DOQ

Belasting­plan 2023: dit betekent het voor u

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2023 en wat betekent dit voor u als ondernemer in de zorg? Hieronder vindt u een overzicht van de aangekondigde maatregelen uit het Belastingplan 2023. Dit plan draait voornamelijk om het ondersteunen van de koopkracht.

Voor het ondersteunen van de koopkracht wordt ruim € 17 miljard uitgetrokken, nog zonder de kosten van het ‘prijsplafond’ voor energie. Logisch, aangezien de inflatie in decennia niet zo hoog is geweest. De onderstaande maatregelen zijn mede bedoeld om belastingplichtigen tegemoet te komen.

Aanpassingen voor iedere particulier

1. Tarief van de eerste schijf inkomstenbelasting verlaagd
Per 1 januari wordt de eerste schijf inkomstenbelasting in box 1 voor inkomens tot € 73.071 verlaagd van 37,07 procent naar 36,93 procent. Voor AOW-gerechtigden geldt een tarief van 19,03 procent (inclusief premies volksverzekeringen).

2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting afgeschaft
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt vanaf 1 januari 2025 afgeschaft, behalve voor ouders met één of meer kinderen geboren vóór 1 januari 2025. Deze ouders blijven recht  hebben op IACK tot het jongste kind 12 jaar oud is. Zij moeten wel aan alle voorwaarden voor de combinatiekorting blijven voldoen.

3. Arbeidskorting verhoogd
De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. De arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2023 elk jaar verhoogd voor werkenden en ondernemers die inkomstenbelasting betalen. De arbeidskorting werd al van 2019 tot en met 2022 stapsgewijs verhoogd, maar het plan is deze nu extra te verhogen. In 2023 wordt de maximale arbeidskorting verhoogd van € 4.260 naar € 5.052.

4. Middeling in de inkomstenbelasting komt te vervallen
Per 1 januari 2023 komt de middelingsregeling in de inkomstenbelasting te vervallen. Middeling kan nog worden toegepast bij sterk wisselende inkomsten over het laatste tijdvak 2022-2024.

5. Overbruggingswet voor box 3
Per 1 januari 2026 wordt het nieuwe box 3-stelsel geïntroduceerd, waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Voor de periode 2023 tot en met 2025 gaat voor box 3 de Overbruggingswet box 3 gelden. Deze gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, bezittingen en schulden.

6. Box 3-tarief verhoogd
Het box 3-tarief wordt met 1 procent per jaar verhoogd naar 34 procent in 2025. Voor 2023 is het tarief dus 32 procent.

7. Box 3-vrijstelling verhoogd
Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling voor box 3 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Voor partners gaat de vrijstelling omhoog van € 101.300 naar € 114.000.

8. Schenkvrijstelling eigen woning verlaagd voor schenkbelasting
Per 1 januari 2023 gaat de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen omlaag van € 106.671 tot
€ 28.947. De jubelton wordt dus behoorlijk verlaagd. Deze vrijstelling zal per 1 januari 2024 overigens helemaal worden afgeschaft.

9. Tarief aftrekposten verlaagd
Per 1 januari 2023 zijn aftrekposten tegen een lager tarief aftrekbaar in de inkomstenbelasting, namelijk tegen een tarief van 37,05 procent (2022: 40 procent). Dit geldt voor onder andere de eigenwoningrente, partneralimentatie, giften, zelfstandigenaftrek en zorgkosten.

10. Verlaging accijns op brandstof verlengd
De verlaging met 21 procent van accijns op brandstof (benzine, diesel en LPG) wordt verlengd tot en met 30 juni 2023.

11. Btw-tarief op zonnepanelen verlaagd
Per 1 januari 2023 wordt het btw-tarief op aankoop en plaatsen van zonnepanelen verlaagd van 21 procent naar 0 procent. Dit 0-procenttarief geldt als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Aanpassingen voor u als zorgondernemer

12. Budget voor milieuvriendelijk investeren verruimd
Per 1 januari 2023 komt er een ruimer budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA gaat met € 100 miljoen per jaar omhoog. De MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog.

13. Ondernemersvrijstelling voor bestelauto’s afgeschaft
Bpm is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Per 1 januari 2025 wordt de bpm-vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) afgeschaft. Dit betekent dat de ondernemer straks, bij aanschaf van een bestelauto op benzine, diesel of gas, bpm verschuldigd is. De hoogte van de bpm wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot.

14. Motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd
Per 1 januari 2025 gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers omhoog met 15 procent. In 2026 wordt het verder verhoogd met 6,96 procent.

15. Zelfstandigenaftrek afgebouwd
Per 1 januari 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. Het plan is om de zelfstandigenaftrek sneller af te bouwen dan eerder de bedoeling was. Zo wordt de zelfstandigenaftrek uiteindelijk verlaagd naar € 900 in 2027.

16. Opbouw oudedagsreserve (FOR) stopgezet
Per 1 januari 2023 is het voor ondernemers niet meer mogelijk om een deel van de winst aan de oudedagsreserve (FOR) toe te voegen. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld.

17. Overdrachtsbelasting verhoogd voor niet-woningen

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet als hoofdverblijf gaan bewonen (denk aan vakantiewoningen en bedrijfspanden) gaat omhoog van 8 procent naar 10,4 procent. ‘Starters’ onder de 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van een eigen woning tot en met € 400.000. Voor kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf als hoofdverblijf gaan bewonen, blijft het tarief 2 procent.

18. Belastingvrije kilometervergoeding omhoog naar € 0,21 per kilometer

De belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer gaat omhoog van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal de belastingvrije kilometervergoeding verder verhoogd worden naar € 0,22 per kilometer.

19. Bijtelling elektrische auto aangepast
Per 1 januari 2023 geldt een bijtelling bij volledig elektrische auto’s van 16 procent tot een cataloguswaarde van € 30.000 (2022: € 35.000). Voor het merendeel geldt het bijtellingspercentage van 22 procent. In 2024 zal de bijtelling 17 procent bedragen tot een cataloguswaarde van € 30.000 en 22 procent over het meerdere.

Vanaf 2026 worden elektrische auto’s gelijk behandeld als normale auto’s (bijtellingspercentage van 22 procent). Tot 2025 geldt nog wel een subsidieregeling voor de aankoop van nieuwe of gebruikte elektrische auto’s. In 2023 bedraagt de subsidie € 2.950 bij een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto.

Aanpassingen voor zorgondernemers met een BV

20. Eerste tariefschijf vennootschapsbelasting verlaagd
Per 1 januari 2023 wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar
€ 200.000. Daarnaast wordt het lage tarief van 15 procent verhoogd naar 19 procent.

Maatregelen voor werkgevers

21. WKR verhoogd
Per 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd van 1,70 procent naar 1,92 procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,18 procent.

22. 30-procentregeling beperkt
De 30-procentregeling geldt voor werknemers uit het buitenland die in Nederland komen werken. Deze kunnen maximaal 30 procent van hun belastbare loon onbelast vergoed krijgen met de 30-procentregeling. Per 1 januari 2023 kan de 30-procentregeling nog alleen worden toegepast tot maximaal de Balkenendenorm. Voor 2022 is dat een bedrag van € 216.000 op jaarbasis (30 procent hiervan is maximaal € 64.800 onbelast vergoed).
Voor werknemers waarbij de 30-procentregeling over het laatste loontijdvak van 2022 al is toegepast, zal de beperking van de 30-procentregeling pas vanaf 1 januari 2026 worden toegepast.

Aanpassingen voor directeur-grootaandeelhouders

23. Twee belastingschijven ingevoerd in box 2
Per 1 januari 2024 worden twee schijven geïntroduceerd in box 2. Het inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 wordt belast in box 2 tegen een belastingtarief van 24,5 procent. Voor zover de inkomsten uit aanmerkelijk belang meer bedragen dan € 67.000, vindt heffing plaats tegen een tarief van 31 procent.

24. Geen lager salaris meer voor de aanmerkelijkbelanghouder
De aanmerkelijkbelanghouder kon op basis van de doelmatigheidsmarge zijn loon verminderen door aansluiting te zoeken bij 75 procent van het loon van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Per 1 januari 2023 wordt de doelmatigheidsmarge afgeschaft.

Bij de aanmerkelijkbelanghouder voor wie bij het berekenen van het gebruikelijk loon de doelmatigheidsmarge wordt gebruikt, dient per 1 januari dus ook een hoger gebruikelijk loon te worden gehanteerd.

25. Versoepeling gebruikelijk loon innovatieve start-up komt te vervallen
Per 1 januari 2023 komt de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor de werknemer die aanmerkelijkbelanghouder is van een innovatieve startup te vervallen. Dit betekent dat het wettelijk minimumloon dan niet langer is aan te merken als gebruikelijk loon.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx