Wet DBA: nieuwe model­overeen­komsten voor zelfstandige zorg­profes­sionals

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
9 maart 2022

Sinds 2016 wachten we op een ‘opvolger’ van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die meer duidelijkheid geeft aan zelfstandige waarnemers. Omdat het bedenken van deze ‘opvolger’ is doorgeschoven naar het kabinet Rutte IV, is de wet DBA nog altijd van toepassing. De handhaving is nog steeds opgeschort en de Belastingdienst grijpt alleen in wanneer er duidelijk sprake is van misbruik. De modelovereenkomsten zijn wel op een aantal onderdelen aangepast.

Zolang opdrachtgever en opdrachtnemer de modellen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst is er een redelijke garantie dat er geen sprake is van een verkapt loondienstverband. Deze goedkeuring is gegeven voor de duur van 5 jaar. Eind 2021 zijn enkele van deze modelovereenkomsten verlopen. Daarom hebben beroepsorganisaties in de zorg (zoals LHV en KNMT) hun modelovereenkomst opnieuw voorgelegd aan de Belastingdienst. Deze zijn inmiddels verlengd.

Aanpassingen modelovereenkomsten

De modelovereenkomsten zijn op een aantal onderdelen aangepast. De aanpassingen hebben in de basis geen grote gevolgen voor de praktijkhouder en de zelfstandige opdrachtnemer. Het verdient de voorkeur de lopende contracten te actualiseren. Bij nieuwe overeenkomsten gebruikt u natuurlijk direct de nieuwe modelovereenkomst.

Aanpassingen voor huisartsen

De laatste modelovereenkomst voor huisartsen biedt nu de mogelijkheid om nadere afspraken te maken over de ANW-diensten. Ook aansprakelijkheid bij vervanging is hierin duidelijker geregeld.

Nieuwe modelovereenkomst opvragen

De nieuwe modelovereenkomsten zijn beschikbaar via de website van de Belastingdienst en de diverse brancheorganisaties.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, ,
Deel dit artikel