DOQ

Verhoogd risico op MACE na een EVAR

Veertig procent van de mensen die een endovasculaire aneurysma operatie (EVAR) hebben ondergaan, krijgt binnen vijf jaar na operatie een ernstige cardiovasculaire complicatie (MACE). Denk aan een hartinfarct, beroerte, angina pectoris of atriumfibrilleren. Dat is de uitkomst van retrospectief onderzoek van Rijnstate in Arnhem bij 320 patiënten met een abdominaal aneurysma die sinds 2011 een EVAR hebben gehad.

Het was al langer bekend dat er een verhoogd risico bestaat op MACE na EVAR. Specifieke informatie over langetermijnrisico’s op MACE en mogelijk voorspellende factoren die daarbij een rol spelen ontbraken echter. Vandaar dit onderzoek, vertelt Jenske Vermeulen, technisch geneeskundige bij Rijnstate en Radboudumc en een van de onderzoekers van de retrospectieve studie. Deze is gebaseerd op de verzamelde data van 320 patiënten die sinds 2011 in het Vasculair Centrum van Rijnstate een EVAR hebben ondergaan.

“Vooral patiënten met een cardiale voorgeschiedenis lopen een verhoogd risico op MACE na een EVAR”

Technisch geneeskundige Jenske Vermeulen

Langere periode

Er is weliswaar al eerder onderzoek gedaan naar het risico op MACE na EVAR, maar dat betrof veelal onderzoek naar kortetermijnuitkomsten bij kleine onderzoekspopulaties. En dan vooral gericht op specifieke cardiale events zoals een hartinfarct of beroerte. “Wij hebben naar een langere periode gekeken, tot vijf jaar na operatie, met meetpunten op één en vijf jaar na EVAR. En we hebben een breder spectrum van MACE-events betrokken in onze analyse.”

Als een EVAR bij een patiënt onvermijdelijk is, dan is het belangrijk dat hen na de operatie goed te blijven begeleiden en monitoren”

Voorspellende patiëntkenmerken

De onderzoekers keken ook naar welke patiëntkenmerken mogelijk voorspellend kunnen zijn voor MACE na een EVAR. “We hebben daarbij verschillende kenmerken bekeken. Dan valt op dat vooral patiënten met een cardiale voorgeschiedenis een verhoogd risico lopen op MACE na een EVAR.”
Dat is belangrijke informatie om patiënten goed voor te bereiden op een EVAR-operatie, benadrukt Vermeulen. “Het betekent dat de behandelaar bij patiënten met een cardiale voorgeschiedenis allereerst kritisch met hen dient te bespreken of een EVAR noodzakelijk is, gezien hun verhoogde risico op MACE. En als een EVAR bij hen inderdaad onvermijdelijk is, is het vervolgens belangrijk dat we hen na operatie goed blijven begeleiden en monitoren. Dit om het risico op MACE bij hen te voorkomen of althans zoveel mogelijk terug te dringen.”

“Goede afstemming tussen cardioloog en vaatchirurg helpt om de patiënt in een optimale conditie te brengen voor een EVAR”

Multidisciplinaire samenwerking

Goede multidisciplinaire samenwerking, tussen cardiologen, vaatchirurgen, maar bijvoorbeeld ook neurologen, internisten en dermatologen, is daarbij onmisbaar. “Goede afstemming tussen cardioloog en vaatchirurg helpt bijvoorbeeld om deze patiënten in een optimale conditie te brengen voor EVAR. Denk aan zo goed mogelijke instelling op medicatie. En hen ook na afloop van EVAR nauwgezet te blijven volgen.” Vermeulen vervolgt ondertussen haar onderzoek naar het risico op MACE na EVAR. Zo kijkt ze ook naar fysiologische kenmerken van de bloedvaten en de aorta, zoals stijfheid en endotheelfunctie, als mogelijke voorspellers van MACE bij patiënten met abdominaal aneurysma. Volgend jaar hoopt ze te promoveren op haar onderzoek.   


Meer informatie: neem contact op met Research Vaatchirurgie van Rijnstate, e-mail: vascularsurgery@rijnstate.nl 

Referentie: Eline Diender, Jenske J M Vermeulen, Ron Pisters, et al. Major adverse cardiac events after elective infrarenal endovascular aortic aneurysm repair. J Vasc Surg 2022 Dec;76(6):1527-1536. 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx