Vitamine D kan de kans op een astma-aanval reduceren bij patiënten met een lage concentratie

mm
redactie
Redactioneel,
17 oktober 2017

Vitamine D-supplementen reduceren – ten opzichte van placebo – met vijftig procent de kans op een astma-aanval waarvoor een ziekenhuisopname of behandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH) noodzakelijk is. Er werden bij de meta-analyse geen verschillen gezien tussen subgroepen van patiënten. Zo blijkt uit onderzoek van de Queen Mary University of Londen dat hoofdauteur David A. Jolliffe recent heeft gepubliceerd in Lancet Respiratory Medicine.

Het gaat om een meta-analyse met informatie op patiëntniveau. Er namen zo’n 955 astmapatiënten deel aan een selectie van zeven gerandomiseerde studies, gekozen uit 483 studies. De informatie werd uit verschillende databases gehaald, zoals de MEDLINE, Embase, Cochrane en verschillende registers.

Statistisch significant
Uit de studie blijkt tevens dat oraal toegediend vitamine D een reductie van dertig procent geeft in astma-aanvallen waarvoor behandeling met orale corticosteroïden of injecties noodzakelijk is. Het effect is volgens de wetenschappers statistisch significant bij patiënten die in de basis al een lage concentratie vitamine D in het bloed hebben (minder dan 25 nmol/L), maar niet bij patiënten die al een hogere concentratie vitamine D hebben. Het preventieve effect van vitamine D is dan ook het grootst bij mensen met de laagste concentraties.

Individuele patiëntgegevens
Volgens professor Martineau, eveneens van de Queen Mary University of London, is het noodzakelijk om grotere studies op te zetten om te kijken naar de waarde van vitamine D bij astmapreventie. Het gaat hier echter wel om de eerste studie waarbij gekeken werd naar individuele gegevens per patiënt (Individual Participant Data, IPD) om zo de rol van vitamine D te onderzoeken bij exacerbaties. Uit een eerdere Cochrane-review bleek al een reductie van 37 procent in astmaexacerbaties bij gebruik van vitamine D-supplementen. Maar bij deze studie waren er geen individuele gegevens beschikbaar. Die individuele gegevens zijn volgens Martineau nodig voor het uitvoeren van subgroep-analyses om zo vast te kunnen stellen of vitamine D bij bepaalde mensen beter werkt dan bij anderen. Dit is niet mogelijk met de conventionele meta-analyse waarbij de gegevens geaggregeerd zijn. Van de 483 studies waren er maar zeven die wél deze individuele patiëntgegevens hadden.

Behandeling op maat
Uit het onderzoek van Jolliffe en Martineau blijkt dat drie procent van de patiënten ten minste één exacerbatie had, waarvoor opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) noodzakelijk was. Bij placebo was dit aantal zes procent. Door meer naar de individuele patiënt te kijken, is het volgens de wetenschappers mogelijk om betere behandeling op maat te geven.

Bron: The Lancet Respiratory Medicine

 Jolliffe DA, et al “Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: a systematic review and meta-analysis of individual participant data” Lancet Respir Med 2017; DOI: 10.1016/S2213-2600(17)30306-5.

,
Deel dit artikel