‘Goedaardige’ epilepsie bij kinderen heeft soms wél impact op ontwikkeling

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
16 juli 2020

Het vermeende goedaardige karakter van absence-epilepsie (AE) en Panayiotopoulos-syndroom (PS) is geen maatstaf voor de impact van deze aandoeningen. Bij AE en PS is er wel degelijk een impact op de ontwikkeling op neurologisch en neurocognitief gebied, zo blijkt uit recent promotieonderzoek.

Promovendus dr. Eric Fonseca Wald (Maastricht University) deed zijn promotieonderzoek in het academisch centrum voor epileptologie Kempenhaeghe. Al enige tijd beschrijft de literatuur een verband tussen epilepsie bij kinderen en neurocognitieve comorbiditeit. Dat uit zich in cognitieve deficiënties, achterblijven op school en gedragsproblematiek. Op grond van een meta-analyse kwam naar voren dat kinderen met AE het vaakst lijden aan aandachtsproblemen. Ze scoren lager op executieve en intelligentietests. De relatie tussen epilepsie en neurocognitie is echter nog niet goed begrepen. Huisarts in opleiding Eric Fonseca Wald deed daarom onderzoek naar de neurocognitieve ontwikkeling bij kinderen met absence-epilepsie (AE) en het Panayiotopoulos-syndroom (PS). 

(foto bron pixabay)

Lagere prestaties

Fonseca Wald en collega’s voerden een retrospectief onderzoek uit, gericht op de cognitieve ontwikkeling bij AE bij kinderen. Ze maakten daarbij gebruik van twee opeenvolgende metingen, en onderzochten de resultaten zowel op individueel als op groepsniveau. De onderzoekers vonden lagere scores op het gebied van aandacht, IQ, organisatieniveau, reactie- en verwerkingssnelheid, en integratie van visuele en motorische prikkels. Prestaties op het gebied van aandacht verbeterden in groepsverband. De onderzoekers deden een gelij

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel