Huisartsen in achterstandswijken eindelijk meer tijd en geld voor zorg

mm
redactie
Redactioneel,
3 april 2019

Huisartsen in achterstandswijken krijgen dankzij een nieuwe wijkaanpak, ‘Krachtige basiszorg’ genaamd, meer tijd en geld voor hun patiënten. De wijkaanpak is ontwikkeld door Stichting Overvecht Gezond en Buurtteam Sociaal en wordt nu uitgebreid naar tien andere wijken in Utrecht, Amsterdam , Rotterdam en Den Haag.

Huisartsen in achterstandswijken hebben te maken met complexere zorgvragen van hun patiënten. Ook kloppen patiënten vaker aan en hebben ze langere consulten nodig. Dit leidt tot overbelasting van de huisartsen en tot ontevreden of niet voldoende geholpen patiënten.

Tien minuten is te kort

“Vaak komen patiënten steeds terug met dezelfde klachten, maar vertellen ze ook over schulden, ruzie met de buren en hun somberheid”, vertelt huisarts Rebecca, die in de Utrechtse wijk Ondiep werkt, hierover op NOS.nl. Daarbij merkt ze op dat een consult van tien minuten vaak te kort is om te bekijken waarom de klachten maar niet overgaan. Soms verwijst ze de patiënt dan door naar het ziekenhuis, terwijl ze eigenlijk verwacht dat dat niets gaat opleveren.

Vrij besteedbare opslag

De huisartsen in de vier grote steden trokken eerder al aan de bel bij de politiek en de zorgverzekeraars vanwege de hoge werkdruk in de achterstandwijken. Hierdoor vielen huisartsen uit of stopten ermee. De nieuwe wijkaanpak ‘Krachtige basiszorg’ beoogt om deze problemen effectief aan te pakken. De tien deelnemende huisartsenpraktijken krijgen hierbij steun van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen met een vrij te besteden opslag op het basistarief. “De aanbieders krijgen uitdrukkelijk de ruimte om te experimenteren om aanpak van zorg op maat in de wijk toe te passen. Geen wijk of stad is immers hetzelfde”, vertelt Fred Schaaf, zorginkoper Zilveren Kruis. Richard Starmans, huisarts en adviseur van de Achterstandsfondsen: “Op termijn moet dit traject bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg in alle achterstandswijken.”

Meer huisartsen en assistentes

Gezondheidscentrum Banne Buiksloot, een nieuwe deelnemer in Amsterdam, neemt een actieve rol in het organiseren van de samenwerking in de wijk. Ook zij hebben zelf bepaald hoe ze het extra geld inzetten. “Het aantal huisartsen en assistentes is uitgebreid en er is een spoedarts aangesteld voor vragen aan de balie”, zegt huisarts Wouter van Weers. “De druk op het spreekuur neemt af, patiënten merken dat we meer tijd en aandacht hebben. Dat er ook weer meer wordt gelachen helpt ook!”

Sociale domein

De wijkaanpak ‘Krachtige basiszorg’ kijkt niet alleen naar lichamelijke klachten, maar ook naar wat er geestelijk, maatschappelijk en sociaal speelt bij patiënten. De geïntegreerde samenwerking tussen het medische domein en sociale domein leidt tot een toename in de ervaren gezondheid van patiënten. Zo ondersteunt de wijkaanpak bijvoorbeeld ook een gesprek tussen patiënt en maatschappelijk werk.

Opbrengsten

Meer tijd voor de patiënt in de eerste lijn leidt tot minder (poliklinische) ziekenhuiszorg. De besparing op jaarbasis is 356 euro per patiënt en 700 euro per nieuwe GGZ patiënt. Regionaal kan potentieel 10% van de ziekenhuis- en GGZ-zorg worden voorkomen. Ook wordt er minder dure zorg ingezet, toont onderzoek van Zilveren Kruis aan.

Bron: Zilveren Kruis, NOS.nl

 

 

, , , , , , , , , , ,
Deel dit artikel