DOQ

Zorg voor zwangeren met COVID-19 in afzonderlijke kliniek

De verloskundige zorg voor zwangere vrouwen die positief zijn getest op SARS-CoV-2 of in quarantaine zijn vanwege blootstelling aan COVID-19, kan goed plaatsvinden in een afzonderlijke praktijk. Zodoende wordt de blootstelling in klinieken die routinematige prenatale zorg bieden, tot een minimum beperkt.

Vanwege de COVID-19-pandemie wordt de zorgverlening aangepast, bedoeld om het risico op blootstelling aan dit virus voor patiënten en zorgverleners tot een minimum te beperken. In deze periode vormt de prenatale zorg een uitdaging, aangezien veel bezoeken persoonlijk moeten plaatsvinden en niet uitgesteld kunnen worden.

(Foto: Pixabay)

Toegang tot essentiële zorg

Het is onduidelijk hoe ernstig COVID-19 tijdens de zwangerschap verloopt. Zwangere vrouwen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 of in quarantaine zijn vanwege blootstelling aan COVID-19, moeten toegang hebben tot essentiële verloskundige zorg en evaluatie van het ziektebeloop.
Met telemedicine kan de blootstelling aan SARS-CoV-2 verminderd worden. Desalniettemin zijn onder bepaalde omstandigheden persoonlijke bezoeken aangegeven. In sommige gevallen zijn zwangere vrouwen met COVID-19 vanwege onvoldoende maatregelen voor infectiepreventie niet in staat om de vereiste prenatale zorg te krijgen.

Speciaal prenataal zorgmodel

In Duke University (North Carolina, VS) is een speciaal prenataal zorgmodel ontwikkeld waarin zwangere vrouwen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 of in quarantaine zijn vanwege blootstelling aan COVID-19, naar een afzonderlijke kliniek gaan. Het doel is om de verloskundige zorg te bieden en tegelijkertijd het risico op blootstelling te minimaliseren.

In deze retrospectieve cohortstudie studie is de haalbaarheid van dit zorgmodel vastgesteld. Tussen 18 maart en 30 juli 2020 werden 85 vrouwen gezien in deze kliniek. Van hen hadden 63 vrouwen COVID-19. 72 patiënten hadden een bekende blootstelling. In 25 gevallen (34%) was de blootstelling gezinsgerelateerd, in 20 gevallen (27%) werkgerelateerd, in één geval (1,3%) reisgerelateerd en in 27 gevallen (37%) was de blootstelling onbekend.
Onder de vrouwen bij wie de bron bekend was, hadden degenen met een gezinsgerelateerde en werkgerelateerde blootstelling de grootste kans op een positief test (respectievelijk 80 en 75%).

Geen foetale groeiretardatie

Van de 63 SARS-CoV-2-positieve vrouwen waren zes personen (9,5%) asymptomatisch, 49 personen (77,8%) hadden een milde ziekte, zes personen (9,5%) hadden een matige ziekte en twee personen (3,2%) een ernstige ziekte.

Slechts zeven patiënten moesten opgenomen worden. De opnameduur varieerde van 1-6 dagen. Drie patiënten kregen remdesivir en geen patiënt kreeg corticosteroïden. Bij geen van de patiënten trad foetale groeiretardatie op. 28 van de 63 onderzochte vrouwen (44%) zijn tijdens de follow-upperiode bevallen. Drie gezondheidswerkers raakten geïnfecteerd met SARS-CoV-2.

Voordelen van afzonderlijke kliniek

Door deze benadering wordt het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen geoptimaliseerd. Op deze manier raken de zorgverleners ervaren met het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien zorgt deze aanpak ervoor dat COVID-19-patiënten tijdens de zwangerschap consistente beoordelingen en behandelingen krijgen.


Referenties: Dotters-Katz S, Harris H, Wheeler SM, et al. Specialized prenatal care delivery for COVID-19 exposed or infected pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2020;S0002-9378(20)31315-6. https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)31315-6/pdf , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33221297/

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx