Wtza: jaarverantwoordingsplicht per 2023 voor íedere zorgaanbieder

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
7 juli 2021

In 2020 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Daarin is onder meer geregeld dat er in principe voor alle zorgaanbieders een openbare jaarverantwoordingsplicht komt. Het doel daarvan is een maatschappelijke verantwoording over de besteding van de collectieve middelen. Tevens is een amendement van het kamerlid Corinne Ellemeet (Groen Links) c.s. aangenomen. Daarmee is geregeld dat de verantwoording zich uitstrekt over alle zorgaanbieders, dus ook de kleinste.

De minister heeft vervolgens een regeling gepubliceerd waarin uitvoering wordt gegeven aan het (unaniem) aangenomen wetsvoorstel. Bovendien wordt daarin geregeld dat zorgaanbieders een financiële verantwoording moeten overleggen. Bij een netto-omzet boven € 1.000.000 hebben zij een verplichte beoordelingsverklaring nodig van een accountant en moeten zij een openbare vragenlijst invullen. De financiële verantwoording van eenmanszaken blijft beperkt tot enkele financiële ratio’s. 

Tegemoetkoming

Op de regeling is veel kritiek gekomen. In de kamerbrief van 7 juni 2021 komt de Minister hier op het punt van de accountantsverklaring aan tegemoet. Dit betekent dat alleen zorgverleners met een omzet boven €12.000.000 een accountantsverklaring nodig hebben. Alle anders zorgverleners hebben voor hun cijfers geen accountantsverklaring meer nodig. Wel zal worden gevolgd of dit niet afdoet aan de betrouwbaarheid van de cijfers.

“Wellicht een reden om uw huidige rechtsvorm eens kritisch tegen het licht te houden?”

Financiële verantwoording

Er is echter geen tegemoetkoming voor wat betreft de financiële verantwoording. Vanaf het verslagjaar 2022 (dus in 2023) zal iedere zorgverlener dit moeten regelen. Voor zorgverleners die hun praktijk niet als eenmanszaak uitoefenen, lijkt dit te betekenen dat zij dus ook hun winst-en-verliesrekening moeten openbaren.

Wellicht voor u een reden om uw huidige rechtsvorm eens kritisch tegen het licht te houden?

Zie ook het eerder verschenen DOQ-artikel over de Wtza

Van helder accountancy belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

,
Deel dit artikel