DOQ

‘De opname van het consult is straks alleen afspeelbaar via het patiëntportaal, nergens anders’

Patiënten onthouden schrikbarend weinig van hun consult met de dokter. Hoe zwaarder de diagnose, des te minder informatie ook bij de patiënt blijft hangen. Voor het Erasmus MC aanleiding om te starten met project ‘Consult replay’, dat de mogelijkheden onderzoekt om consulten op te nemen zodat patiënten deze via het patiëntenportaal van het ziekenhuis kunnen terugluisteren of -zien. 

In 2015 is er onderzoek gedaan onder 260 kankerpatiënten naar wat zij hadden onthouden van hun laatste consultgesprek met de dokter. Een onthutsende 40 tot 80% van de mondeling overgedragen informatie bleek niet te zijn beklijfd en hoe zwaarder de diagnose, des te meer informatie verloren was gegaan.

Meepraten over eigen behandeling
Voor het Erasmus MC was het aanleiding voor het project ‘Consult replay’, waarbij ze de mogelijkheden onderzoeken om consulten op te nemen en vervolgens beschikbaar te maken op het patiëntportaal van het ziekenhuis. Het project heeft subsidie gekregen van het Citrienfonds van de NFU en van ZonMw.

“Voor de patiënt is het ideaal. Die kan achteraf, in eigen omgeving het gesprek terugluisteren of -kijken en zo alsnog goed geïnformeerd raken”, vertelt Coline de Jong in een interview met ZonMw. De Jong is projectleider van ‘Consult replay’ en organisatieadviseur bij Management Advies, het interne adviesbureau van het Erasmus MC. “Vooral ook met het oog op de plannen die we hebben met shared decision making, waarbij de patiënt als een partner meepraat over diens eigen behandeling, is dat van grote waarde.”

Confronterend voor artsen
De Jong staat op het punt om met enkele focusgroepen, bestaande uit patiënten en artsen, aan de slag te gaan om te horen wat zij ervan verwachten en of ze risico’s ervaren. “Dat laatste verwacht ik vooral van de kant van de medici. Voor artsen kan dit behoorlijk confronterend zijn. Dat bemerk ik ook als we afdelingen benaderen om mee te doen in de pilot die we in het tweede kwartaal van dit jaar gaan starten.”

Onder artsen leeft de angst dat patiënten achteraf gesprekken uit hun context halen en online zetten. Of dat patiënten zelfs in de opnames gaan knippen en plakken. De Jong: “Maar het mooie is juist dat wij met deze aanpak als ziekenhuis de regie in handen houden. Een audio- of videofragment dat straks op het patiëntportaal terug te zien zal zijn, kan alleen daar afgespeeld worden en nergens anders. Als ik dat aan onze artsen vertel, merk ik vaak dat ze al een stuk ontspannener reageren.”

Bron: ZonMw

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx