Meer houvast nodig voor goed toepassen continue palliatieve sedatie

mm
Michel van Dijk
Redactioneel,
16 november 2022

Continue palliatieve sedatie wordt toegepast bij een op de drie verwachte overlijdens in Nederland, blijkt uit de herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie. Het gaat dus om veel mensen. Om patiënten en zorgverleners meer houvast te geven over hoe hiermee om te gaan is meer onderzoek nodig naar een goede toepassing van continue diepe sedatie, stelt internist-oncoloog Sabine Netters.

De herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie is sinds augustus jl. van kracht. Een update van de eerdere richtlijn uit 2013 was gewenst, stelt Netters, werkzaam in de Isala Klinieken. Zij is medeoprichter van Carend, een organisatie die streeft naar betere palliatieve zorg in Nederland.
“Er is de afgelopen jaren veel verbeterd in de palliatieve zorg in Nederland. In 2013 waren er nog nauwelijks palliatieve ziekenhuisteams. En ook de PaTz-groepen (Palliatieve Zorg Thuis) kenden we nog niet. De herziene richtlijn benadrukt daarom, meer dan de vorige richtlijn, dat palliatieve sedatie altijd vraagt om multidisciplinaire besluitvorming. Een arts kan zo’n beslissing niet alleen nemen. Er zit altijd een team omheen, zoals een specialist Ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en/of een casemanager Dementie.”

“De herziene richtlijn benadrukt dat palliatieve sedatie altijd vraagt om multidisciplinaire besluitvorming. Een arts kan zo’n beslissing niet alleen nemen”

Internist-oncoloog Sabine Netters

Proactieve zorgplanning (ACP)

De herziene richtlijn kent nog meer updates. Zo is de startdosering Midazolam teruggebracht van 10 naar 5 mg. Er is is nu ook b

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel