DOQ

Vijf jaar voor de diagnose hersenkanker al veranderingen in het bloed

 

Vijf jaar voordat er bij hersenkanker zichtbare symptomen zijn, kun je al veranderingen waarnemen in de immuun activiteit. Deze zijn te meten aan de hand van bepaalde cytokines in het bloed, aldus recent onderzoek van assistent professor Judith Schwarzbaum van de Ohio State Universiteit in Amerika, et al. De resultaten van het onderzoek staan in het vlakblad PLOS ONE.

“Interacties tussen cytokines (eiwitten) die informatie doorspelen van en naar de andere immuuncellen worden verzwakt door het bloed van hersenkankerpatiënten, dit gebeurt al zo’n 5 jaar voor de feitelijke diagnose”, aldus Schwarzbaum. Die informatie kan mogelijk leiden tot een vroegere diagnose van hersenkanker.

Tumorontwikkeling
Het onderzoek was gericht op gliomen, dat betreft zo’n 80% van alle neurologische kankers. De gemiddelde overleving van deze vorm van kanker is 14 maanden. De symptomen lopen uiteen van hoofdpijn, geheugenverlies, veranderingen in persoonlijkheid, slecht zicht en moeite met praten. De kanker wordt vaak binnen drie maanden na het krijgen van deze klachten geconstateerd. De tumor is dan al in een gevorderd stadium.
Het is belangrijk om de vroege stadia van de tumorontwikkeling te identificeren. “We hopen dat we dan een vroegere interventie kunnen doen om de kanker te behandelen. Wanneer je de vroege stappen in kaart brengt, is het mogelijk om in de toekomst de tumorgroei eerder en gerichter te remmen”, meent Schwarzbaum. “Bloedtesten afnemen bij mensen zonder symptomen, is niet praktisch. Het onderzoek zou echter kunnen leiden tot technieken waarbij hersenkanker eerder vastgesteld kan worden, en dus effectiever in een vroeg stadium zijn te behandelen.”

Allergie
De wetenschappers onderzochten het bloed van 974 mensen. De helft van deze mensen hadden een diagnose hersenkanker, binnen het jaar na bloedafname. Door eerder onderzoek dat Schwarzbaum deed naar de relatie tussen allergie en hersenkanker, was ze geïnteresseerd in ‘cytokines’. Dat zijn eiwitten die met elkaar communiceren en betrokken zijn bij een immuunrespons van het lichaam. In haar eerdere werk zag zij dat allergie een beschermend effect heeft op hersenkanker. Bij deze studie werden 277 verschillende cytokines in het bloed onderzocht. Ze zag minder cytokine-interacties in het bloed van mensen die kanker ontwikkelen. Er was een duidelijke verzwakte interactie in de groep die hersenkanker ontwikkelde. Mogelijk speelt dit een rol in de ontwikkeling het groeien van tumoren. De rol van cytokines bij kanker is belangrijk, omdat het een belangrijke rol kan spelen bij de strijd tegen de tumorontwikkeling. Maar bepaalde cytokinen kunnen ook een negatief effect hebben en immuunsysteem onderdrukken.

Tumoren
De wetenschappers vonden een handjevol cytokines die mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van een glioom. De resultaten van de studie moeten echter verder worden onderzocht en vertaald naar praktische toepassingen en andere vormen van kanker. Volgens Schwarzbaum kunnen cytokinen namelijk ook een rol spelen bij de ontwikkeling van andere tumoren.

Bron: PLOS ONE

Afbeelding: Glioom: Blondis at English Wikipedi

AUTEUR: LENNARD BONOPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”