Vrouwen met een milde hartblokkade doen het slechter dan mannen

mm
Lennard Bonapart
Redactioneel,
23 februari 2017

Uit onderzoek van universitair docent Paula Mommersteeg (Universiteit van Tilburg) blijkt dat vrouwen met een milde hartblokkade ervaren meer klachten dan mannen. Vrouwen hebben meer gezondheidsproblemen en melden meer angst en negatieve gevoelens dan mannen. Mommersteeg publiceerde de resultaten in het vakblad Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes van de American Heart Association.

Voor de TWeeSteden mIld STenosis (TWIST) studie werden 523 patiënten geselecteerd met een non-obstructieve coronaire vaatziekte (leeftijd 52 tot 70 jaar) en 1.347 mensen uit de normale populatie werden gekoppeld op basis van leeftijd en sekse. Al de deelnemers kregen verschillende vragenlijsten over hun fysieke gesteldheid en geestelijke gezondheid. Tevens waren er vragen om hun persoonlijkheidsprofiel goed in beeld te krijgen. Belangrijk daarbij zijn de mate van een wat meer negatieve kijk op het leven en tegelijkertijd de sociale remmingen die mensen ervaren.

Milde hartblokkade
Hoe een patiënt met een milde hartblokkade de eigen gezondheidssituatie ervaart, is voor een deel bepalend voor de uitkomst van de ziekte. Over het algemeen rapporteren mensen met milde hartblokkade meer angst en depressie en zijn zij negatiever over de de kwaliteit van hun gezondheid dan mensen zonder cardiovasculaire aandoeningen. Mensen die meer klachten ervaren en een aantal andere karaktereigenschappen kunnen te maken krijgen met meer cardiovasculaire events in de toekomst. Bij patiënten met een coronaire hartziekte, zag Mommersteeg een significant slechte ervaren kwaliteit van gezondheid, meer angst en meer ‘Type D’-persoonlijkheid (bij een type D-persoonlijkheid zijn de negatieve emoties gecombineerd met sociale remming), dan bij mensen uit de controlegroep.

Verbaasd
Zowel ervaren kwaliteit van de gezondheid en stress klachten waren daarbij hoger bij vrouwen. Deze rapporteerden meer klachten dan mannen in dezelfde situatie. Mommersteeg was enigszins verbaasd over de uitkomst van de studie. Ze had wel verschillen verwacht, maar niet van dit formaat!

‘Een verdere analyse van de resultaten laat zien dat de verschillen mogelijk door meerdere factoren worden bepaald, die meer zeggen over ‘gender’ (maatschappelijke en culturele normen) dan (biologische) sexe verschillen waaronder zo waren de vrouwen gemiddeld lager opgeleid, waren vaker gescheiden of weduwe en gebruikten minder alcohol dan mannen. Ook krijgen vrouwen op latere leeftijd te maken met hart- en vaatziekten, wat we ook terugvonden in deze studie. De invloed van deze ‘genderverschillen’ verklaarde de verschillen in ervaren klachten’, aldus Mommersteeg.

Het is volgens de universitair docent nog onduidelijk of de resultaten uit de TWIST-studie een-op-een zijn te vertalen naar andere populaties.

Bron: Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes

https://twitter.com/paulauvt

 

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

,
Deel dit artikel