De mogelijke voordelen van inkomensmiddeling

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
10 mei 2019

Voor artsen, apothekers en andere zorgprofessionals die de afgelopen jaren zijn begonnen of gestopt met werken, kan het interessant zijn om een inkomensmiddelingsverzoek in te dienen bij de belastingdienst. Dit leidt soms tot een teruggave van honderden en soms zelfs duizenden euro’s. Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg licht de voorwaarden en mogelijke voordelen toe.

Wanneer u als zorgprofessional net begonnen bent met werken of bijvoorbeeld uit de opleiding komt, dan kan het voorkomen dat uw inkomen in de afgelopen drie jaar sterk heeft gewisseld. Daardoor betaalde u het ene jaar helemaal geen of beperkt belasting, en in het andere jaar mogelijk een stuk meer en soms zelfs heel veel meer. Om deze grote verschillen te compenseren, kunt u de belastingdienst vragen om achteraf de belastingaanslag te baseren op je gemiddelde inkomen over een periode van drie jaar. Dit heet inkomensmiddelen. Dit middelen geldt overigens alleen voor inkomen in box 1.

Sterke wisselingen

Middelen gebeurt altijd achteraf, over een aangesloten periode van drie belastingjaren waarvan u al de definitieve aanslag hebt ontvangen. U krijgt het verschil terug met wat u daadwerkelijk hebt betaald, voor zover het boven een drempel van € 545 komt.

Ook wanneer uw inkomen om een andere reden sterk wisselde in de afgelopen jaren, kunt u ook gebruikmaken van inkomensmiddelen. Bijvoorbeeld omdat u veel aanloopkosten voor uw nieuwe praktijk heeft moeten maken, of wanneer u gestopt bent met werken.

Bereken wat u terug kunt krijgen en vraag bij de belastingdienst middeling aan. Hiervoor stuurt u de belastingdienst een verzoekschrift. De (voorheen) verplichte berekening hoeft u inmiddels niet meer mee te sturen.

Voorwaarden inkomensmiddeling

Voorwaarden voor middeling zijn:

 • U kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.

Wanneer kan middeling voordelig zijn?

Uw inkomen middelen, oftewel verdelen over drie jaar, levert u voordeel op wanneer u:

 • gestart bent met uw eigen praktijk;
 • klaar bent met uw opleiding en nu een fors hoger inkomen heeft;
 • meer of minder bent gaan werken;
 • uw praktijk heeft verkocht;
 • een sabbatical heeft genomen;
 • bent gescheiden en een afkoopsom voor alimentatie hebt betaald;
 • praktijkhouder bent en de resultaten van de praktijk de afgelopen jaren sterk verschillen;
 • uw praktijk recent heeft overgedragen.

Tot wanneer kunt u uw middelingsverzoek indienen?

U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan.

 


Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

van helder accountancy voor de zorg

, , , , ,
Deel dit artikel