DOQ

Vrouwen en mannen nu even snel doorverwezen naar reumatoloog

In de jaren ’90 verwees een huisarts een vrouw die zich meldde met RA en gewrichtsklachten gemiddeld ruim vier weken later naar een reumatoloog dan een man met RA met deze klachten. Anno 2022 is dit verschil verdwenen, constateren Leidse reumatologen. Belangrijk, want vroege herkenning van RA en daardoor een vroege start met een (medicamenteuze) behandeling leidt immers tot betere klinische uitkomsten.

‘It’s different for girls’, zong Joe Jackson in zijn gelijknamige song uit 1979. Dat gold in die tijd in ieder geval voor de snelheid waarmee vrouwen met RA die met gewrichtsklachten aanklopten bij hun huisarts werden doorverwezen naar een reumatoloog. Rond de eeuwwisseling doken onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum eens in de cijfers: hoe snel verwijzen huisartsen mensen met gewrichtsklachten –  die later de diagnose RA krijgen – door naar de Leidse poli reumatologie, de zogeheten referral delay. Daaruit bleek dat in de periode 1993 tot 1999 vrouwen langer moesten wachten op doorverwijzing dan mannen; gemiddeld respectievelijk 93 dagen (13,3 weken) tegenover 58 dagen (8,3 weken). Terwijl er geen verschil was tussen de seksen in de duur vanaf het begin van de klachten tot het bezoek aan de huisarts (patiënt delay).

“Deze uitkomsten onderstrepen het belang van strakke implementatie van richtlijnen omtrent verwijzing voor alle RA-patiënten”

Arts-onderzoeker Bastiaan van Dijk

Betere klinische uitkomsten

Vanaf het begin van deze eeuw werd duidelijk dat snelle doorverwijzing van mensen met klachten die wijzen op RA van groot belang is. Vroege herkenning van RA en daardoor een vroege start met een (medicamenteuze) behandeling leidt tot betere klinische uitkomsten, hebben diverse studies inmiddels aangetoond. De huidige nationale en internationale richtlijnen adviseren huisartsen daarom mensen met artritis binnen zes weken na het begin van de klachten door te verwijzen naar een reumatoloog.
Om na te gaan wat deze aansporing in de praktijk heeft opgeleverd, doken de Leidse onderzoekers onlangs nogmaals in de cijfers. Daarbij gingen zij na in hoeverre er in de afgelopen decennia verandering is opgetreden in de gemiddelde referral delay onder RA-patiënten en hoe het verschil tussen de seksen zich heeft ontwikkeld. In een recente publicatie (en presentatie tijdens de ACR Convergence 2022 in Philadelphia) beschrijven zij de uitkomsten van de studie.

Geen verschil meer tussen seksen

Op basis van gegevens van ruim 900 patiënten constateren zij dat de gemiddelde referral delay de afgelopen decennia zowel bij mannen als bij vrouwen met RA was afgenomen. Bovendien was er in het afgelopen decennium (2011-2020) geen sprake meer van een significant langere wachttijd voor vrouwen. De mediane referral delay bedroeg in het afgelopen decennium 5,4 weken voor mannen en 4,7 weken voor vrouwen. De patiënt delay is de afgelopen decennia vrijwel onveranderd gebleven (circa 4 weken).

Laagdrempelig inloopspreekuur

Waardoor precies het man-vrouwverschil met de tijd is verbeterd, is niet duidelijk. “Gedurende de afgelopen decennia is er gelukkig wel steeds meer aandacht gekomen voor het belang van vroege verwijzing in het algemeen; zo is er 10 jaar geleden aan laagdrempelig inloopspreekuur ingesteld voor artritis. Deze uitkomsten onderstrepen ook het belang van strakke implementatie van richtlijnen omtrent verwijzing voor alle RA-patiënten”, stelt arts-onderzoeker Bastiaan van Dijk die samen met prof. Annette van der Helm (beiden LUMC) het onderzoek uitvoerde.

Referentie: Van Dijk B, et al. J Rheumatol. 2022 Sep 15;jrheum.220429

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx