselmonsters genomen. Deze samples werden getest op Cadmium.

Incidentie
Door een vergelijking te maken van cadmium bij individuen met kanker en de controlegroep werd er een statistisch significant verschil gevonden met betrekking tot cadmium, aldus McElroy. We zagen dat de endometriumkanker incidentie ongeveer met 22% toenam bij vrouwen met toegenomen cadmiumniveau ‘s.

Meer onderzoek
“Het gaat om observationeel onderzoek, dus er is meer onderzoek nodig om het risico van cadmium op deze kankervorm vast te stellen. Maar het is wel verstandig om vrouwen te adviseren dat ze voorzichtig moeten zijn met hun cadmium inname. Vooral roken verdubbelt de blootstelling aan cadmium”, meent McElroy. “We adviseren matig gebruik te maken van schaaldieren, nier en levervlees. Dit geldt vooral voor vrouwen met endometriumkanker in de familie, en/of met een geschiedenis van diabetes, kanker en obesitas.”

Bron: “Cadmium Exposure and Endometrial Cancer Risk: A Large Midwestern U.S. Population-based Case-control Study” PLOS ONE

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”