DOQ

Flinke besparing op orthopedische implantaten mogelijk

Ziekenhuizen zijn in staat om meer dan 20% van de kosten te besparen op orthopedische implantaten, mits orthopeden verstandiger en samen gaan inkopen. Orthopeden blijken echter niet altijd even bereid om van merk te wisselen. Maar overstappen op basis van productvergelijkingen kan een besparing van circa 14 miljoen opleveren. Aldus de resultaten van een recente marktanalyse van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.

Door de vergrijzing zal het gebruik van medische hulpmiddelen en implantaten verder toenemen. Dat vergt een steeds groter aandeel in de zorgkosten. Orthopeden krijgen volgens inkoopcoöperatie Intrakoop onvoldoende inzicht in de kosten en mogelijkheden voor alternatieve keuzes, wanneer het gaat om orthopedische implantaten. Er zijn wereldwijd een viertal leveranciers die samen ruim 85% van de markt in bezit hebben. De winstmarges van de leveranciers (knie- en heupimplantaten) stegen van 13% in 2005 naar ruim 21% in 2016. Volgens Frank Kaptein (directeur Intrakoop), ligt de macht bij de leveranciers en betalen Nederlandse ziekenhuizen tot 52% meer dan bijvoorbeeld de Duitse ziekenhuizen.

Dominantie
De orthopeed is in staat om die dominantie van de leveranciers te doorbreken. Wanneer zij bereid zijn om te veranderen, zijn ze in staat om de kosten van de implantaten te verlagen, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit. Volgens het rapport van Intrakoop (zie link onder dit artikel), kan daarbij een reductie in prijs van 20% worden gerealiseerd. Dat is een bedrag van circa 14 miljoen euro. Uiteraard is deze reductie tevens mogelijk op andere medische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de pacemaker. En kunnen er flink wat kosten worden bespaard.

Transparant
Belangrijk is dat de markt transparant is, om zo tot een objectieve vergelijking van de medische hulpmiddelen door medisch specialisten mogelijk te maken. De vereniging voor orthopedisch specialisten (NOV) zorgt mede dankzij de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) voor een steeds beter beeld van de kwaliteit van implantaten, deze kwaliteit is meetbaar.

“Er valt voor de maatschappij veel voordeel te behalen als medisch specialisten bereid zijn van producten te veranderen en ze door transparantie in prijs van producten betere keuzes kunnen maken en samen gaan inkopen”, aldus Kaptein.

Bron: Intrakoop 

Afbeelding: Pixabay

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”