Vrouwen krijgen minder waarschijnlijk de juiste hoeveelheid statines toegediend bij preventie HVZ

mm
redactie
Redactioneel,
30 augustus 2017

Vrouwen die een risico lopen op cardiovasculaire complicaties, krijgen minder waarschijnlijk de aanbevolen hoeveelheid statines toegediend voor secundaire preventie. Aldus de resultaten uit de DYSIS-studie van dr. Anselm Kai Gitt, een cardioloog van het Heart Centrum in Ludwigshafen (Duitsland) et al. Die afgelopen weekend werd gepresenteerd tijdens het ESC Congres in Barcelona.

Cardiologen zijn het over het algemeen eens dat het LDL-cholesterol verlaagd moet worden. Door een afname van 1 mmol/l (39 mg/dl) is er een reductie van het 5 jaar risico op coronaire complicaties, of de noodzaak voor het openen van geblokkeerde aderen, en de kans op een beroerte met 1/5e gereduceerd. Verdere afname van het LDL geeft mogelijk nog betere uitkomsten.

Sekse

Observationele studies lieten zijn dat vrouwen minder waarschijnlijk volgens de huidige richtlijnen worden behandeld. Aldus dr. Anselm Kai Gitt. “Er is daarom een vraag of vrouwelijke sekse impact heeft op het halen van de LDL-cholesterol doelen van minder dan 70 mg/dl voor de secundaire preventie van HVZ in de klinische praktijk. Voor het onderzoek keek Kai Gitt of vrouwen en mannen werkelijk de in de richtlijnen gestelde waarden behaalden in de klinische praktijk. Het ging daarbij om een resultatenanalyse van de Dyslipidaemia International Study (DYSIS), die werd gehouden in Europa, Canada, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en China. Tussen 2009 en 2012, werden daarvoor 57.855 patiënten van cardiologische poliklinieken onderzocht, die behandeld werden met statines.

Real life

De gegevens werden verzameld en geanalyseerd. Het risico op cardiovasculaire complicaties werden berekend met de ‘ESC SCORE risk charts’. De wetenschappers keken vervolgens naar het verband tussen vrouwelijke sekse en het behalen van de LDL-cholesterol zoals gesteld in de richtlijnen (minder dan 70mg/dl). 46.310 patiënten in het onderzoek liepen een zeer hoog risico op complicaties, van deze deelnemers was 18.653 vrouw (40,3%). De vrouwen waren vaak ouder, en liepen meer risico op diabetes en hypertensie dan de mannen. Minder vaak hadden de vrouwen een risico op ischemische hartziekten.

LDL

De wetenschappers concludeerden dat vrouwen vaker werden behandeld met minder potente statines, maar ze kregen bovendien lagere doseringen. Slechts 17,5% van de vrouwen haalde het LDL-doel van minder dan 70 mg/dl. Bij mannen lag dit percentage op 24% (p < 0.001). Dr. Gitt stelt dat vrouwen een hoog risico op HVZ lopen, zeker wanneer ze behandeld worden met lagere doseringen van minder potentie statines in de klinische praktijk dan mannen. Vrouwen hadden daardoor 32% minder kans om de LDL-doelen te halen, dan wat door de ESC/EAS-richtlijnen werd aanbevolen.

Genderverschillen

Lees hier ook een actueel Engelstalig artikel van Prof. dr. Angela Maas over genderverschillen bij HVZ.

Bron: ESC 2017/ ECR Journal ,

, , , ,
Deel dit artikel