COVID-19 gerelateerd ARDS niet eenduidig fenotype

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
11 oktober 2021

COVID-19 gerelateerd acuut respiratoir distress syndroom (ARDS) omvat mogelijke verschillende respiratoire fenotypen. De Nederlandse PRoVENT-COVID-studie, waarvan de uitkomsten in The Lancet Respiratory Medicine verschenen, toonde aan dat COVID-19 gerelateerd ARDS niet een eenduidig fenotype is.

Een infectie met SARS-CoV-2 resulteert vaak in acuut respiratoir falen. Vanwege de noodzaak voor ademhalingsondersteuning, bijvoorbeeld met invasieve beademing, moeten veel van deze patiënten op de intensive care (IC) opgenomen worden. COVID-19 gerelateerd ARDS kent een hoge sterfte.

Enkel fenotype?

Aangezien acuut respiratoir falen bij COVID-19 wordt veroorzaakt door een enkele ziekteverwekker, zou verondersteld kunnen worden dat ernstig zieke COVID-19-patiënten een homogene groep zijn met een enkel fenotype.

Bij een literatuur-search werden in verschillende eerdere studies verschillende fenotypen van COVID-19 met een uiteenlopende ernst gevonden. De meeste studies toonden grote verschillen tussen patiënten die verschillende niveaus van ademhalingsondersteuning nodig hadden. Eén studie rapporteerde over klinische fenotypen in de specifieke populatie van ernstig zieke COVID-19-patiënten, maar die studie was uitgevoerd in één centrum. In die studie werd bij aanvang een cross-sectionele analyse uitgevoerd met zowel laboratoriumgegevens als respiratoire variabelen. Daarbij werden twee fenotypen geïdentificeerd: een met hoge D-dimeer, interleukine (IL)-6 en creatinine en een tweede zonder duidelijke biochemische veranderingen.

Verder zijn talloze ingezonden brieven en korte rapportages verschene

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel