DOQ

Vrouwen met een milde hartblokkade doen het slechter dan mannen

Uit onderzoek van universitair docent Paula Mommersteeg (Universiteit van Tilburg) blijkt dat vrouwen met een milde hartblokkade ervaren meer klachten dan mannen. Vrouwen hebben meer gezondheidsproblemen en melden meer angst en negatieve gevoelens dan mannen. Mommersteeg publiceerde de resultaten in het vakblad Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes van de American Heart Association.

Voor de TWeeSteden mIld STenosis (TWIST) studie werden 523 patiënten geselecteerd met een non-obstructieve coronaire vaatziekte (leeftijd 52 tot 70 jaar) en 1.347 mensen uit de normale populatie werden gekoppeld op basis van leeftijd en sekse. Al de deelnemers kregen verschillende vragenlijsten over hun fysieke gesteldheid en geestelijke gezondheid. Tevens waren er vragen om hun persoonlijkheidsprofiel goed in beeld te krijgen. Belangrijk daarbij zijn de mate van een wat meer negatieve kijk op het leven en tegelijkertijd de sociale remmingen die mensen ervaren.

Milde hartblokkade
Hoe een patiënt met een milde hartblokkade de eigen gezondheidssituatie ervaart, is voor een deel bepalend voor de uitkomst van de ziekte. Over het algemeen rapporteren mensen met milde hartblokkade meer angst en depressie en zijn zij negatiever over de de kwaliteit van hun gezondheid dan mensen zonder cardiovasculaire aandoeningen. Mensen die meer klachten ervaren en een aantal andere karaktereigenschappen kunnen te maken krijgen met meer cardiovasculaire events in de toekomst. Bij patiënten met een coronaire hartziekte, zag Mommersteeg een significant slechte ervaren kwaliteit van gezondheid, meer angst en meer ‘Type D’-persoonlijkheid (bij een type D-persoonlijkheid zijn de negatieve emoties gecombineerd met sociale remming), dan bij mensen uit de controlegroep.

Verbaasd
Zowel ervaren kwaliteit van de gezondheid en stress klachten waren daarbij hoger bij vrouwen. Deze rapporteerden meer klachten dan mannen in dezelfde situatie. Mommersteeg was enigszins verbaasd over de uitkomst van de studie. Ze had wel verschillen verwacht, maar niet van dit formaat!

‘Een verdere analyse van de resultaten laat zien dat de verschillen mogelijk door meerdere factoren worden bepaald, die meer zeggen over ‘gender’ (maatschappelijke en culturele normen) dan (biologische) sexe verschillen waaronder zo waren de vrouwen gemiddeld lager opgeleid, waren vaker gescheiden of weduwe en gebruikten minder alcohol dan mannen. Ook krijgen vrouwen op latere leeftijd te maken met hart- en vaatziekten, wat we ook terugvonden in deze studie. De invloed van deze ‘genderverschillen’ verklaarde de verschillen in ervaren klachten’, aldus Mommersteeg.

Het is volgens de universitair docent nog onduidelijk of de resultaten uit de TWIST-studie een-op-een zijn te vertalen naar andere populaties.

Bron: Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes

https://twitter.com/paulauvt

 

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?