AHA-statement over preventie van complicaties op cardiale IC

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
6 november 2020

De prevalentie van niet-cardiovasculaire comorbiditeit en multi-orgaanstoornissen neemt steeds verder toe op de cardiale intensive cares (IC’s). Er zijn echter weinig richtlijnen voor het beleid bij deze specifieke patiëntencategorie. Een wetenschappelijke verklaring van de Amerikaanse cardiologievereniging (AHA) biedt een leidraad om complicaties die kunnen optreden op de hedendaagse cardiale IC, te voorkomen.

Ernstig zieke patiënten zijn inherent vatbaar voor een groot aantal complicaties die gerelateerd kunnen zijn aan de ernst van de onderliggende ziekte of aan de noodzaak van IC-therapieën. Veel van deze complicaties gaan gepaard met een toegenomen morbiditeit en mortaliteit en resulteren vaak in een toegenomen zorggebruik en een langere verblijfsduur op de IC. Daarom hebben behandelaren op de cardiale IC’s behoefte aan kennis over de complicaties die specifiek van toepassing zijn op ernstig zieke cardiovasculaire patiënten.

(Foto: iStock)

Statement van AHA

De implementatie van evidence-based preventieve praktijken biedt kansen om uitkomsten van patiënten op de cardiale IC’s te verbeteren. Er is echter weinig bewijs dat richting kan geven aan de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen die specifiek zijn voor de cardiale IC’s.
Deze wetenschappelijke verklaring van de AHA richt zich op de mogelijk te voorkomen complicaties die aangetroffen worden op de hedendaagse cardiale IC’s. Hoewel veel van deze complicaties tevens kunnen optreden op verpleegafdelingen en chirurgische IC’s, zijn sommige complicaties uniek voor de cardiale IC’s.

Gelijkenis en verschillen met algemene IC’s

De auteurs beoordeelden evidence-based praktijken die zijn verkregen van relevante kritiek zieke patiëntenpopulatie, waarbij specifiek is gekeken naar de relevantie voor de cardiale IC’s. Volgens de auteurs is deze extrapolatie van dit bewijs te rechtvaardigen, aangezien patiënten op de moderne cardiale IC’s een aanzienlijke overlap lijken te hebben wat betreft hun comorbiditeit en gebruikte therapieën in vergelijking met andere kritiek zieke patiëntenpopulatie.
Ernstig zieke hartpatiënten op de cardiale IC’s zijn echter vatbaar voor complicaties die uniek zijn voor hun onderliggende ziekte (bijvoorbeeld cardiogene shock) of therapieën (bijvoorbeeld antitrombotische regimes). Deze complicaties zijn mogelijk ondervertegenwoordigd in de studies die plaatsvonden op de algemene IC’s.

Gestandaardiseerde benaderingen en checklist

De zorg voor ernstig zieke hartpatiënten toont een aanzienlijke heterogeniteit. Dit statement beoogt om gestandaardiseerde benaderingen voor de preventieve zorg te bieden, waarbij het beste beschikbare bewijs is gebruikt. De auteurs adviseren om aan het bed van de patiënt een checklist af te werken, om zodoende bij deze unieke patiëntenpopulatie complicaties te voorkomen.

Vervolgonderzoek

Er is nader onderzoek nodig naar de epidemiologie van complicaties die ontstaan door de onderliggende kritieke ziekten bij de patiëntenpopulaties op de cardiale IC. Daarnaast is nader onderzoek gewenst naar bestaande en nieuwe therapieën, bijvoorbeeld in uitgebreide multicenter trials en grote prospectieve registerstudies. Het doel is om de kwaliteit van de zorg op de cardiale IC’s te verbeteren.


Referentie: Fordyce CB, Katz JN, Alviar CL, et al. Prevention of Complications in the Cardiac Intensive Care Unit: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020;CIR0000000000000909. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33115261/, https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIR.0000000000000909

, ,
Deel dit artikel