DOQ

URS beste keus voor grote proximale urethrale stenen

Ureterorenoscopie (URS) is de beste keus bij de behandeling van proximale urethrale stenen. laparoscopische uretero-lithoptripsie (LU) en percutane niersteenverwijdering (PCNL) geven echter hogere steenvrije ratio’s. URS zou desalniettemin de standaardbehandeling moeten zijn bij proximale urethrale stenen met een diameter groter dan 10 mm, aldus Wu et al. uit China In een recente publicatie in Urologia International. 

Het gaat om de resultaten van een recente meta-analyse met 14 verschillende publicaties gevonden na een analyse van de literatuur op zoektermen in Pubmed, EMBASE, EBSCO, en Cochrane. Wu vond 7 gerandomiseerde RCT en 7 non-RCT’s werden geselecteerd die liepen tot november 2016. De duur van het verblijf werd gemeten, er werd gekeken naar complicaties en ook naar het effect van de ingrepen.

URS
De urologen zagen dat de PCNL en de LU respectievelijk 72% en 83 % hogere steenvrije ratio’s dan met URS. De duur van het verblijf in het ziekenhuis was echter gelijk voor LU, URS. Ook duurde de ingreep een stuk korter (gem. 30 minuten). ER waren verder minder complicaties. Aldus Tao Wu. Met URS waren wel 2,5 dagen korter met PRS dan met PCNL, terwijl de duur en complicatieratio’s voor beide ingrepen hetzelfde waren. Een subgroep-analyse met een ‘retrograde intrarenale chirurgie’ (RIRS) ondersteunde de gevonden resultaten.

Complicaties
Proximale urethrale stenen zijn vaak 12 tot 23 mm in diameter volgens dr. Wu. URS is daarbij de beste keuze voor stenen die groter zijn dan 10 mm, omdat er bij deze behandeling minder complicaties zijn en een korter verblijf in het ziekenhuis dan bij PCNL/LU. Ook is de URS een eenvoudigere procedure. Ook in de 2017 richtlijnen van de EAU staat URS ook al beschreven als eerste keus behandeling bij patiënten met dergelijke stenen.

Studies
‘Schokgolf-lithotripsie’ (Extracorporele Shock Wave Lithotripsy, ESWL) is overigens minder effectief voor grotere stenen en kan ook tot ernstigere complicaties leiden dan URS, meent Wu in de publicatie in Urologia. Er zijn echter nog weinig studies die deze nieuwe techniek vergelijken met URS. Om zijn onderzoek verder te onderbouwen is Wu van plan om een aantal trials op te zetten.

Bron:

https://www.karger.com/Article/Abstract/471773

Wu T, Duan X, Chen S, et al. Urol Int. doi: 10.1159/000471773

AUTEUR: LENNARD BONAPART, MEDISCH JOURNALIST

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”