DOQ

Disclaimer

DOQ doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

DOQ is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site. Beweringen en meningen geuit op de pagina’s van DOQ.nl zijn die van de kennispartner(s), auteur(s) en / of geïnterviewde en niet (noodzakelijkerwijs) die van DOQ, de webmaster of de internetprovider.

De op DOQ opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites, die geen eigendom zijn van DOQ, zijn opgenomen ter informatie. DOQ geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Ook is DOQ niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden. Acceptatie van een advertentie door DOQ kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.

DOQ geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de kennispartner gepubliceerde artikelen.

Rechten
Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten of andere objecten berusten bij of worden beheerd door DOQ. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de redactie van DOQ.
U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken.
DOQ is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website of geheel of gedeeltelijke beperkte toegang tot de website.

Privacy
DOQ heeft zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot het besloten gedeelte van DOQ.
DOQ benadrukt hierbij dat inloggegevens en persoonlijke gegevens niet ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld aan derden of sites met een commercieel karakter.
Bij bezoek aan de website worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruiken wij om de werking van de website te verbeteren. Wij anonimiseren dit proces zoveel mogelijk en deze gegevens worden na 26 maanden verwijderd. DOQ heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en gegevens mogen niet worden gedeeld. De geplaatste Google-analytics cookies mogen niet door Google ingezet worden voor andere Google-diensten.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en die uw browser op uw computer opslaat. Hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken, kunt u deze cookies weigeren door dit in uw webbrowser aan te geven.
Wij behouden ons het recht deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.