DOQ

ZBC’s ook voor KNO in opkomst

Er komen steeds meer focusklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Met name voor laagcomplexe medisch-specialistische zorg in bijvoorbeeld de dermatologie of orthopedie. Ook KNO-arts Mark Aarts werkt in een ZBC, al is dat voor het KNO-specialisme nog niet heel gebruikelijk. Hij ziet wel toenemende interesse bij KNO-artsen om zelf iets te starten.

KNO-zorg lijkt bij uitstek geschikt voor een ZBC. Toch zijn die er voor KNO nog maar beperkt. Wellicht komt dat doordat er in het verleden weinig noodzaak voor was, denkt Mark Aarts. “De zorg kan prima in een ziekenhuis geleverd worden. Een ziekenhuis is ook een fijne organisatie. Veel zaken worden goed voor je geregeld, processen lopen goed en je kunt je voornamelijk richten op je werk. Maar de zorgvraag wordt groter. Ook bestaande ZBC-klinieken in Nederland gaan zich richten op KNO-zorg. Daarnaast willen meer KNO-artsen iets doen naast hun werk in het ziekenhuis. Want dat geeft mogelijkheden om de zorg naar eigen inzicht in te richten en innovaties snel vorm te geven.”

“We wilden goede KNO-zorg leveren met behoud van regionale regie op deze zorg, zonder concurrerend te zijn met het ziekenhuis”

KNO-arts Mark Aarts

Geen ruimte in ziekenhuis

KNO Medisch Centrum in Waardenburg (KNOMC) is inmiddels bijna twee jaar open. Dit ZBC is een initiatief van KNO-artsen uit het ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Aanleiding was de toenemende zorgvraag, terwijl er vanwege de nullijn voor ziekenhuizen geen ruimte is voor uitbreiding van de vakgroep. “Daarom zijn we in goed overleg met het ziekenhuis naar een andere locatie gaan zoeken. We wilden goede KNO-zorg kunnen leveren met behoud van regionale regie op deze zorg, zonder concurrerend te zijn met het ziekenhuis.”
Aarts en zijn collega’s werken ook nog in het ziekenhuis; KNOMC staat daar los van. Er zijn geen patiënten ‘overgeplaatst’ naar het ZBC en patiënten worden er niet naar doorverwezen. “We moeten dus zelf werken aan naamsbekendheid en patiënten werven. Dat doen we onder andere met een eigen website, advertenties en via contacten met bijvoorbeeld audiciens.”

“We proberen medewerkers bij ons te houden door goede arbeidsvoorwaarden, een leuke werksfeer met veel verantwoordelijkheid en af en toe iets extra’s”

In eigen tijd

Aarts vindt het niet lastig om het werk in het ziekenhuis en het ZBC gescheiden te houden, maar het vraagt wel inspanning om twee werkplekken te hebben. “Het werk in het ZBC doen we in eigen tijd: op vrije dagen, in extra uren en in avonden. Dat vraagt veel extra energie. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor alle processen daaromheen. Ik kan me voorstellen dat dat voor een KNO-arts een drempel kan zijn om zelf op te zetten. We hebben in ons ZBC wel ruimte om collega-KNO-artsen te vragen om bij te springen. Wat betreft personeel hebben we tot op heden gelukkig geen last van de krapte op de arbeidsmarkt. We proberen medewerkers bij ons te houden door goede arbeidsvoorwaarden, een leuke werksfeer met veel verantwoordelijkheid en af en toe net iets extra’s.” De kwaliteit van zorg in KNOMC wordt getoetst via audits van Zelfstandige Klinieken Nederland. Afgelopen oktober heeft KNOMC het ZKN-kwaliteitscertificaat behaald.

“In onze slaapstraat krijgen mensen zonder wachttijd een slaaponderzoek en hebben binnen een week de uitslag”

Niet gebonden

Als groot pluspunt van het werken in een ZBC noemt Aarts dat hij niet is gebonden aan de structuur, kaders en beperkingen van het ziekenhuis. “We hebben bijvoorbeeld een slaapstraat, waar mensen zonder wachttijd een slaaponderzoek krijgen en binnen een week de uitslag hebben. We zijn niet afhankelijk van bijvoorbeeld een functieafdeling die ook wachttijden heeft. Ook mensen met gehoorproblemen kunnen snel bij ons terecht voor een gehoortest en aansluitend een adviesgesprek. Eventueel kunnen we meteen een hoortoestel aanpassen.”
Als ander voorbeeld noemt Aarts de zorg voor mensen met oorsuizen. De behandeling daarvan kan mede gebeuren door een psycholoog, maar dat is in een ziekenhuis meestal niet snel te regelen. “Bij ons kunnen mensen direct na ons onderzoek op indicatie een intake hebben bij een psycholoog. We werken daarvoor samen met een enthousiaste psychologenpraktijk. Zo kunnen we zorgprocessen efficiënter opzetten. Patiënten waarderen het bijzonder dat zij snel geholpen kunnen worden.”

“De toekomst van de zorg is hoog-complexe zorg in ziekenhuizen en goed planbare zorg in ZBC’s en focusklinieken”

Aansluiting zoeken

Het starten van een ZBC vraagt een businessplan, goed overleg met het ziekenhuisbestuur en overeenstemming binnen de vakgroep over de opzet. Bij het maken van plannen is het volgens Aarts handig om te overleggen of aansluiting te zoeken met een bestaand ZBC. “Ook wij staan open voor samenwerking. Een ZBC vraagt wel een flinke investering in tijd en geld, en bereidheid om risico te lopen. Wij hebben er ongeveer drie jaar over gedaan om het concept uit te werken en een locatie te vinden.” Aarts vindt de combinatie van zijn twee werkplekken erg prettig. Het opstarten van een ZBC is veel werk, maar geeft ook veel energie. “Ik denk dat dit de toekomst is van de zorg: hoog-complexe zorg in ziekenhuizen en goed planbare zorg in ZBC’s en focusklinieken.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx