DOQ

Verlaagt kou het risico op diabetes en hart- en vaatziektes?

De activatie van bruin vet kan het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziektes verlagen. Dat stellen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum. Door het stimuleren van de bèta-2-receptor op bruine vetcellen zagen zij dat de opname van glucose in bruin vet sterk steeg. Prof. dr. Patrick Rensen: “Bij mensen met diabetes type 2 zou de activatie van bruin vet de insulinegevoeligheid van het lichaam extra kunnen verbeteren.”

Bruin vet is vooral bekend dankzij de rol die het speelt in de warmtehuishouding bij neonaten. Sinds 2009 hebben onderzoekers wetenschappelijk vastgesteld dat bruin vet ook voorkomt bij volwassenen, met name boven de sleutelbeenderen en rond de aorta. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van deze vetsoort bij het mitigeren van overgewicht, diabetes type 2 en hart- en vaatziektes.

“We gaven vrijwilligers een bèta-2-receptor-agonist, wat de opname van glucose in bruin vet sterk bleek te verhogen”

Prof. dr. Patrick Rensen

Bèta-2-receptor

Studies in muismodellen wezen al eerder op de gunstige effecten van de activatie van bruin vet op de suiker- en vetstofwisseling. “We zagen meer opname van vetzuren uit circulerende lipoproteïnen door bruin vet en indirect meer opname van cholesterol door de lever, en daarmee een cholesterolverlagend effect”, zegt Patrick Rensen, hoogleraar Endocrinologie bij het LUMC. “Uiteindelijk zagen we daardoor bij muizen minder slagaderverkalking.” Ook bij mensen lijkt er een beschermende functie uit te gaan van bruin vet. “Uit een recente studie blijkt er een verband te zijn tussen bruin vet, lipoproteïnen en een bescherming tegen diabetes type 2 en hart- en vaatziektes.”1

Rensen en zijn collega’s deden onderzoek naar de ‘aan-knop’ van het bruine vet bij muizen en bij mensen. De resultaten werden gepubliceerd in Cell Reports Medicine.2 De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat bij muizen de bèta-3-receptor een grote rol speelt, maar dat die receptor in bruin vet van mensen veel minder aanwezig was. Daar was juist de bèta-2-receptor van doorslaggevend belang. “We gaven tien vrijwilligers de bèta-2-receptor-agonist salbutamol, dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van astma of COPD”, legt Rensen uit. “Daarmee bleek de opname van glucose in bruin vet sterk te worden verhoogd.”

Met salbutamol hoopt Rensen een bekend middel tot zijn beschikking te hebben voor de activatie van bruin vet bij mensen met een hoog risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziektes. Maar daarvoor is wel een selectiever werkingsmechanisme nodig, legt de endocrinoloog uit. “De bèta-2-receptor komt ook voor op andere cellen in ons lichaam. Het middel kan dus voor bijwerkingen zorgen. Als we salbutamol selectief willen toepassen om bruin vet te activeren, moeten we het specifiek daar kunnen afleveren.”

“Rensen durft intussen te stellen dat kou via de activatie van bruin vet diabetes type 2 en hart- en vaatziektes kan mitigeren”

COOLBAT-studie

De activatie van bruin vet komt niet alleen tot stand door activatie van de bèta-2-receptor, maar ook door blootstelling aan kou, zegt Rensen. “Als we het koud hebben, sturen onze hersenen via het sympathische systeem een signaal naar bruin vetweefsel. Die cellen verbranden daarop glucose en vetzuren uit het bloed.” Rensen en zijn collega’s willen daarom onderzoek doen naar de blootstelling aan kou bij mensen met een hoger risico op hart- en vaatziektes en diabetes type 2. Voor deze COOLBAT-studie kregen zij een onderzoeksbeurs van de Hartstichting en de British Heart Foundation.3 “Het idee is dat mensen tijdens deze studie op gezette tijden een koude douche nemen of een tijd een speciaal vest dragen dat de huid afkoelt. Daarna testen we het lipidenprofiel en de glucosegevoeligheid, maar ook parameters van het immuunsysteem. Op de lange termijn hopen we zo meer inzicht te krijgen in hoeverre we met de activatie van bruin vet door kou organen kunnen ontvetten en de glucose- en vetspiegels kunnen laten dalen.”


Rensen durft intussen te stellen dat kou via de activatie van bruin vet diabetes type 2 en hart- en vaatziektes kan mitigeren. “Er is veel anekdotisch en preklinisch bewijs, dat we met de COOLBAT-studie willen bevestigen. Wanneer kou het bruine vet aanzwengelt, zien we bij muizen het niveau van glucose en triglyceriden dalen in het bloed. Bij kortdurende studies bij mensen zien we dat nog niet goed terug en korte blootstelling van muizen aan kou laat ook geen daling in deze parameters zien. Er is overigens wel duidelijk een flux van triglyceriden en een effect of HDL-cholesterol meetbaar in het bloed.”

“De rol van bruin vet zie ik als complementair”

Toekomst

Rensen hoopt dat zijn onderzoek naar de activatie van bruin vet de rol van leefstijlgeneeskunde meer onder de aandacht brengt. “Bruin vet is een onderdeel van het lichaam dat kan bijdragen aan de gezondheid. We moeten ons realiseren dat diabetes type 2 en hart- en vaatziektes vaak ontstaan door een positieve energiebalans, naast genetische en omgevingsfactoren. Er gaan meer calorieën het lichaam in dan eruit. Dat kunnen we tegengaan door meer kou toe te staan in ons leven, bijvoorbeeld door meer naar buiten te gaan. Ook door meer onbewerkte, vezelrijke producten te eten, zetten we ons bruine vet aan het werk.”


Met zijn onderzoek hoopt Rensen te bereiken dat er met de activatie van bruin vet een aanvullende behandeling beschikbaar komt voor patiënten met (een verhoogde kans op) diabetes type 2 en hart- en vaatziektes of door verbeteren van de glucosehuishouding en de cholesterolwaarden. “De rol van bruin vet zie ik als complementair”, zegt Rensen. “Bij mensen met diabetes type 2 zou het samen met metformine de insulinegevoeligheid van het lichaam extra kunnen verbeteren. Er zijn altijd mensen die niet goed reageren op een geneesmiddel, en dan is het fijn om een alternatief te kunnen bieden.”

Referenties:

  1. Becher T, Palanisamy S, Kramer DJ, Eljalby M, Marx SJ, Wibmer AG, Butler SD, Jiang CS, Vaughan R, Schöder H, Mark A, Cohen P. Brown adipose tissue is associated with cardiometabolic health. Nat Med. 2021 Jan;27(1):58-65.
  2. Straat ME, Hoekx CA, van Velden FHP, et al. Stimulation of the beta-2-adrenergic receptor with salbutamol activates human brown adipose tissue. Cell Rep Med. 2023 Feb 21;4(2):100942.
  3. COOLBAT-studie: www.coolbat.nl

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx