‘Zorgprofessional, verbeter gezondheidsvaardigheden van mensen met lage SES’

mm
Jenneke van de Streek
Redactioneel,
15 januari 2021

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) vaker een beroep doen op de acute zorg, omdat de zorg voor hen te complex is. Zorgorganisaties en zorgprofessionals stemmen de zorg nog te weinig af op deze mensen met vaak meerdere problemen. Het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen Pharos geeft praktische handvatten om de aansluiting te verbeteren. Het project Krachtige Basiszorg is een succesvol voorbeeld. 

Tessa Jansen, onderzoeker bij Nivel, trof eind 2020 in haar onderzoek naar de zorgconsumptie op de huisartsenpost een duidelijke samenhang tussen het gebruik van de huisartsenpost en de sociaaleconomische status van een buurt. Bij iedere trap lager in de rangorde van de buurtstatus deden inwoners vaker een beroep op de huisartsenpost. Een vergelijkbaar verschil zag ze bij groepen met verschillende inkomens. Jansen wijst op de beperkte opleiding en gezondheidsvaardigheden als verklaring voor de hogere zorgconsumptie. Omdat aan het opleidingsniveau lastig iets te veranderen is, pleit zij voor versterking van de gezondheidsvaardigheden van sociaaleconomisch kwetsbare mensen, en voor een

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel