DOQ

Lennard Bonapart

Freelance auteur

Artikelen van Lennard Bonapart

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard schrijft non-fictieboek over dementie: ‘Veel zorgverleners hebben te weinig ervaring met dementie’

Bekend thrillerauteur Nicci Gerrard pleit in haar nieuwe non-fictieboek ‘Woorden schieten tekort’ voor meer kennis over dementie bij artsen en andere zorgverleners in ziekenhuizen. Ook kan de zorgverlening en bejegening van dementiepatiënten nog een stuk beter.

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel: ‘Behandeling op maat bij beroerte vraagt om betere prognostiek’

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel heeft de ONCS Award ontvangen voor zijn bijdrage aan onderzoek naar neurorevalidatie bij patiënten die een beroerte hebben gehad. Hij vertelt over de onderzoeken en over zijn betrokkenheid bij voorspellingsmodellen over terugkeer van arm-handvaardigheden, loopvaardigheid en zelfstandig functioneren na een beroerte.

Kinderarts-infectioloog dr. Van der Kuip over effectieve communicatie: ‘Om burn-out te voorkómen moet je soms ook nee durven verkopen’

Het boek ‘De alles-arts’ wil (aankomend) artsen goed voorbereiden op effectieve communicatie in complexe situaties. Het is geschreven door dr. Van der Kuip en prof. dr. Tutu van Furth samen met een aantal collega’s.

Dermatoloog dr. Krekels: ‘Het ene plaveiselcelcarcinoom is het andere niet; herziening richtlijn helpt beter onderscheid maken’

De richtlijn Plaveiselcelcarcinoom (PCC) is herzien. De classificatie van plaveiselcelcarcinoom is hierin aangepast, waardoor het voor dermatologen makkelijker is om het PCC goed in te delen en zo het vervolg(behandel)beleid te bepalen. Dermatoloog en Mohs chirurg dr. Gertruud Krekels licht de wijzigingen toe.

Internist dr. Out: ‘Screen op vitamine B12 om zenuwschade door metformine bij behandeling diabetes te voorkomen’

Metformine wordt al zestig jaar gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2, maar nog steeds zijn niet álle effecten van het medicijn bekend. Aanleiding voor dr. Mattijs Out, internist in het MST, om het middel verder te onderzoeken voor zijn promotie. Hierbij ontdekte hij het belang van vitamine B12-bepaling en deed hij tevens genetisch onderzoek.

KNMP-apotheker drs. Horikx over euthanasie: ‘Arts moet zich senang voelen bij intraveneuze toediening of opdrinken van euthanaticum’

Bij euthanasie is in veel gevallen voorkeur voor hulp bij zelfdoding, waarbij de patiënt het euthanaticum opdrinkt, gerechtvaardigd. Zo blijkt uit de analyse in een artikel van de NTvG. Betekent dit dat de euthanasierichtlijn herzien moet worden?

Prof. Maher: ‘Klittenband-geluid bij auscultatie; denk aan IPF!’

Huisartsen moeten patiënten onmiddellijk doorverwijzen naar de longarts als bij auscultatie geluid hoorbaar is dat lijkt op het losmaken van klittenband. Dit kan namelijk wijzen op de ernstig invaliderende longziekte IPF.

Neuroloog prof. dr. Ferrari: ‘Het is een misvatting dat stress migraine veroorzaakt; stress is het gevolg, niet de oorzaak’

Neuroloog prof. dr. Michel Ferrari pleit voor goede kennis over en betere behandeling van migraine. “Stort je niet te veel op allerlei psychologische oorzaken, zoals stress”, zegt hij. “Want stress is wel een gevolg van de ziekte, maar niet de oorzaak.”

Apotheker Bartels over die ene patiënt: ‘Sinds zijn tweede kans maakt hij van elke dag een feestje’

Een patiënt die impact heeft. Apotheker Ron Bartels vertelt over de inspirerende levenshouding van een oudere patiënt die van iedere dag het beste maakt.

Reumatoloog dr. Bultink over hardlopen met reuma: ‘Patiënten willen wat anders dan zwemmen’

Reumapatiënten willen wel eens wat anders dan alleen maar zwemmen. Voor reumatoloog dr. Irene Bultink aanleiding om op verzoek van het Reumafonds een trainingsprogramma hardlopen voor reumapatiënten op te zetten.

Neuroloog prof. dr. Weinstein over die ene patiënt: ‘Had de tumor haar echte persoonlijkheid weggedrukt?’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Neuroloog prof. dr. Weinstein vraagt zich af -door een patiënte die is geopereerd aan een frontaal gelokaliseerd meningioom- wat onze vrije wil voorstelt.

Het nieuwe brein van de dokter: ‘Anders omgaan met kennis verbetert het klinische handelen’

Kennis op peil houden is een uitdaging voor artsen, gezien de snelle ontwikkelingen door medisch onderzoek. Dit vereist een mindset-verandering bij artsen; meer gestandaardiseerd werken en big data omarmen, zo stelt Erik-Jan Vlieger in zijn boek ‘Het nieuwe brein van de dokter’.

HartKliniek: ‘Geen zorgstraatjes, maar de tijd nemen en persoonlijk begeleiden’

Cardiologen in de anderhalvelijns-centra van HartKliniek Nederland trekken veel tijd uit om achter de werkelijke hulpvraag van hun cardiologiepatiënten te komen. Afgezien van cardiologiebehandeling behoort sinds kort ook hartrevalidatie tot het aanbod.

‘Leefstijl-gerelateerde aandoeningen vragen om leefstijl-gerelateerde oplossingen’

Artsen zouden preventieve gezondheidszorg, leefstijl- en voedingsadviezen veel vaker kunnen inzetten bij behandelingen, meent huisarts Tamara de Weijer. Vooral bij leefstijl-gerelateerde aandoeningen zoals diabetes of COPD. “Laat patiënten kiezen tussen medicatie of leefstijlverandering.”

Huisarts Leusink over die ene patiënt: ‘Durf de emotie, pijn en wanhoop van de patiënt even te voelen’

Een patiënt die impact heeft gehad. Huisarts Peter Leusink vertelt over hoe het euthanasieverzoek van een jongere patiënt aan het begin van zijn huisartsenbestaan hem heeft geleerd hier professioneel, maar ook met menselijke emotie en nabijheid mee om te gaan.

‘Longchirurgie moet een volwaardig vakgebied worden’

Zowel algemene als cardio-thoracale chirurgie houden zich bezig met longchirurgie. Nederland wijkt hierin af van vergelijkbare landen, waarbij longchirurgie een zelfstandig vakgebied is. Hoogleraar longchirurgie Ad Verhagen wil beide vakgebieden eenduidiger samen laten komen in de longchirurgie.

‘Geen appels met peren vergelijken, maar uniforme pijnmetingen’

Ziekenhuizen hebben nog onvoldoende aandacht voor pijnbestrijding. Terwijl patiënten sneller herstellen bij goed doorvragen naar pijn. Rianne van Boekel, ‘pijn-kundige’ van het Radboudumc, pleit voor uniforme pijnmeting in álle Nederlandse ziekenhuizen. Ze ziet een belangrijke rol voor pijnteams.

‘Weg met de ouderwetse labels!’ aldus dr. A.H. Maitland-van der Zee

Mw. dr. A.H. Maitland-van der Zee (1975) is per 1 september 2016 benoemd tot hoogleraar Precision Medicine in Respiratory Diseases aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Vanuit haar achtergrond als farmacologisch en epidemiologisch onderzoeker levert ze op de afdeling longziekten een belangrijke bijdrage aan de individuele behandeling van longpatiënten. Prof. […]

‘Goede zorg moet aansluiten bij de persoonlijke context van de patiënt’

De Radboud Universiteit heeft Maria van den Muijsenbergh per 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale Eerstelijnszorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen heeft deze leerstoel mogelijk gemaakt. In een interview met DOQ.nl sprak zij over de meerwaarde van een integrale aanpak van de zorg […]

Highlights op het gebied van MS

Prof. dr. Hintzen is hoogleraar MS, en hoofd van het MS-centrum ErasMS in Rotterdam. Neuroloog en ook Immunoloog. Hintzen was tijdens de EAN, die vorige maand in Amsterdam plaatsvond, voorzitter van een aantal sessies. Waaronder een sessie waarbij hij de ‘highlights’ besprak op het gebied van MS. In een interview met DOQ.nl geeft hij een […]

“Wat neurofysiologen nu nog visueel beoordelen, wordt toenemend overgenomen door computers”

Prof. dr. Ir. M.J.A.M. (Michel) Van Putten is klinisch neurofysioloog in het Medisch Spectrum Twente (MST), een STZ-opleidingskliniek in Enschede. Daarnaast is hij hoogleraar klinische neurofysologie aan de Universiteit Twente. In een interview met DOQ vertelt Van Putten over de highlights op het vakgebied van de klinische neurofysiologie. Hij presenteerde deze tijdens de EAN in […]

Nieuwe technieken binnen de blaaskankerdiagnostiek

Het in vivo diagnosticeren en graderen van blaaskanker staat centraal in het onderzoek van arts-onderzoeker Esmée Liem. Ze gebruikt daarvoor ‘confocale laser endomicroscopie’, een microscoop die zo klein is, dat deze via een probe in de blaas kan worden ingebracht. In een interview met DOQ vertelt Liem meer over de nieuwe en toekomstige mogelijkheden binnen […]

‘Betere nascholing stethoscoophygiëne is noodzakelijk!’

  De meeste artsen leren veel over handhygiëne tijdens hun opleiding, maar hoe krijg je ze zover om ook een stethoscoop te reinigen? ‘Betere nascholing stethoscoophygiëne is noodzakelijk om betere zorg te bieden’, aldus een recent onderzoek van Jürgen Holleck (Yale, Amerika) et al., gepubliceerd in American Journal of Infection Control. Uit het onderzoek van […]

Prof. dr. Berendse: “Targeting movements, moving targets en redefining targets”

“Bij de neurologische bewegingsstoornissen zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande, waardoor we veel beter weten wat er aan de hand is” Prof dr. Berendse geeft in dit interview DOQ.nl een aantal highlights binnen zijn vakgebied. Deze heeft hij tevens gepresenteerd tijdens de EAN 2017 in Amsterdam en komen neer op ‘Targeting movements, moving targets en redefining […]

ATS 2017: Stress biomarker F2-isoprostaan voorspelt astma bij kinderen

‘Door de biomarker ‘F2-isoprostaan te meten in de urine van jonge kinderen met virale acute respiratoire infecties, is het mogelijk om vast te stellen of de kenmerkende piepende ademhaling (astma) op latere leeftijd terugkomt’, aldus onderzoek van Christian Rosas-Salazar et al., van de Vanderbilt University Medical Center in Nashville. De resultaten werden onlangs tijdens ATS […]

“IPF is nog vaak een onderschatte dodelijke longziekte”

Dr. Marlies Wijsenbeek-Lourens is longarts aan het Erasmus MC (Rotterdam) en gespecialiseerd in interstitiële longziekten. Tijdens het ATS 2017 congres in Washington sprak zij onlangs over wat er komt kijken bij de allesomvattende zorg bij IPF, een dodelijke longziekte die nog vaak onderschat wordt. Wijsenbeek: “We hebben daarvoor recent een ‘ABCDE’ ontwikkeld.” In Nederland zijn […]

URS beste keus voor grote proximale urethrale stenen

Ureterorenoscopie (URS) is de beste keus bij de behandeling van proximale urethrale stenen. laparoscopische uretero-lithoptripsie (LU) en percutane niersteenverwijdering (PCNL) geven echter hogere steenvrije ratio’s. URS zou desalniettemin de standaardbehandeling moeten zijn bij proximale urethrale stenen met een diameter groter dan 10 mm, aldus Wu et al. uit China In een recente publicatie in Urologia […]

Werkingsmechanisme anesthesie anders dan gedacht

    Ondanks het veelvuldig gebruik van anesthesie is het precieze mechanisme waardoor deze middelen het bewustzijn verminderen, nog altijd een mysterie. Wetenschappers Patricia Wollstadt en Michael Wibral van de Goethe Universiteit in Duitsland hebben in onderzoek op dieren (fretten) ontdekt dat anesthesie anders werkt dan nu wordt aangenomen, aldus een recente publicatie in PLOS […]

‘Het vrouwenhart moet op de kaart’

Het boek Het Vrouwenhart benadrukt het belang van preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen en wil tevens meer kennis over genderspecifieke cardiologische verschillen creëren bij de beroepsgroep.

‘Pacemakers stap-voor-stap beter’

De afdeling cardiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft als eerste ter wereld een nieuw type pacemaker van Medtronic geïmplanteerd. Deze pacemaker is bijzonder vanwege de langere levensduur, de hoogwaardige technologie en de mogelijkheid de pacemaker ook te gebruiken bij een zwaardere (3Tesla) MRI. Cardioloog Erwin Zegers, sinds 2009 werkzaam in het CWZ […]

ATS 2017: Bloedvatverlies verhoogt risico op dood bij rokers zonder COPD

Uit recent onderzoek waarbij de vermindering van het aantal distale pulmonaire vertakkingen van de bloedvaten in de buitenste delen van de longen werd gemeten, blijkt dat er een verband is tussen bloedvatverlies (‘vascular pruning’) en het risico op dood door roken, zonder COPD. De resultaten werden onlangs door longarts Carolyn Come van de Brigham Vrouwenziekenhuis […]

Antibiotica zinloos bij voorkómen exacerbaties COPD-patiënten in de poliklinische setting

Bij patiënten met milde tot ernstige COPD die een behandeling krijgen voor exacerbaties in een poliklinische setting, verlengt het toevoegen van antibiotica aan een orale corticosteroïden niet de duur naar een volgende exacerbatie ten opzichte van alleen corticosteroïden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van dr. Patricia van Velzen et al., van het Academisch Medisch Centrum […]

Geneesmiddelenmisbruik na urologische chirurgie

Een op de 1.111 patiënten die een urologische ingreep ondergaan voor prostaatkanker of nierstenen krijgt binnen een jaar een overdosis pijnstillende opioïden, aldus resultaten uit een onderzoek van Arpeet Shah, en Robert Blackwell van het Loyola Medicine Ziekenhuis (Illionois, Amerika). De studie staat beschreven in Journal of Urology. De gegevens van 675.527 patiënten die een […]

ATS 2017: Longkankerpatiënten lopen het grootste risico op zelfmoord

De diagnose longkanker brengt mensen in het grootste gevaar voor het plegen van zelfmoord in vergelijking tot andere vormen van kanker. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Mohamed Rahouma et al. van de Universiteit van Caïro. De resultaten werden vorige week gepresenteerd tijdens de ATS 2017 in Washington. Depressie komt over het algemeen al […]

Dr. Van den Hout: ‘Patiënt revalideert sneller met spiersparende ingreep’

De DSA-techniek is een aanvulling op het bestaande arsenaal van de orthopeed. Via een kleinere incisie is het nu mogelijk om een meer spiersparende heupvervanging te doen, waardoor sneller herstel mogelijk is.

Omzetten naar een biosimilar? De informatievoorziening staat voorop!

  Poliklinisch apotheker en wetenschappelijk onderzoeker Renske Hebing, MSc, van Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam, bespreekt in dit interview met DOQ.nl het omzetten van een ‘bio-originator’ naar een biosimilar. De juiste keuze kan een verlaging in de zorgkosten opleveren. “Het is daarbij wel belangrijk om de patiënt goed in te lichten en […]

ATS 2017: Virale luchtweginfecties kunnen bij baby’s leiden tot oxidatieve stress

Virale acute luchtweginfecties kunnen bij sommige baby’s leiden tot oxidatieve stress. Dit speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een terugkerende piepende ademhaling en is mogelijk te behandelen met antioxidanten. Zo blijkt uit recent onderzoek van Christian Rosas-Salazar, van het Vanderbilt ziekenhuis in Tennessee (Amerika) dat vorig weekend door hem werd gepresenteerd tijdens het […]

Standaardtest mist kwart symptomatische urineweginfecties bij vrouwen

Uit recent onderzoek van huisarts dr. Stefan Heytens, van de Universiteit van Gent blijkt dat de standaardtest voor bacteriën bij 20-30% van de vrouwen een negatieve uitslag kan geven, terwijl de patiënt een symptomatische urineweginfectie (UWI) heeft. De resultaten van het onderzoek staan gepubliceerd in Clinical Microbiology & Infection. Dr. Heytens vergeleek de gegevens van […]

Nieuwe behandelmogelijkheden bij traumatisch hersenletsel

  Voor haar promotie deed Simone Dekker (VUMC, Amsterdam) onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om traumatisch hersenletsel beter te behandelen. Haar onderzoek toont aan dat de coagulatie bij patiënten met hersenletsel mogelijk geremd is. Een behandeling met valproïnezuur (Depakine®, Sanofi) en bloedplasma kan het herstel van hersenletsel patiënten verbeteren, aldus Dekker. Allereerst beschrijft Dekker twee klinische […]

Lupuspatiënten moeten regelmatig hun hartkleppen laten checken

  ‘Lupuspatiënten moeten regelmatig hun hartkleppen laten checken op abnormaliteiten, want de reumatische aandoening verhoogt het risico op hartaandoeningen’, aldus de resultaten een onderzoek die onlangs werd gepubliceerd door dr. Abdulla Watad et al., van het Sheba medisch Centrum en de Tel-Aviv Universiteit in Israël in de European Journal of Clinical Investigation. Uit eerder onderzoek […]

Vitamine D geen verband met astma atopische dermatitis of allergieën

Het is onwaarschijnlijk dat toediening van vitamine D-supplementen het risico op astma, atopische dermatitis of allergieën bij kinderen en volwassenen kunnen verminderen. Aldus de resultaten uit een onderzoek van dr. Despoina Manousaki en dr. Brent Richards, van de McGill Universiteit in Canada et al. De resultaten staan gepubliceerd in het vakblad PLOS Medicine. Vitamine D […]

Inhalatie-instructie Martini Ziekenhuis landelijk ingezet

Een klein regionaal Gronings project van Titia Klemmeijer (longverpleegkundige) en haar collega’s groeide uit tot een landelijke onafhankelijke instructie op het gebied van inhalatiemedicatie. De instructie is inmiddels bestemd voor alle longpatiënten in Nederland. Er zijn afspraken met apothekers, longartsen en huisartsen gemaakt. Ook is er een onafhankelijke scholing met gestandaardiseerd lesmateriaal en informatie voor […]

PET/CT bij vaststellen effectiviteit therapie DIPG

Bij een onderzoek door prof. dr. Guus van Dongen van het VUMC in Amsterdam en collega’s bij kinderen waarbij op moleculair niveau via PET/CT werd voor het eerst gekeken naar de effectiviteit van een bevacizumab (Avastin®, Roche) behandeling bij kinderen met een ‘diffuus intrinsiek ponsglioom’ (DIPG). De resultaten van het onderzoek staat in de mei-editie […]

Nieuw boek over anesthesie en zwangerschap

Om kennis over ‘obstetrische anesthesiologie’ te delen en zo beter samen te werken in de klinisch verloskundige zorg, schreven anesthesioloog Xandra Schyns en Prof. Dr. Marc Van de Velde, hoogleraar anesthesiologie uit Leuven, samen met een aantal andere experts een boek over dit onderwerp. In een interview met DOQ.nl geeft Xandra Schyns een toelichting op […]

Tolkdienst tijdelijk vergoed voor huisarts

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft een contract gesloten met Tolk en Vertaalcentrum Nederland TVcN zodat de telefonische ad hoc tolkdienst en conference calls per 1 mei de komende twee jaar worden vergoed voor huisartsen. De voorziening is bedoeld om de communicatie tussen huisartsen en statushouders soepeler te laten verlopen. Dit zou minder […]

Verband tussen alcohol intake en aritmieën

Duitse wetenschappers die onderzoek deden bij bierdrinkers tijdens het oktoberfeest in München, zagen dat hoe hoger de alcoholintake was, hoe waarschijnlijker iemand hart-aritmieën kon ontwikkelen. Hun resultaten publiceerden dr. Brunner en dr. Sinner van de Universiteit van München vandaag in het European Heart Journal (EHJ). Het is de eerste prospectieve studie die het verband legt […]

Griepprik verhoogt mogelijk risico voor longkankerpatiënten die immunotherapie krijgen

Longkankerpatiënten die worden behandeld met PD-1/PD-L1 remmers lopen mogelijk een verhoogd risico op nare bijwerkingen na het krijgen van de jaarlijkse griepprik, aldus een kleinschalig onderzoek door dr. Sacha Rothschild van de Universiteit van Basel (Zwitserland). Hij presenteerde de resultaten tijdens de European Lung Cancer Conference (ELCC 2017). Prof dr. Egbert Smit van het NKI/Vumc […]

“Breng via e-health de zorg naar de patiënt!”

In een interview met DOQ geeft internist vasculair geneeskundige Sabine Pinedo (47 jaar) een toelichting op het gebruik van e-health in de steeds veranderende zorg voor patiënten met cardiologische en vasculaire problemen en vertelt ze tevens waarom de patiënt meer centraal moet komen te staan. Sabine Pinedo werd geboren op Curaçao. Haar vader is een […]

Niet depressief van de pil

Een van de meest gebruikte anticonceptiepillen heeft een negatieve impact op de gezondheid en kwaliteit van leven van vrouwen, maar verhoogt niet de depressieve symptomen. Aldus prof. dr. Angelica Lindén Hirschberg van het Karolinska Intituut in Zweden. Ze deed het onderzoek samen met de Stockholm School of Economics en publiceerde onlangs de resultaten in het […]

Longarts Sander de Hosson wint Global Lung Cancer Award

Longarts Sander de Hosson, werkzaam in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), heeft onlangs de Global Lung Cancer Award binnengesleept. De Longarts had al in 2015 de Nederlandse prijs ontvangen, maar nu heeft hij ook de prijs voor zijn verdiensten als columnist voor verschillende uitingen gekregen. Volgens de Global Lung Cancer Coalition (GLCC) vraagt hij op […]

Sedatie is een veilig alternatief voor algehele narcose bij TAVR

Wetenschapper Dr. Richard Shemin en zijn collega’s van de UCLA in Californië hebben recent ontdekt dan sedatie, waarbij een patiënt tijdens de procedure wakker blijft, maar slaperig en pijnvrij is, een veilige en rendabele optie is om een algehele narcose te vervangen bij mensen die een minimale invasieve TAVR (Transcatheter, Aortic Valve Replacement) ondergaan. De […]

Flinke besparing op orthopedische implantaten mogelijk

Ziekenhuizen zijn in staat om meer dan 20% van de kosten te besparen op orthopedische implantaten, mits orthopeden verstandiger en samen gaan inkopen. Orthopeden blijken echter niet altijd even bereid om van merk te wisselen. Maar overstappen op basis van productvergelijkingen kan een besparing van circa 14 miljoen opleveren. Aldus de resultaten van een recente […]

‘Verkeerd gebruik oxycodon zorgt voor honderden opnamen per jaar’

‘Alcohol versterkt het effect van oxycodon, dit verhoogt verhoogt het risico op ademhalingsproblemen. De grootte van dit probleem is klinisch relevant en leidt soms tot spoedopnames. Het waargenomen effect is groter bij ouderen dan bij jongeren’, Aldus Rutger van der Schrier resident anesthesiologie van het LUMC in Leiden et al., in het vakblad Anesthesiology. Geneesmiddelen […]

Meerwaarde hooggebergtebehandeling in Davos

Heeft een hooggebergtebehandeling (in Davos) een meerwaarde voor mensen met ernstig (refractair) astma? Momenteel loopt er in een Utrecht een wetenschappelijk onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft daarvoor onlangs de inclusiecriteria verduidelijkt: “Er hoeft voor volwassenen geen klinische longrevalidatie op zeeniveau te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt voor hooggebergte behandeling […]

Vertrouwen in de arts geeft betere therapietrouw bij hypertensie

Patiënten met hypertensie die meer vertrouwen hebben in de medische professie, zijn vaker therapietrouw dan patiënten die niet vertrouwen op medisch specialisten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van dr. Lilia Meltzer, een wetenschapper en nurse practitioner aan de Universiteit van Californië. (Amerika). De resultaten presenteerde zij tijdens de Scientific Sessions 2017 van de American […]

Computermodel simuleert rol hersenen bij Tourette

Een nieuw computermodel van de hersenen laat zien dat de motorische tics bij het Syndroom van Gilles de la Tourette mogelijk ontstaan uit interacties tussen verschillende delen in de hersenen. En dus niet vanuit een lokale storing, zoals altijd gedacht werd. Het gaat omeen studie van Daniele Calgiore (National Research Council, Italië). De resultaten werden 30 maart gepubliceerd in PLOS Computational Biology.

Nieuwe richtlijn Palliatieve zorg bij nierfalen

Begin deze maand verscheen de multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg eindstadium nierfalen. De nieuwe richtlijn geeft medisch specialisten (internisten, huisartsen, apothekers) aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met eindstadium nierfalen met als doel een betere kwaliteit van de zorgverlening. In de richtlijn komen de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele kanten van de zorg aan bod. […]

Chirurgie geen toegevoegde waarde bij behandeling tenniselleboog

‘Chirurgische benaderingen voor de behandeling van een tenniselleboog hebben mogelijk geen toegevoegde waarde voor de patiënt’, aldus een recent kleinschalig onderzoek van dr. Martin Kroslak van het Orthopedische onderzoeksinstituut in Sydney (Australie). Hij presenteerde zijn onderzoeksresultaten tijdens een meeting van de American Orthopaedic Society for Sports Medicine’s (AOSSM). Het gaat om de resultaten van een […]

Persuasieve gezondheidscommunicatie: enkele tips voor de zorgprofessional

Prof. dr. Enny Das is deskundig op het gebied van de persuasieve en gezondheidscommunicatie. Haar onderzoek richt zich daarbij voornamelijk op het ontwerp van effectieve boodschappen om mensen/ patiënten te informeren of overtuigen. Er is veel te winnen, omdat veel specialisten nog niet goed letten op de ‘talige’ en ‘vorm’ elementen binnen de communicatie. Das: […]

Ademanalyse in de diagnostiek van borstkanker

Internist-oncoloog Anja Timmer-Bonte van het Alexander Monro sprak tijdens het jaarlijkse Health Valley event in Nijmegen over de toepassing van de eNose bij de screening op borstkanker. In een interview met DOQ.nl legt ze uit waarom centraliseren van de zorg voordelen biedt en wat de stand van zaken is binnen haar onderzoek met de elektronische […]

Technisch geneeskundigen vormen de brug tussen arts en ingenieur

Naast haar huidige baan als Technisch geneeskundigen in het AMC in Amsterdam is drs. Akke Bakker voorzitter van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging van Technische Geneeskunde (NVvTG). Een ‘technisch geneeskundige’ vormt de brug tussen arts en ingenieur. Het vak heeft een toegevoegde waarde, omdat ze zowel met de bedrijven als met de behandelaars kunnen […]

Gepersonaliseerde behandeling bij de ziekte van Parkinson met hersenscans

Hersenscans helpen bij het verklaren van individuele verschillen tussen parkinsonpatiënten. Dankzij de scans kan de behandeling meer gepersonaliseerd.

Hoogleraar Andrea Evers zet psychologische mechanismen in bij de farmacologische behandeling van reuma

‘Conditionering van jonge reumapatiënten bij behandeling met MTX’, ‘Lichttherapie bij reumapatiënten waarbij het 24-uursritme mogelijk is verstoord’ en ‘Innovatieve psychofarmacologische behandelingen bij onverklaarbare klachten’; het zijn een aantal onderzoeksprojecten waarvoor hoogleraar en klinisch psycholoog prof. dr. Andrea Evers van het de Universiteit Leiden financieringen door middel van subsidies heeft gekregen van onder andere het Reumafonds […]

Combinatie van immunotherapie effectief bij gevorderde prostaatkanker

Prof dr. DePinho et al. van de Universiteit van Texas ontwikkelden recent een nieuw muismodel om de mogelijkheden voor combinatietherapie te testen. Ze maakten daarvoor gebruik van checkpoint blokkade en Myeloid Derived Suppressor Cellen (MDSCs). Dat zijn immuuncellen die uit stamcellen van het beenmerg ontstaan en erg sterke immunosuppressieve eigenschappen hebben. De resultaten van het […]

Hoge concentratie foliumzuur tijdens zwangerschap geeft verlaging bloeddruk bij kinderen

Baby’s van moeders met cardio-metabole risicofactoren ontwikkelen minder waarschijnlijk hypertensie wanneer de moeder een hoge concentratie foliumzuur tijdens de zwangerschap heeft. Aldus de uitkomsten van een recent onderzoek van Xiabon Wang van het Johns Hopkins School of Public Health et al. in Amerika. Het artikel staat gepubliceerd in American Journal of Hypertension. Wanneer een vrouw […]

Oestrogeentherapie biedt voordelen voor postmenopauzale vrouwen met tand of botziekten

Oestrogeentherapie helpt bij verschillende problemen die samenhangen met de menopauze. Opvliegers, hartaandoeningen, botdichtheid en seksuele gevolgen van de menopauze zijn te behandelen met oestrogenen. Een nieuwe studie laat zien dat je met oestrogeen bovendien osteoporose kunt behandelen, wat tevens kan leiden tot gezondere tanden en tandvlees. Aldus een publicatie van dr. Jo-Ann Pinkerton in het […]

Vrouwen met een milde hartblokkade doen het slechter dan mannen

Uit onderzoek van universitair docent Paula Mommersteeg (Universiteit van Tilburg) blijkt dat vrouwen met een milde hartblokkade ervaren meer klachten dan mannen. Vrouwen hebben meer gezondheidsproblemen en melden meer angst en negatieve gevoelens dan mannen. Mommersteeg publiceerde de resultaten in het vakblad Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes van de American Heart Association. Voor de TWeeSteden […]

Antonius Ziekenhuis verbetert diagnose blaaskanker met NBI-cytoscopie

Een nieuwe cytoscopie-techniek die het Antonius Ziekenhuis in Sneek sinds kort in huis heeft, stelt urologen in staat om blaaskanker in een vroeg stadium te ontdekken. Aldus het Antonius Ziekenhuis in een recent nieuwsbericht. In Nederland wordt jaarlijks meer dan 6.000 keer de diagnose blaaskanker gesteld. De afgelopen tien jaar was dat een toename van […]

Osteoartritis in heup/knie verhoogt diabetes risico

Osteoartritis (OA) in de heup of knie geeft een verhoogd risico op het krijgen/ontwikkelen van chronische ziekten zoals diabetes. “Dat komt voor een groot deel door de immobiliteit die de klachten veroorzaken, waardoor mensen slechter ter been zijn”, aldus dr. Tetyana Kendzerska, een klinisch onderzoeker van de universiteit van Toronto, die de resultaten van de […]

Pijnstillende effecten van opioïden te mediëren via immuuncellen

Prof. Dr. Halina Machelska, et al. van de Charité – Universitätsmedizin Berlin hebben ontdekt dat opioïden naast de werking op de opioïd-receptoren in de hersenen ook immuuncellen kunnen activeren. De bevindingen leiden tot een beter begrip en een nieuw concept over de mechanismen waarop opioïden pijnstillend kunnen werken. De resultaten van het onderzoek zijn recent […]

Huisarts Peijnenburg: ‘Als Coachend Arts kon ik uit de gouden kooi stappen’

Huisarts Judith Peijnenburg werkte 12,5 jaar als huisarts in een plattelandspraktijk in Dreumel. Na een burn-out in 2015 kwam ze erachter hoe ze weer energie uit het vak kon halen. “Als ‘Coachend Arts’ ben ik nu in staat om patiënten met complexe of onbegrepen klachten de juiste begeleiding te geven.”

Uitdagingen voor fractuurmanagement bij volwassenen met Osteogenesis Imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI) is een aandoening waar iemand levenslang rekening moet houden met de complicaties. Dus niet alleen op de kinderleeftijd, maar ook bij de volwassen patiënt. Het is als orthopeed belangrijk om bij de zorg de botdichtheid te meten. Tijdig te starten met vitamine D3 en Calcium-suppletie en het is bovendien belangrijk om regelmatig […]

“Longgeneeskunde is individueel maatwerk”

Longarts, twitteraar, blogger, en zeer betrokken bij de palliatieve zorg in Nederland. Sander de Hosson, werkzaam in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, is het allemaal. In een interview met DOQ.nl geeft hij kort een kijkje in zijn gedachten over deze onderwerpen. Naast algemene longziekten en de klinische zorg voor patiënten met exacerbaties COPD, pneumonie en longembolie, […]

Verschillen in opvolgen richtlijnen bij kankerbehandeling

Tijdens het European Cancer Congres 2017 presenteerde Dr. Marianne Heins (Nivel, Utrecht) de resultaten van een recent onderzoek waarbij ze keek naar 15 behandeladviezen uit de richtlijnen bij 5 vormen van kanker. Zij stelt daarbij vast dat specialisten het ene behandeladvies bij kanker vaker opvolgen dan het andere. Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven […]

Cardiologen verdeelt over het terugroepen van biologisch oplosbare stents

Cardiologen in Nederland zijn verdeeld over het terugroepen van alle hartpatiënten waarbij in de afgelopen drie jaar een biologische stent ‘Absorb BVS’ (Producent: Abbott Vascular) is geplaatst. Volgens cardioloog Hans Bosker, de vicevoorzitter van de NVVC en werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis zijn er echter nog geen eenduidige conclusies te halen uit het onderzoek, aldus […]

Biopsie te voorkomen bij 1 op de 4 mannen door bij verdenking op prostaatkanker eerst een MRI-scan te doen

“Wanneer u bij mannen met een verdenking op prostaatkanker eerst een MRI-scan doet, verbetert dit de diagnose en behoedt dit mannen die geen agressieve kankervormen hebben mogelijk voor een onnodig prostaatbiopt”, Aldus een recente studie van dr. Hashim U. Ahmed van het University College in London, et al. De resultaten werden in januari gepubliceerd in […]

Verband tussen hersenschudding en Alzheimer

Er is een verband tussen milde hersenschudding en een versnelde Alzheimer gerelateerde cognitieve functieafname bij mensen die een genetische aanleg hebben voor de aandoening. Detectie van hersenschudding kan derhalve invloed hebben op neurodegeneratie. De resultaten van het onderzoek van Prof. Jasmeet P. Hayes, et al. van de Universiteit van Boston, staan gepubliceerd in het januarinummer […]

Evolutie kan een toename geven op het risico van artritis

Evolutie speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om de ontwikkeling van het risico van artritis en andere gewrichtsaandoeningen, dit blijkt uit recent onderzoek van Dr. Paul Monk van de Oxford University. De resultaten zijn nog ongepubliceerd en momenteel nog onder review. Wetenschappers van de Oxford University (VK) deden onderzoek met 3D-modellen van menselijke gewrichten […]

Voorkeur van de patiënt en economische overwegingen spelen een belangrijke rol in de keuze voor een reumatologisch geneesmiddel

Naast effectiviteit van een geneesmiddel, zijn reumatologen van mening dat ook de economische aspecten en voorkeur van de patiënt een rol spelen bij de keuze voor bepaalde reumatologische geneesmiddelen. Aldus wetenschapper Monika Hifinger van het CAPHRI Instituut in Maastricht, zij deed samen met wetenschappers uit Maastricht, Leiden, Parijs en Rotterdam onderzoek naar keuze voor behandeling […]

Longarts dr. Wanda de Kanter: ‘Generatie Rookvrij is haalbaar!’

Longarts dr. Wanda de Kanter is fervent tegenstander van de tabaksindustrie en strijdt voor Generatie Rookvrij. Ze geeft tips hoe artsen hun patiënten kunnen helpen bij een gezonder leven.

Lichttherapie effectief bij behandeling prostaatkanker

Een nieuwe niet-chirurgische behandeling voor laag-risico prostaatkanker kan effectief kankercellen doden, terwijl het gezonde weefsel behouden blijft, aldus de resultaten van een fase III klinische studie door prof. dr. Mark Emberton Uroloog aan het University College London Hospitals (UCLH) en onder andere uroloog Henk van der Poel van het AvL. De studie is gepubliceerd in […]

“Huisarts, denk aan de sportarts”

De sportarts is nog relatief onbekend bij de huisarts. Jessica Gal: “We zijn ook pas sinds 2016 erkend als medisch specialist, daarvoor vielen we onder de sociale geneeskunde, nu staan we in het register als Medisch. Dat is voor ons een positieve ontwikkeling waardoor je steeds serieuzer wordt genomen.”

Neuroloog dr. Leijten: ‘Een goede band met patiënten vereist gemeende interesse’

In een interview legt Leijten uit wat er komt kijken bij een goed contact met de patiënt en wat de gevolgen zijn van de defensieve geneeskunde die uit Amerika is komen overwaaien. “Een goede band met patiënten vereist gemeende interesse – dat is het verschil tussen geneeskunst en geneeskunde.”

Voorbehandelen van rode bloedcellen met NO reduceert complicaties bij bloedtransfusie

Een nieuwe behandeling met NO vermindert mogelijk de gevaarlijke bijwerkingen die verband houden met de transfusie van rode bloedcellen, aldus een studie van dr. Warren Zapol, et al. van het General Hospital in Boston. De resultaten van het onderzoek staan gepubliceerd in het vakblad Anesthesiology van november. De belangrijkste bijwerking van een bloedtransfusie met rode […]

CPEB-Eiwit cruciaal voor overleving huidkankercellen

Wetenschappers van het Spaans Nationaal Kanker Research Centre (CNIO) hebben een belangrijke biomarker geïdentificeerd die mogelijkerwijs cruciaal is voor de overleving van huidkankercellen. Het eiwit met de naam CPEB4. Marisol Soengas et al. publiceerden hun resultaten in Nature Communications van November. Uit eerder onderzoek blijkt al dat CPEB-eiwitten een rol spelen bij de bloedvatvorming in […]

Epidurale analgesie voorkomt postnatale depressie

Epidurale anesthesie kan mogelijk meer doen dan de pijn tijdens de bevalling verzachten. Bij een aantal vrouwen verlaagt het namelijk de kans op een postnatale depressie, aldus een onderzoek van Grace Lim et al, van het Magee vrouwenziekenhuis van de Universiteit van Pittsburgh, VS. De resultaten van het onderzoek presenteerde zij dit jaar tijdens Anesthesiology […]

Mate van geurherkenning wijst op alzheimer

“Een niet-invasief protocol waarmee het vermogen om geuren te herkennen c.q. onderscheiden, maakt het mogelijk om ouderen te vinden die een verhoogd risico lopen op Alzheimer”, aldus assistent professor Mark…

Een Huisarts is een thuisarts

Wanneer je op Zorgkaart Nederland op ‘huisarts’ selecteert, steekt Han van de Steeg met kop en schouders boven de andere huisartsen uit. Van de Steeg scoort op moment van schrijven een 9,1 met maar liefst 378 waarderingen. Maar wat maakt de huisarts uit Almere zo bijzonder? Wij vroegen het hem in een persoonlijk interview. Han […]

Statines bieden voordelen bij preventie cardiovasculaire aandoeningen

Een analyse van 19 klinische trials, geleid door Prof. dr. Roger Chou, de directeur van het OHSU Pacific Northwest Evidence-Based Practice Center (Portland Oregon) laat zien dat door gebruik te maken van statines er veel voordelen zijn te boeken op het gebied van preventie van hartaanvallen en beroerte. De onderzoeksresultaten werden op 13 november gepubliceerd […]

“Het vroeg opsporen van de hoogrisicopatiënten is ‘the name of the game!”

  Interview met: Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog, Cardiologie Centra Nederland (CCN), en sinds januari hoogleraar voor één dag per week aan het VUMC. Manager van de CCN-kliniek in Utrecht. Binnen het CCN ziet prof. dr. Leonard Hofstra dagelijks cardiologische patiënten die verwezen worden door huisartsen. Hofstra: “We hebben geen wachttijd en wanneer de patiënt […]