DOQ

Zó voorkom je onnodig gebruik van opioïden

Ons land telt 200.000 langdurige gebruikers van opioïden. Zij nemen langer dan 90 dagen deze pijnstillers in. Daarmee stijgt hun kans op gewenning, afhankelijkheid, verslaving en bijwerkingen. Apotheker Eward Melis van de Sint Maartenskliniek is van mening dat de hele zorgketen kan bijdragen aan daling van het aantal chronische gebruikers. “In de NHG-Richtlijn Pijn vind je afbouwschema’s.”

Obstipatie, duizeligheid en ademhalingsdepressie. Het zijn veelvoorkomende bijwerkingen van opioïden, waarvan oxycodon, morfine en fentanyl de meest gebruikte zijn in Nederland. “Vooral ouderen zijn gevoelig voor bijwerkingen”, weet Eward Melis. “Inname vergroot ook het valrisico. Soms gebruiken ouderen een opiaat tegen rugpijn, worden daardoor duizelig, breken een knie of heup en zijn dan nog verder van huis.”

“Chronisch gebruik impliceert de kans op problemen, maar heeft op den duur weinig effect op de pijn. Dan is de balans doorgeslagen naar de negatieve kant”

Apotheker Eward Melis

‘Apotheker pijn’

Melis noemt zichzelf ‘apotheker pijn’. Hij verdiept zich in de werking van pijnstillende medicatie en schreef met artsen en andere apothekers een handreiking voor de afbouw van opioïdengebruik. Die is opgenomen in de NHG-Standaard Pijn. “Hoe groot zijn de stappen die je kunt zetten? Om de hoeveel tijd minder je de dosering? Het is een praktisch handvat voor de huisarts. Dit is een belangrijk thema, want chronisch gebruik impliceert dus de kans op problemen, maar heeft op den duur weinig effect op de pijn. Dan is de balans doorgeslagen naar de negatieve kant.”

“Schrijf beperkt voor, geef een recept voor maximaal een week”

Eindig probleem

Hoe zorgen onder meer huisartsen en apothekers ervoor dat het gebruik van opioïden wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke? Hoe kunnen ze onterecht gebruik voorkomen en terecht gebruik snel en verantwoord afbouwen? “Er zijn twee uitgangspunten”, zegt Melis. “Eén: schrijf beperkt voor. Geef een recept voor maximaal een week. En twee: als je een herhaalrecept overweegt, ga dan samen met de patiënt na of het nut nog opweegt tegen de bijwerkingen. Heeft de patiënt er veel baat bij, omdat het pijnstillend effect groot is? Dan is het misschien gerechtvaardigd een herhaalrecept voor een week uit te schrijven. Besef daarbij wel dat een probleem eindig moet zijn. Kort na een pijnlijke operatie heeft de patiënt veel pijn en is een opiaat op zijn plaats. Je weet in dit geval ook dat de pijn overgaat en een opioïde spoedig niet meer nodig is. Anders ligt het bij de patiënt met vage (chronische) pijn in de onderrug waarvan de oorzaak onduidelijk is. Je kunt dan wel een opiaat voorschrijven, maar we weten dat opioïden bij chronische pijn niet effectief zijn.”

In mijn optiek staan patiënten meer open voor afbouwen dan artsen vaak aannemen”

Eerste lijn

Onderzoek uitgevoerd in de Sint Maartenskliniek laat zien dat er winst is te boeken. Melis: “Samen met collega’s heb ik in 2021 een studie verricht bij postoperatieve orthopediepatiënten. Een half jaar na de ingreep bleek ongeveer 13% nog opioïden te gebruiken. Weliswaar waren sommigen van hen al vóór de operatie langdurige opioïdegebruiker, dat laat onverlet dat een flink aantal deze status ontwikkelde na de ingreep. Normaal gesproken is de postoperatieve pijn dan voorbij, maar toch gebruikten ze nog opioïden. Dan vraag ik me af: hoe is dat gekomen? In de meeste ziekenhuizen is het tegenwoordig gebruikelijk heel beperkt opioïden mee te geven bij ontslag uit het ziekenhuis. In de Sint Maartenskliniek bijvoorbeeld, krijgen mensen de middelen voor maximaal een paar dagen mee naar huis. Dus wat is er gebeurd na ontslag uit het ziekenhuis? Wie heeft de middelen voorgeschreven en hoe is de patiënt begeleid? Als de patiënt ondanks de opioïden nog steeds pijn heeft, kun je je in elk geval afvragen: wat is het effect van die pillen nog en is het niet tijd om af te bouwen? Ons onderzoek leverde nóg een frappant resultaat op. Zes maanden na de operatie vroegen we de patiënten: zou je willen afbouwen? Vrijwel iedereen antwoordde bevestigend. De meesten voelen zich blijkbaar niet goed bij langdurig gebruik. In mijn optiek staan patiënten meer open voor afbouwen dan artsen vaak aannemen.”

Wijs de patiënt met pijn de weg naar mindfulness, ontspanningsoefeningen of cognitieve gedragstherapie”

Driehoek patiënt-huisarts-apotheker

Melis koppelt deze woorden aan een pleidooi voor begeleiding van de patiënt. “Voor een goede, verantwoorde afbouw is de driehoek patiënt-huisarts-apotheker nodig. Vervolgens is dé succesfactor dat een zorgprofessional de patiënt begeleidt. Vraag de patiënt regelmatig telefonisch of tijdens een consult hoe het gaat. Ondersteun en motiveer, want afbouwen kan vanwege de pijn best lastig zijn. In de NHG-richtlijn staan niet-medicamenteuze interventies: wijs de patiënt met pijn bijvoorbeeld de weg naar mindfulness, ontspanningsoefeningen of cognitieve gedragstherapie.”

Referentie: NHG-Richtlijn Pijn

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx