‘Wij pleiten voor een preventiewet die meer initiatieven mogelijk maakt over kabinetsperiodes heen’

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
31 maart 2021

Als het in de gezondheidszorg over preventie gaat, bestaat al jarenlang discussie over de vraag wie daarin welke rol vervult. Toenmalig minister Edith Schippers was duidelijk, zij zag preventie primair als een taak voor het individu. Met de komst van het vorige kabinet kwam het onderwerp echter nadrukkelijk op de politieke agenda te staan. Ook drie grote zorgverzekeraars – Menzis, CZ en Zilveren Kruis – spraken zich recent expliciet uit over het onderwerp. In een gezamenlijke verklaring opperden zij een gezondheidsplicht voor alle partijen in de zorg, naast de al bestaande zorgplicht.

“Het thema preventie heeft zich duidelijk ontwikkeld in de loop der jaren”, zegt Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. “Eerder lag de aandacht primair op gezonde leefstijl, gaandeweg is daar een sociaal-maatschappelijke component bijgekomen. In relatie tot de hedendaagse invulling van het begrip preventie zijn mijns inziens twee dingen belangrijk. Ten eerste dat in de zorg het personeel eerder op is dan het geld en dat we er dus een groot belang bij hebben om de zorg zo te sturen dat mensen langer gezond leven. En ten tweede dat samenwerking tussen alle partijen de enige weg is om goede resultaten te behalen voor de samenleving. Daarin heeft iedere partij als verantwoord lid van de samenleving een rol, ook de medische professional en de zorgverzekeraar dus.”

René Héman voorzitter KNMG (Foto: Sjef Prins – APA Foto)

“Stel lange termijn-doelen en hou daar dan ook aan vast. Daarbij is dan ook ruimte voor domein overstijgende investeringen nodig”

René Héman, voorzitter KNMG

Aanspre
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel