DOQ

Frits Stünkel


Artikelen van Frits Stünkel

Belasting­plan 2023: dit betekent het voor u

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2023 en wat betekent dit voor u als ondernemer in de zorg? Hier vindt u een overzicht van de aangekondigde maatregelen.

Nieuwe box 3-heffing over werkelijk rendement

Het is nog onduidelijk of het kabinet een compensatie gaat bieden aan degenen die geen (of te laat) bezwaar hebben ingediend tegen de onrechtmatige heffing in box 3. Vanaf 2025 denkt het kabinet aan een ‘vermogensaanwasbelasting’.

Regels ‘gebruike­lijk loon’ voor DGA aan­gescherpt

Het kabinet heeft dit voorjaar aangekondigd dat zij voor directeur-grootaandeelhouders van BV’s de regels voor de ‘gebruikelijkloonregeling’ wil aanscherpen. Waar op te letten?

Nog niet geregistreerd als UBO? Regel het snel alsnog!

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm (waaronder de maatschap) gestart vóór 27 september 2020, waren wettelijk verplicht zich vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Regel dit dan snel alsnog via de website van de Kamer van Koophandel!

Gemengde kosten: wat is fiscaal aftrekbaar?

Niet alle kosten die u maakt voor het uitoefenen van uw praktijk zijn volledig aftrekbaar van uw praktijkinkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde ‘gemengde kosten’. Wat zijn dit voor kosten en wat is wel/niet aftrekbaar? Van Helder Accountancy licht het toe.

‘Jubelton’ afgeschaft per 1 januari 2024

Het kabinet verlaagt per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning, de ‘jubelton’. Per 1 januari 2024 wordt de regeling definitief afgeschaft. De jubelton is dus nog steeds een aantrekkelijke manier om uw kind te helpen investeren in een eigen woning of de hypotheek versneld af te lossen.

Wet DBA: nieuwe model­overeen­komsten voor zelfstandige zorg­profes­sionals

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) waarmee zelfstandige waarnemers te maken hebben, heeft nog geen ‘opvolger’. Beroepsorganisaties in de zorg (waaronder de LHV) hebben hun modelovereenkomst opnieuw voorgelegd aan de Belastingdienst. Deze zijn inmiddels verlengd. De modelovereenkomsten zijn wel op enkele onderdelen aangepast.

UBO-register: wat is het en wanneer moet u zich inschrijven?

Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm, gestart vóór 27 september 2020, zijn wettelijk verplicht zich vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Dat roept bij veel praktijkhouders vragen op. Geldt dit voor iedere praktijk? En wat gebeurt er eigenlijk met die gegevens? Van helder Accountancy licht het toe.

Welke eisen stelt de Wet toetreding zorgaanbieders aan u?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Van helder accountancy zet op een rij welke stappen u als vrijgevestigd zorgverlener moet zetten om dit jaar nog aan alle verplichtingen te voldoen.

Inkomsten­belasting spreiden over meerdere jaren? Het kan tot 2023

Dit jaar kunt u voor het laatst gebruikmaken van de middelingsregeling van de Belastingdienst. Per 2023 wordt deze regeling namelijk afgeschaft. Van helder accountancy legt uit hoe u dit jaar nog uw voordeel kunt doen met de middelingsregeling en mogelijk belasting kunt terugkrijgen.

Belastingrente voorkomen? Vraag voorlopige aanslag aan!

Belasting betalen, het hoort erbij. Maar daar kan ook nog rente bijkomen. Per 1 januari 2022 is de rente voor vennootschappen weer op het oude tarief van 8%! Dit is te voorkomen. Het is dan wel raadzaam om op tijd in actie te komen. Van helder accountancy zet de belangrijkste data en wetenswaardigheden over de belastingrente voor u op een rij.

Fiscaal voordeel pakken? Lees nú de eindejaarstips!

Voor artsen en andere zorgprofessionals zijn er nog vóór het eind van het jaar mogelijkheden om de belastingdruk in de praktijk én privé te verminderen. Lees het in deze 32 eindejaarstips en doe er uw voordeel mee!

Waar op te letten bij een schenking voor de eigen woning van uw kind?

Door prijsstijgingen en aangescherpte hypotheekregels hebben veel starters op de woningmarkt de hulp van ouders nodig bij de aankoop van hun eerste huis. Ouders kunnen bijspringen met het verstrekken van een lening of schenking. Waar moet u op letten bij een schenking aan uw kind?

De lening van de eigen woning: voordeliger in box 3?

De aftrek van (hypotheek)rente voor de eigen woning in box 1 levert steeds minder fiscaal voordeel op. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn de hypotheek onder te brengen in box 3. In welke gevallen is dit optie? En hoe is dit te realiseren?

Prinsjesdag – Belastingplan 2022, de belangrijkste wijzigingen

In het Belastingplan 2022 staan voornamelijk kleine wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd. Met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. De belangrijkste wijzigingen voor zorgondernemers op een rij.

Goed voorbereid met pensioen dankzij een (aanvullende) lijfrente

Als arts of zorgprofessional kunt u ervoor kiezen om uw pensioen aan te vullen met een lijfrenteproduct. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Van helder accountancy zet de belangrijkste wetenswaardigheden over lijfrente voor u op een rij.

Belastingrente hoe zit dit nu precies en kan dit een duur grapje worden?

Door de COVID-19-crisis had de Belastingdienst tijdelijk de belastingrente verlaagd naar 0,01%. Sinds oktober vorig jaar bedraagt deze voor de inkomstenbelasting weer 4%. Hoe kunnen artsen en andere zorgprofessionals deze belastingrente voorkomen?

Wtza: jaarverantwoordingsplicht per 2023 voor íedere zorgaanbieder

In 2020 is de Wtza aangenomen. Daarmee geldt per 2023 voor alle zorgaanbieders een openbare jaarverantwoordingsplicht. Ook zorgverleners die hun praktijk niet uitoefenen als eenmanszaak, lijken dus hun winst-en-verliesrekening te moeten openbaren.

Fiscaal voordelig schenken in 2021

Schenken zonder schenkbelasting te hoeven betalen: welke vrijstellingen gelden er in 2021? Waarom kan dit gunstig zijn voor de erfbelasting? En waarom is het belangrijk om schenkingen goed vast te leggen?

Verkoop of aankoop van een huisartsenpraktijk; wanneer is goodwill realistisch?

Bij praktijkovername onder huisartsen is een goodwill-som steeds gangbaarder. Hierbij loont het om de verdiencapaciteit goed door te rekenen en om te onderhandelen. Frits Stünkel, Van helder accountancy, bespreekt de belangrijkste aandachtspunten.

Wanneer zijn kosten voor promoveren fiscaal aftrekbaar?

Het jaar 2021 is het laatste jaar dat kosten voor promoveren nog fiscaal aftrekbaar zijn via de aftrekpost voor studiekosten en scholingsuitgaven. Van helder accountancy voor de zorg licht dit toe.

Wat is het goede moment om een eenmanszaak om te zetten in een BV

Vanaf welk moment is het voor artsen en andere zorgprofessionals lonend om de eenmanszaak om te zetten naar een BV? En welke voordelen levert dat concreet op?

Fiscaal voordeel met kleinschaligheids-investeringsaftrek

De KIA verlaagt de fiscale winst, waardoor zorgprofessionals – die ook ondernemer zijn – minder belasting betalen. Onder welke voorwaarden kunnen zij hiervan gebruikmaken?

Fiscale voordelen van zakelijk rijden voor zorgprofessionals

Welke keuzes voor zakelijk rijden zijn wanneer fiscaal het voordeligst voor artsen en andere zorgprofessionals? Van helder accountancy beantwoordt veelgestelde vragen hierover.

Nieuwe wet Wtza voor praktijkhouders: nauwelijks uitvoerbaar en onbetaalbaar

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen stelt een controleverklaring van de accountant verplicht. Dit jaagt kleinere eerstelijns praktijkhouders en eenmanszaken op onnodig hoge kosten en leidt tot verzwaring van de administratieve druk.

Pak het fiscale voordeel met deze eindejaarstips!

Voor zorgprofessionals zijn er nog vóór het einde van het jaar mogelijkheden om de belastingdruk in de praktijk én in privé te verminderen. Lees ze in deze 37 eindejaarstips.

Personeel in de artsenpraktijk in loondienst

U heeft ondersteuning nodig in uw praktijk. Daarvoor kunt u een zzp’er, uw partner of kinderen inschakelen, maar ook iemand in loondienst nemen. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? In dit artikel wordt ingegaan op personeel in loondienst.

Personeel in de artsenpraktijk zonder dienstbetrekking

U heeft ondersteuning nodig in uw praktijk. Daarvoor kunt u een zzp’er inschakelen, of iemand in loondienst nemen. Uw partner of kinderen laten meewerken kan ook. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? In dit artikel wordt ingegaan op personeel zonder dienstbetrekking.

Fiscale gevolgen van een praktijkbeëindiging

Wat komt er kijken bij een definitieve praktijkbeëindiging? Frits Stünkel van Van helder accountancy voor de zorg zet de belangrijkste fiscale gevolgen op een rij.

Fiscaal voordeel bij aanschaf Speed Pedelec

Elektrisch zakelijk fietsen wordt steeds populairder. Ondernemers kunnen niet alleen praktisch, maar ook fiscaal voordeel hebben van een elektrische fiets. Frits Stünkel van Van Helder accountancy voor de zorg licht dit toe.

Fiscaal voordeel? Lees dan nú nog deze eindejaarstips!

Voor artsen, apothekers en andere zorgprofessionals zijn er nog voor het einde van dit jaar verschillende mogelijkheden om de belastingdruk in de praktijk én in privé te verminderen.

Financiële aspecten van een praktijkruimte

Welke financiële aspecten komen kijken bij een praktijkruimte in een gehuurd pand of in een pand dat u zelf bezit? Van helder accountancy voor de zorg licht het toe.

Waarom een goede administratie belangrijk is voor uw praktijkvoering

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor de eigen praktijkvoering. Maar ook om te voldoen aan wettelijke (belasting)verplichtingen.

Hoe kan ik mijn hypotheekrente verlagen?

Artsen en andere zorgprofessionals die hun hypotheekrente willen verlagen, kunnen kiezen uit diverse opties. Van helder accountancy voor de zorg licht ze toe.

Geruisloos een praktijk doorschuiven, geen IB over de stakingswinst

Artsen en andere zorgprofs die bij beëindiging van de praktijk de doorschuifregeling gebruiken, betalen geen belasting over stakingswinst.

De mogelijke voordelen van inkomensmiddeling

Voor zorgprofessionals die afgelopen jaren zijn begonnen of gestopt met werken, kan het interessant zijn om een inkomensmiddelingsverzoek in te dienen bij de belastingdienst. Dit leidt soms tot een teruggave van honderden en soms zelfs duizenden euro’s.

Aandachtspunten belastingaangifte 2018

Voor aangifte inkomstenbelasting over 2018 heeft de belastingdienst in twee handreikingen alvast de 10 belangrijkste aandachtspunten bekendgemaakt.

Verhuiskosten: wat kunnen zorgprofessionals daar fiscaal mee?

Artsen, apothekers en andere zorgprofessionals kunnen in een aantal gevallen gebruikmaken van fiscale voordelen als zij voor hun (nieuwe) werk moeten verhuizen. Van helder accountancy voor de zorg licht de voorwaarden toe.

Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers

Het werkkostenbudget wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent dat zorgondernemers met personeel in dienst meer mogelijkheden hebben om kosten naar eigen inzicht te vergoeden.

Pak nú de fiscale voordelen, lees de eindejaarstips!

Voor artsen, apothekers en andere zorgprofessionals zijn er nú – nog vóór het einde van het jaar – vele mogelijkheden om de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. Lees nu de 51 eindejaarstips en doe er je voordeel mee.

Wanneer betalen zorgprofessionals belasting over hun fiscaal vermogen?

Of artsen en zorgprofessionals belasting moeten betalen over hun fiscale vermogen hangt af van de hoogte van dit vermogen. Om de hoogte van het fiscale vermogen te kunnen bepalen, is het goed om te weten welke bezittingen wél, en welke bezittingen níet onder het fiscale vermogen vallen.

Lusten en lasten van een maatschap in de zorg

Een maatschap is een ondernemingsvorm die vrij vaak voorkomt onder artsen, apothekers en andere zorgprofessionals die met elkaar samenwerken onder een gemeenschappelijke naam. Een toelichting op de voor- en nadelen van deze ondernemingsvorm.

Goed voorbereid met pensioen dankzij een (aanvullende) lijfrente

Een lijfrente is een spaarvorm waarmee zorgprofessionals een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Dit kan fiscaal (heel) aantrekkelijk zijn. Van helder accountancy legt uit hoe dit werkt.

Vermogen schenken aan kinderen: belasting besparen en tóch de regie behouden

Artsen die tijdens hun leven vermogen schenken aan hun kind, voorkomen onnodige fiscale afdracht die bij erfrecht om de hoek komt kijken. Het loont de moeite om hierbij een aantal weloverwogen keuzes te maken. De beste tips en tricks op een rij.