DOQ

Werkingsmechanisme anesthesie anders dan gedacht

 

 

Ondanks het veelvuldig gebruik van anesthesie is het precieze mechanisme waardoor deze middelen het bewustzijn verminderen, nog altijd een mysterie. Wetenschappers Patricia Wollstadt en Michael Wibral van de Goethe Universiteit in Duitsland hebben in onderzoek op dieren (fretten) ontdekt dat anesthesie anders werkt dan nu wordt aangenomen, aldus een recente publicatie in PLOS Computational Biology.

Vooralsnog was de hypothese dat anesthesie patiënten bewusteloos maakt door connecties tussen verschillende delen van de hersenen te onderbreken. Eerder onderzoek onderschreef dat idee, doordat aan werd getoond dat anesthesie de informatieoverdracht tussen verschillende hersendelen reduceert.

Informatieoverdracht
Wollstadt en Wibral presenteren nu in PLOS een alternatieve verklaring. De verminderde informatieoverdracht komt volgens hen mogelijk niet door een afbraak van communicatie, maar door een vermindering in beschikbare informatie die wordt gegenereerd in de verschillende delen van de hersenen. “Deze alternatieve interpretatie ontstaat vanuit het eenvoudige principe dat informatie die niet beschikbaar is bij de ‘bron’ van de informatieoverdracht, tevens niet kan worden overgebracht naar het ‘doelgebied’”, aldus Wollstadt.

Fretten
Om deze alternatieve hypothese te onderzoeken, werd de hersenactiviteit bij fretten onder narcose met het middel isofluraan gemeten. De onderzoekers deden een schatting van de hoeveelheid informatie die beschikbaar was in de verschillende hersengebieden. Hierbij werd gebruikgemaakt van complementaire computationele benaderingen. Ze zagen dat de ‘bron’ delen van de hersenen een groter verlies in beschikbare informatie toonden, dan de doelgebieden.

Verwerking
De resultaten laten zien dat er bij de informatieoverdracht van bron naar doelgebied een afname is in broninformatie. Observaties laten in feite zien dat isofluraan de connecties tussen zenuwcellen binnen een hersendeel beïnvloeden, en dus niet de zenuwcellen die verschillende hersengebieden verbinden. “Verder onderzoek zal moeten laten zien hoe lokale informatie verwerkt wordt wanneer we de werking van algemene anesthesie verder uit willen zoeken”, aldus Wollstadt.

Bron: www.journals.plos.org/ploscompbiol/

Citation: Wollstadt P, Sellers KK, Rudelt L, Priesemann V, Hutt A, FroÈhlich F, et al. (2017) Breakdown of local information processing may underlie isoflurane anesthesia effects. PLoS Comput Biol 13(6): e1005511. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005511.

AUTEUR: LENNARD BONAPART
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”