Betere langetermijnoverleving met pembrolizumab versus docetaxel

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
1 mei 2020

Pembrolizumab verbetert de overleving en andere langetermijnuitkomsten in vergelijking met docetaxel. Deze resultaten van de KEYNOTE-010-trial bieden een verdere ondersteuning voor het nut van pembrolizumab bij voorheen behandelde patiënten met PD-L1-positief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Pembrolizumab is een monoklonaal antilichaam dat de interactie tussen PD-1 en zijn liganden PD-L1 en -L2 blokkeert. Door deze remming van de PD-1-pathway bevordert pembrolizumab de T-cel-gemedieerde antitumoractiviteit.  

(Foto: iStock)

Overlevingswinst

Eerdere trials toonden dat pembrolizumab monotherapie, gegeven in de eerste of latere behandellijnen, resulteert in een betere algehele overleving (OS) in vergelijking met standaard chemotherapie bij patiënten met PD-L1-positief gevorderd NSCLC.

Deze overlevingswinst is tevens gevonden voor de eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab plus platinum-gebaseerde chemotherapie in vergelijking met alleen chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerd NSCLC. Dat effect bleek niet afhankelijk van de PD-L1-expressie.

Pembrolizumab versus docetaxel

In het KEYNOTE-010-trial resulteerde de behandeling met pembrolizumab in een betere OS dan docetaxel bij 1.033 voorheen behandelde patiënten met gevorderd NSCLC met een PD-L1-expressie van ≥ 50% en ≥ 1%.

Patiënten die na 35 cycli pembrolizumab gedurende twee jaar ziekteprogressie hadden, konden een tweede behandellijn krijgen, waarbij maximaal 17 cycli aanvullende cycli werden gegeven. Onlangs verschenen de langetermijnresultate

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel