Verhoogd risico op MACE na een EVAR

mm
Michel van Dijk
Redactioneel,
12 december 2022

Veertig procent van de mensen die een endovasculaire aneurysma operatie (EVAR) hebben ondergaan, krijgt binnen vijf jaar na operatie een ernstige cardiovasculaire complicatie (MACE). Denk aan een hartinfarct, beroerte, angina pectoris of atriumfibrilleren. Dat is de uitkomst van retrospectief onderzoek van Rijnstate in Arnhem bij 320 patiënten met een abdominaal aneurysma die sinds 2011 een EVAR hebben gehad.

Het was al langer bekend dat er een verhoogd risico bestaat op MACE na EVAR. Specifieke informatie over langetermijnrisico’s op MACE en mogelijk voorspellende factoren die daarbij een rol spelen ontbraken echter. Vandaar dit onderzoek, vertelt Jenske Vermeulen, technisch geneeskundige bij Rijnstate en Radboudumc en een van de onderzoekers van de retrospectieve studie. Deze is gebaseerd op de verzamelde data van 320 patiënten die sinds 2011 in het Vasculair Centrum van Rijnstate een EVAR hebben ondergaan.

“Vooral patiënten met een cardiale voorgeschiedenis lopen een verhoogd risico op MACE na een EVAR”

Technisch geneeskundige Jenske Vermeulen

Langere periode

Er is weliswaar al eerder onderzoek gedaan naar het risico op MACE na EVAR, maar dat betrof veelal onderzoek naar kortetermijnuitkomsten bij kleine onderzoekspopulaties. En dan vooral gericht op specifieke cardiale events zoals een hartinfarct of beroerte. “Wij hebben naar een langere periode gekeken, tot vijf jaar na operatie, met meetpunten op één en vijf jaar na EVAR. En we hebben een breder spectrum van MACE-events betrokken in onze analyse.”

Als een EVAR bij een pati

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , , , , , ,
Deel dit artikel