Verkoop of aankoop van een huisartsenpraktijk; wanneer is goodwill realistisch?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
16 april 2021

Zowel in het bedrijfsleven als bij diverse zorgprofessionals is het gangbaar om bij verkoop van het bedrijf of de praktijk een extra som geld te vragen vanwege de te verwachten verdiencapaciteit, ook wel goodwill genoemd. Ook onder huisartsen komt dit – na een tijd bijna weg te zijn geweest – weer steeds vaker voor. Dit artikel gaat in op belangrijke overwegingen en aandachtspunten voor huisartsen bij het vragen of betalen van een goodwill-som .

Een goodwill-som in de huisartsenzorg is het verschil tussen de verkoopwaarde van de huisartspraktijk plus inventaris én de uiteindelijke verkoopprijs van de huisartspraktijk als geheel. De huisarts die de praktijk overneemt, betaalt méér dan uitsluitend de waarde van het pand en de inventaris. Het extra bedrag, goodwill-som genoemd, is een vergoeding voor het feit dat de huisarts een ‘rijdende trein’ overneemt; een moderne praktijk die al op volle kracht functioneert en die een volwaardig inkomen genereert voor de huisarts.

Een belangrijke reden om goodwill te vragen bij de verkoop van een praktijk, is dat het doorgaans best lastig is om als huisarts vanuit het niets zelf een nieuwe praktijk op te starten. In de beginfase, die ongeveer vijf jaar duurt, moet de huisarts veel extra uren en kosten maken om zijn of haar praktijk van de grond te tillen, waardoor deze een beperkter inkomen ontvangt. In de opstartfase kan de huisarts dus een lager inkomen verdienen ten opzichte van het bestaande norminkomen. Het kan zijn dat dit inkomensverlies aanzienlijk hoger is dan de betaling van een eventuele goodwill-som. Voor een beginnende huisarts

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel