DOQ

Werkingsmechanisme anesthesie anders dan gedacht

 

 

Ondanks het veelvuldig gebruik van anesthesie is het precieze mechanisme waardoor deze middelen het bewustzijn verminderen, nog altijd een mysterie. Wetenschappers Patricia Wollstadt en Michael Wibral van de Goethe Universiteit in Duitsland hebben in onderzoek op dieren (fretten) ontdekt dat anesthesie anders werkt dan nu wordt aangenomen, aldus een recente publicatie in PLOS Computational Biology.

Vooralsnog was de hypothese dat anesthesie patiënten bewusteloos maakt door connecties tussen verschillende delen van de hersenen te onderbreken. Eerder onderzoek onderschreef dat idee, doordat aan werd getoond dat anesthesie de informatieoverdracht tussen verschillende hersendelen reduceert.

Informatieoverdracht
Wollstadt en Wibral presenteren nu in PLOS een alternatieve verklaring. De verminderde informatieoverdracht komt volgens hen mogelijk niet door een afbraak van communicatie, maar door een vermindering in beschikbare informatie die wordt gegenereerd in de verschillende delen van de hersenen. “Deze alternatieve interpretatie ontstaat vanuit het eenvoudige principe dat informatie die niet beschikbaar is bij de ‘bron’ van de informatieoverdracht, tevens niet kan worden overgebracht naar het ‘doelgebied’”, aldus Wollstadt.

Fretten
Om deze alternatieve hypothese te onderzoeken, werd de hersenactiviteit bij fretten onder narcose met het middel isofluraan gemeten. De onderzoekers deden een schatting van de hoeveelheid informatie die beschikbaar was in de verschillende hersengebieden. Hierbij werd gebruikgemaakt van complementaire computationele benaderingen. Ze zagen dat de ‘bron’ delen van de hersenen een groter verlies in beschikbare informatie toonden, dan de doelgebieden.

Verwerking
De resultaten laten zien dat er bij de informatieoverdracht van bron naar doelgebied een afname is in broninformatie. Observaties laten in feite zien dat isofluraan de connecties tussen zenuwcellen binnen een hersendeel beïnvloeden, en dus niet de zenuwcellen die verschillende hersengebieden verbinden. “Verder onderzoek zal moeten laten zien hoe lokale informatie verwerkt wordt wanneer we de werking van algemene anesthesie verder uit willen zoeken”, aldus Wollstadt.

Bron: www.journals.plos.org/ploscompbiol/

Citation: Wollstadt P, Sellers KK, Rudelt L, Priesemann V, Hutt A, FroÈhlich F, et al. (2017) Breakdown of local information processing may underlie isoflurane anesthesia effects. PLoS Comput Biol 13(6): e1005511. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005511.

AUTEUR: LENNARD BONAPART
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?