DOQ

ZBC’s ook voor KNO in opkomst

Er komen steeds meer focusklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Met name voor laagcomplexe medisch-specialistische zorg in bijvoorbeeld de dermatologie of orthopedie. Ook KNO-arts Mark Aarts werkt in een ZBC, al is dat voor het KNO-specialisme nog niet heel gebruikelijk. Hij ziet wel toenemende interesse bij KNO-artsen om zelf iets te starten.

KNO-zorg lijkt bij uitstek geschikt voor een ZBC. Toch zijn die er voor KNO nog maar beperkt. Wellicht komt dat doordat er in het verleden weinig noodzaak voor was, denkt Mark Aarts. “De zorg kan prima in een ziekenhuis geleverd worden. Een ziekenhuis is ook een fijne organisatie. Veel zaken worden goed voor je geregeld, processen lopen goed en je kunt je voornamelijk richten op je werk. Maar de zorgvraag wordt groter. Ook bestaande ZBC-klinieken in Nederland gaan zich richten op KNO-zorg. Daarnaast willen meer KNO-artsen iets doen naast hun werk in het ziekenhuis. Want dat geeft mogelijkheden om de zorg naar eigen inzicht in te richten en innovaties snel vorm te geven.”

“We wilden goede KNO-zorg leveren met behoud van regionale regie op deze zorg, zonder concurrerend te zijn met het ziekenhuis”

KNO-arts Mark Aarts

Geen ruimte in ziekenhuis

KNO Medisch Centrum in Waardenburg (KNOMC) is inmiddels bijna twee jaar open. Dit ZBC is een initiatief van KNO-artsen uit het ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Aanleiding was de toenemende zorgvraag, terwijl er vanwege de nullijn voor ziekenhuizen geen ruimte is voor uitbreiding van de vakgroep. “Daarom zijn we in goed overleg met het ziekenhuis naar een andere locatie gaan zoeken. We wilden goede KNO-zorg kunnen leveren met behoud van regionale regie op deze zorg, zonder concurrerend te zijn met het ziekenhuis.”
Aarts en zijn collega’s werken ook nog in het ziekenhuis; KNOMC staat daar los van. Er zijn geen patiënten ‘overgeplaatst’ naar het ZBC en patiënten worden er niet naar doorverwezen. “We moeten dus zelf werken aan naamsbekendheid en patiënten werven. Dat doen we onder andere met een eigen website, advertenties en via contacten met bijvoorbeeld audiciens.”

“We proberen medewerkers bij ons te houden door goede arbeidsvoorwaarden, een leuke werksfeer met veel verantwoordelijkheid en af en toe iets extra’s”

In eigen tijd

Aarts vindt het niet lastig om het werk in het ziekenhuis en het ZBC gescheiden te houden, maar het vraagt wel inspanning om twee werkplekken te hebben. “Het werk in het ZBC doen we in eigen tijd: op vrije dagen, in extra uren en in avonden. Dat vraagt veel extra energie. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor alle processen daaromheen. Ik kan me voorstellen dat dat voor een KNO-arts een drempel kan zijn om zelf op te zetten. We hebben in ons ZBC wel ruimte om collega-KNO-artsen te vragen om bij te springen. Wat betreft personeel hebben we tot op heden gelukkig geen last van de krapte op de arbeidsmarkt. We proberen medewerkers bij ons te houden door goede arbeidsvoorwaarden, een leuke werksfeer met veel verantwoordelijkheid en af en toe net iets extra’s.” De kwaliteit van zorg in KNOMC wordt getoetst via audits van Zelfstandige Klinieken Nederland. Afgelopen oktober heeft KNOMC het ZKN-kwaliteitscertificaat behaald.

“In onze slaapstraat krijgen mensen zonder wachttijd een slaaponderzoek en hebben binnen een week de uitslag”

Niet gebonden

Als groot pluspunt van het werken in een ZBC noemt Aarts dat hij niet is gebonden aan de structuur, kaders en beperkingen van het ziekenhuis. “We hebben bijvoorbeeld een slaapstraat, waar mensen zonder wachttijd een slaaponderzoek krijgen en binnen een week de uitslag hebben. We zijn niet afhankelijk van bijvoorbeeld een functieafdeling die ook wachttijden heeft. Ook mensen met gehoorproblemen kunnen snel bij ons terecht voor een gehoortest en aansluitend een adviesgesprek. Eventueel kunnen we meteen een hoortoestel aanpassen.”
Als ander voorbeeld noemt Aarts de zorg voor mensen met oorsuizen. De behandeling daarvan kan mede gebeuren door een psycholoog, maar dat is in een ziekenhuis meestal niet snel te regelen. “Bij ons kunnen mensen direct na ons onderzoek op indicatie een intake hebben bij een psycholoog. We werken daarvoor samen met een enthousiaste psychologenpraktijk. Zo kunnen we zorgprocessen efficiënter opzetten. Patiënten waarderen het bijzonder dat zij snel geholpen kunnen worden.”

“De toekomst van de zorg is hoog-complexe zorg in ziekenhuizen en goed planbare zorg in ZBC’s en focusklinieken”

Aansluiting zoeken

Het starten van een ZBC vraagt een businessplan, goed overleg met het ziekenhuisbestuur en overeenstemming binnen de vakgroep over de opzet. Bij het maken van plannen is het volgens Aarts handig om te overleggen of aansluiting te zoeken met een bestaand ZBC. “Ook wij staan open voor samenwerking. Een ZBC vraagt wel een flinke investering in tijd en geld, en bereidheid om risico te lopen. Wij hebben er ongeveer drie jaar over gedaan om het concept uit te werken en een locatie te vinden.” Aarts vindt de combinatie van zijn twee werkplekken erg prettig. Het opstarten van een ZBC is veel werk, maar geeft ook veel energie. “Ik denk dat dit de toekomst is van de zorg: hoog-complexe zorg in ziekenhuizen en goed planbare zorg in ZBC’s en focusklinieken.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”

‘‘Minder eten en meer bewegen’ is echt een misvatting’

Mensen met obesitas hebben vaak te maken met negatieve vooroordelen, ook in de zorg. Daardoor vermindert de kwaliteit van zorg, legt Paige Crompvoets uit. “Uit mijn onderzoek bleek dat mensen met obesitas soms belachelijk gemaakt worden door hun zorgverleners.”

Whispp biedt oplossing voor mensen met stem- en spraak­problemen

Joris Castermans ontwikkelde Whispp, een app die met behulp van AI fluister- en aangedane spraak kan omzetten in een heldere en natuurlijke stem. “Wie nog audio- of video-opnames heeft van de gezonde stem, kan met Whispp de eigen stem van vroeger creëren.”

Artsen voor Kinderen helpt kinderen met een chronische ziekte of beperking

Michel Weijerman van Stichting Artsen voor Kinderen vertelt over hun projecten voor betere zorg en welzijn voor kinderen met een chronische aandoening. “Zo’n 200 zorgprofessionals zijn op vrijwillige basis bij onze poli betrokken. Binnen 48 uur krijg je antwoord.”


0
Laat een reactie achterx