DOQ

Hartdokters: cardiologen in de eerste lijn

In 2017 start cardioloog Paul van Rugge Hartdokters in ‘de bezemkast’ van een huisartsenpraktijk. Tegenwoordig werken hij en zijn collega’s op acht goed ingerichte locaties. “Mensen met hartklachten kunnen bij ons terecht in plaats van in het ziekenhuis. Voordelen: wij zitten dichtbij, de lijnen zijn kort, geen wachttijden, directe uitslagen, minder toeloop naar de tweede lijn en lagere kosten.”

“Waarom begin je niet voor jezelf, vroegen mensen mij zo’n zes jaar geleden”, aldus cardioloog Paul van Rugge, oprichter van Hartdokters. Hij had het minder naar zijn zin op zijn toenmalige twee werkplekken. “Dat zette mij aan het denken. Toen ik enkele collega’s trof met dezelfde gedachten ging het snel.” Samen met collega-cardiologen Jakub Regieli en Ahmed Hassan geeft Van Rugge Hartdokters verder vorm. Zij richten zich in eerste instantie op diagnostiek van hartziekten. “We doen in principe alle niet-acute cardiologische zorg op verwijzing van de huisarts, hetzelfde poliklinische werk als in het ziekenhuis. Het verschil is dat je bij Hartdokters sneller en dicht bij huis, in de eerste lijn, geholpen wordt.”

“We begonnen bij nul, deden alles zelf. De onderzoeken, afspraken inplannen, contact leggen met huisartsen en onderhandelen met zorgverzekeraars”

Cardioloog Paul van Rugge

Positieve reacties

“We begonnen bij nul, deden alles zelf”, vertelt Van Rugge. “De onderzoeken, de afspraken inplannen, contact leggen met huisartsen en onderhandelen met zorgverzekeraars. Iets wat we nooit eerder hadden gedaan. Daar hebben we veel van geleerd. Voor de coronatijd heb ik veel huisartsen persoonlijk benaderd om kennis te maken. En om na te gaan of er behoefte was aan een initiatief als Hartdokters. In 90% van de gevallen reageerden zij positief.” Die behoefte blijkt ook in de praktijk. Steeds meer huisartsen zien de voordelen van de korte lijnen met de cardiologen. Hun patiënten kunnen er bovendien snel terecht. Zodoende maken de Hartdokters een aardige groei door. Inmiddels zijn zij gevestigd op acht locaties in de omgeving van Amsterdam, Den Haag en Westland. “Bewust in gebieden waar het zorgaanbod kleiner is en waar de ziekenhuizen verder weg liggen”, aldus van Rugge.

“Alleen voor MRI-onderzoek en ingrepen verwijzen wij naar het ziekenhuis”

Directe uitslag

Gemiddeld zien Van Rugge en zijn collega’s nu elk acht tot twaalf patiënten per dag. Bijvoorbeeld voor een ECG, een echocardiogram, ergometrie of een 24-uurs bloeddrukmeting. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraars, met inachtneming van het jaarlijkse eigen risico. “Bij Hartdokters doen wij als cardiologen alle onderzoeken zélf. Wij bespreken de uitslagen met de patiënt direct na het onderzoek. Is er medicatie nodig, dan schrijven we die meteen voor. Medicijnen voor ritmestoornissen stellen we direct in. Zodra de patiënt stabiel is, kan hij of zij terug naar de huisarts. Zo gaat 90 tot 95% van de patiënten die wij zien uiteindelijk terug naar de huisarts. Alleen voor MRI-onderzoek en voor ingrepen, zoals het plaatsen van een pacemaker of dotteren, verwijzen wij naar het ziekenhuis. Zo kan het ziekenhuis zich meer toeleggen op operaties.”

“Voor elke patiënt nemen we ruim de tijd; gemiddeld een half tot anderhalf uur. Zij kunnen al hun vragen rustig stellen”

Meer tijd voor patiënt

Gaandeweg zijn de Hartdokters hun praktijk efficiënter gaan organiseren, waardoor het steeds beter loopt. Zij hebben nu iemand in dienst die de agenda’s van de cardiologen bijhoudt en iemand die de financiën doet. “Dat deden we eerst allemaal zelf. Dat kon heel druk zijn, met soms 20 verwijzingen in enkele dagen tijd. Zeker omdat we ruim de tijd nemen voor elke patiënt; wij zien iemand gemiddeld een half tot anderhalf uur. De patiënten waarderen dit erg, zij kunnen al hun vragen rustig stellen. Door onze korte lijnen met huisartsen kunnen we gemakkelijk overleggen over ‘twijfelgevallen’. Met enkele grote ziekenhuizen hebben we inmiddels een partnerschap en zorgpaden ontwikkeld, zodat die samenwerking ook adequaat verloopt.”

“Als meer managers in ziekenhuizen zouden plaatsmaken voor artsen en verpleegkundigen dan kan de wachttijd aardig worden gedecimeerd”

Niet té groot

Van Rugge en zijn collega’s willen ook hartrevalidatie gaan bieden in samenwerking met fysiotherapeuten. Dit zijn ze nu aan het opzetten. Zij willen nog wel iets groeien maar niet té groot worden. “Dan krijg je weer langere wachttijden, zoals in de ziekenhuizen. Onze wachttijd is gemiddeld één week. Wij zijn autonoom en hebben geen managers die ‘in de weg lopen’. Als meer managers in ziekenhuizen zouden plaatsmaken voor artsen en verpleegkundigen dan kan de wachttijd aardig worden gedecimeerd! Van die bureaucratie hebben wij gelukkig geen last. We zijn toegankelijk en laagdrempelig voor huisarts en patiënt. En dat werkt!”

Meer informatie: www.hartdokters.nl

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?