UBO-register: wat is het en wanneer moet u zich inschrijven?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
23 februari 2022

Het UBO-register: misschien heeft u er al over gehoord of hierover post van de Kamer van Koophandel ontvangen. Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm die vóór 27 september 2020 zijn gestart, zijn wettelijk verplicht zich voor 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Dat roept bij veel praktijkhouders vragen op. Geldt dit voor iedere praktijk? En wat gebeurt er eigenlijk met die gegevens? Van helder Accountancy licht het toe.

Wat is het UBO-register?

Organisaties hebben altijd één of meer UBO’s. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’, oftewel alle belanghebbenden van een juridische entiteit. Dit kan iedereen met zeggenschap binnen een praktijk zijn. Van eigenaar tot aandeelhouders (vanaf een bepaald percentage). Het UBO-register is door de Kamer van Koophandel opgesteld om het witwassen van geld en criminaliteit door UBO’s tegen te gaan. Door het register hebben bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst, meer inzicht in wie er zeggenschap hebben in organisaties.

Welke rechtsvormen zijn verplicht tot inschrijven in UBO-register?

Inschrijven in het UBO-register is verplicht wanneer u een praktijk heeft met één van de volgende rechtsvormen:

 • stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming;
 • coöperaties;
 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • personenvennootschappen (zoals maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen).

Wie zijn de UBO’s van een bedrijf?

Elke UBO van uw organisatie moet u inschrijven in het register. Wie de UBO’s zijn, bepaalt u zelf. Wel zijn er natuurlijk een aantal richtlijnen. De Kamer van Koophandel geeft hier verder uitsluitsel over:

 • UBO’s bepalen van een bv of nv;
 • UBO’s bepalen van een stichting;
 • UBO’s bepalen van een cv, vof, maatschap;
 • UBO’s bepalen van een vereniging.

Wie kan gegevens opvragen in het UBO-register?

Naast uw volledige naam, BSN, geboortedatum, plaats en adresgegevens, moet ook de aard van het door de UBO gehouden belang en omvang worden omschreven in het register. Als u uw organisatie uitschrijft, zijn deze gegevens nog tien jaar in te zien. Niet iedereen kan zomaar alle gegevens inzien. Dit mogen alleen autoritaire bevoegdheden, zoals de douane, Belastingdienst en Finance Intelligence Unit. Andere organisaties kunnen tegen betaling van € 2,50 de volgende gegevens opvragen:

 • uw volledige naam;
 • uw geboortemaand en -jaar;
 • uw nationaliteit en land;
 • en de aard van uw UBO- belang.

Zo kunt u zich inschrijven in het UBO-register

Het UBO-register is sinds 27 september 2020 beschikbaar. Wanneer u uw praktijk na die datum hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of u moet deze nog inschrijven, dan hoeft u niets te doen. Het wordt automatisch voor u geregeld. Is dat niet het geval, dan ben u wettelijk verplicht om u vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. De tijd begint dus te dringen. Doet u dat niet, dan krijgt u een boete. U kunt zich kosteloos inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , ,
Deel dit artikel