Verhuiskosten: wat kunnen zorgprofessionals daar fiscaal mee?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
6 maart 2019

Artsen, apothekers en andere zorgprofessionals kunnen in een aantal gevallen gebruikmaken van fiscale voordelen als zij voor hun (nieuwe) werk moeten verhuizen. Het is handig om dat al van tevoren te weten. Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg legt uit aan welke voorwaarden men dient te voldoen.

U bent klaar met uw opleiding als medisch professional en heeft een andere werkkring gevonden. Voorwaarde is wel dat u dichter bij uw werkkring moet komen wonen. U besluit op het aanbod in te gaan en gaat op zoek naar een andere woning. Nadat u een geschikte woning heeft gevonden, vraagt u zich af of de te maken kosten van herhuisvesting en de verhuiskosten fiscaal aftrekbaar zijn.

Verhuiskosten voor werknemers

Bent uw werknemer, dan geldt dat u zelf géén aftrek kunt en mag claimen. Maar: uw werkgever kan u voor de verhuiskosten wél een onbelaste vergoeding betalen. Dat is handig om te weten. Dit kunt u dus meenemen in de gesprekken met uw toekomstige werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Een werkgever mag een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven van maximaal € 7.750 naast de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel. Voorwaarde is wel dat het gaat om een verhuizing die voldoende samenhangt met de dienstbetrekking.

Voldoende verband met dienstbetrekking

Er is in elk geval voldoende verband met de dienstbetrekking aanwezig als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. U verhuist binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking.
  2. U woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, waardoor de afstand tussen de nieuwe woning en het werk ten minste 60 procent minder wordt.

Hoe zit het met zelfstandig ondernemers?

Gaat u als zelfstandig ondernemer verhuizen voor uw werkkring, dan gelden dezelfde regels zoals hiervoor beschreven zijn. Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag u maximaal € 7.750 naast de vergoeding van de werkelijke kosten voor het overbrengen van de boedel ten laste van uw winst brengen.

 


Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.van helder accountancy voor de zorg

 

 

, , , , ,
Deel dit artikel