Waar op te letten bij een schenking voor de eigen woning van uw kind?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
10 november 2021

De prijzen van woningen vliegen de pan uit; huizen worden ieder jaar duurder en duurder. Door deze prijsstijgingen en de aangescherpte hypotheekregels hebben veel starters de hulp van ouders nodig bij de aankoop van hun eerste huis. Ouders kunnen bijspringen met het verstrekken van een lening of een schenking. Wat zijn de aandachtspunten bij een schenking?

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen:

Jaarlijkse vrijstelling:

Een ouder mag ieder jaar een bedrag onbelast schenken aan zijn of haar kind. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling  € 6.604. Dit is hoger dan normaal; door het COVID-19 virus is dit bedrag namelijk tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Voor deze schenking hoeft u geen aangifte te doen en zijn er ook geen nadere voorwaarden van toepassing.

Specifieke vrijstellingen:

Het gaat dan om schenkingen aan kinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn:

  • Maximaal € 105.302 wanneer het kind de schenking gebruikt voor de eigen woning (aankoop, verbetering en/of aflossing van een eigen woning schuld). Deze schenking noemt men ook wel de ’jubelton’; deze kent een aantal nadere voorwaarden.
  • Maximaal € 55.996 wanneer het kind de schenking gebruikt voor een studie of een beroepsopleiding. De kosten van deze studie moeten dan wel hoger zijn dan gemiddeld. Ook deze schenking kent een aantal nadere voorwaarden.
  • Maximaal € 26.881 in overige gevallen; dit bedrag is vrij te besteden.

Leeftijdsgrens

De leeftijdgrens van 40 jaar geldt voor uw kind en zijn fiscale partner. Wanneer uw kind ouder is dan 40 jaar, maar zijn partner nog niet, dan kan er toch een beroep worden op deze vrijstellingen. U kunt dan wel gewoon aan uw kind schenken.

Aangifte schenkbelasting

Om een beroep te doen op één van deze vrijstellingen, moet uw kind tijdig een aangifte schenkbelasting doen. In deze aangifte moeten worden aangegeven wie de schenker is en op welke eenmalige vrijstelling een beroep wordt gedaan. De belastingdienst kan op deze manier vastleggen dat een van de vrijstellingen is toegepast, zodat deze later niet nog een keer wordt gebruikt. De aangifte schenkbelasting moet zijn ingediend vóór 1 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.  Een schenking gedaan in 2021 moet dus uiterlijk 1 maart 2022 via een aangifte worden gemeld.
Voor de jubelton geldt dat uw kind 3 jaar de tijd heeft om deze te gebruiken voor de eigen woning. Doet het kind dit niet of niet geheel? Dan moet er over een deel van de schenking alsnog schenkbelasting betaald worden (bedrag tot € 100.000: 10%, daarboven 20%).

Verdwijnt de jubelton?

De regeling van de jubelton staat op het punt om geschrapt te worden, omdat de politiek deze aan het herzien is. In de praktijk is gebleken dat de vrijstelling de prijs van huizen verder opdrijft. Dit in plaats van het steuntje in de rug waar het voor bedoeld was. Daarbij vindt de politiek het niet positief dat dit voordeel alleen geldt voor kinderen van vermogende ouders. Het is nog niet definitief, maar de signalen zijn wel daar dat de ‘jubelton’ binnenkort niet meer mogelijk is.

Tip: daarom is dit jaar een schenking voor de woning van uw kind mogelijk (extra) interessant. Uw kind moet het geld dan uiterlijk 2023 gebruiken voor de eigen woning.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

, , ,
Deel dit artikel