Wanneer zijn kosten voor promoveren fiscaal aftrekbaar?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
3 maart 2021

Kosten die (aankomend) artsen, apothekers en andere zorgprofessionals maken voor hun promoveren, zijn niet fiscaal aftrekbaar als beroeps- of ondernemingskosten. Het goede nieuws is echter dat ze wél fiscaal aftrekbaar zijn als studiekosten! Het jaar 2021 is het laatste jaar dat de aftrekpost voor studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. Na 2021 gaat deze fiscale regeling vervallen. Iedereen die meent recht te hebben op een belastingteruggave, doet er dus goed aan om de mogelijkheden van deze studieaftrek te bekijken.

De kosten die (aankomend) artsen, apothekers en andere zorgprofessionals maken voor hun promoveren zijn normaal gesproken gericht op het eigen beroep (of toekomstig beroep). Daardoor zijn ze te beschouwen als studiekosten, en dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

(Foto: Pixabay)

Proefschrift

Onder aftrekbare studie-uitgaven vallen in het algemeen daardoor ook de kosten van een proefschrift en de verdediging van dit proefschrift. Uitgaven buiten de academische sfeer, zoals de kosten van een promotiefeestje, zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar.
De uitgaven voor promoveren zijn slechts aftrekbaar in het jaar waarin de kosten zijn betaald of verrekend. Dus niet de factuurdatum van een ontvangen rekening is hier het criterium, maar het jaar waarin de promovendus de kosten daadwerkelijk heeft betaald.

Drempel

Om studiekosten te mogen aftrekken moet er eerst een drempel worden gehaald. Het gaat om de uitgaven die voor de eigen studie zijn gedaan. Daarnaast geldt:

 • De opleiding of studie was gericht op het eigen beroep of werk, of op het toekomstige beroep of werk;
 • De uitgaven minus eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 250.
 • Alleen de uitgaven boven de drempel mogen worden afgetrokken, tot een maximaal aftrekbedrag van € 15.000.

Wanneer men voor de studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding ontvangt, bijvoorbeeld een prestatiebeurs, moet deze vergoeding eerst van de eigen uitgaven afgetrokken worden voordat het aftrekbedrag wordt berekend.

Wel een fiscale partner:
Tel de aftrekbare uitgaven voor studiekosten en andere scholingsuitgaven bij elkaar op. Als uw fiscale partner ook studiekosten had, geldt ook voor de fiscale partner afzonderlijk een drempel van € 250 en het maximum bedrag van € 15.000. Dit geldt ook als u de studiekosten voor uw fiscale partner betaalde. Het aftrekbedrag kunt u verdelen zoals u dat wilt, zolang het totaal maar 100 procent is. Het kan dus aantrekkelijk zijn de aftrekpost te claimen met het hoogste persoonlijke inkomen. Dit levert dan immers het meeste fiscale voordeel op.

Géén fiscale partner:
Heeft u geen fiscale partner, trekt dan de eigen uitgaven af. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner had en er niet voor koos om het gehele jaar als elkaars fiscale partner te worden beschouwd.

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar:

 • De kosten van het voorbereiden en het laten drukken van het proefschrift*;
 • ISBN-registratiekosten;
 • Literatuur;
 • Telefoonkosten en porti;
 • Verpakkingsmateriaal en verzendkosten van de proefschriften;
 • Kosten ten behoeve van de promotiecommissie;
 • Alle kosten rechtstreeks verbonden aan de academische plechtigheid, zoals reiskosten, huur gelegenheidskleding voor promovendus, maar ook voor paranimfen!;
 • De kosten van de receptie direct na afloop van de promotie.

Drukkosten

Wat betreft de drukkosten van het proefschrift is er inmiddels jurisprudentie dat enkel het aantal boeken aftrekbaar is dat minimaal wordt vereist door de universiteit. Bij een grotere oplage is tenminste aftrekbaar het bedrag dat gemoeid is met het drukken van deze minimaal vereiste oplage.

Op zich hoeft dit geen grote consequenties te hebben voor het aftrekbare bedrag, daar het overgrote deel van de drukkosten gemoeid zijn met het drukken van deze eerste exemplaren van de oplage. Het doordrukken van extra boeken is relatief gezien erg goedkoop, namelijk circa € 1,50 – € 3,00 per exemplaar.

Wat telt voor de belasting is datgene wat betaald wordt; dit wil zeggen het betaalbewijs. Facturen zijn minder van belang (uiteraard verdient het wel de voorkeur deze te bewaren).


Tip 1:
De kosten van het diner en/of feest dat een promovendus aanbiedt aan promotor en collega’s na afloop van de promotieplechtigheid zijn géén buitengewone lasten. Maar ze kunnen misschien wel als representatiekosten worden afgetrokken. Representatiekosten zijn niet aftrekbaar, maar kunnen wel belastingvrij worden vergoed door de werkgever. Bent u ondernemer, dan zijn deze kosten mogelijk wel als representatiekosten af te trekken. Er geldt dan een aftrekbeperking van tenminste 20 procent.


Welke kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar:

 • De kosten van een studeerkamer;
 • De kosten van een promotiediner (zie Tip 1);
 • De kosten van een feest (zie Tip 2);
 • De kosten van een fotoreportage;
 • Ontvangen vergoedingen;
 • Reis- en verblijfskosten.

Ontvangt u van de werkgever of een sponsor een vergoeding of bijdrage in de kosten van het proefschrift? Dan dient u deze ontvangen vergoeding in mindering te brengen op uw aftrekpost. Wanneer de werkgever deze kosten vergoedt, dan mag deze de kosten onbelast vergoeden.


Tip 2:
Het kan voor promoverende zorgprofessionals soms erg lucratief zijn, en een heel stuk in de kosten schelen, om extra tijd te investeren in het zoeken naar een of meerdere sponsoren.


Van helder accountancy belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

, ,
Deel dit artikel