DOQ

Dokters van de Wereld wil zorg toegankelijk maken voor iedereen

“Beschamend”, vindt Hendrik Verschuur het, KNO-arts in het Haaglanden MC en voorzitter van Dokters van de Wereld. “Beschamend dat de hulporganisatie in Nederland medische zorg moet leveren aan mensen die daar anders niet of onvoldoende toegang toe hebben.” Het gaat bijvoorbeeld om ongedocumenteerde mensen, Oekraïense vluchtelingen en de anderhalf miljoen Nederlanders die geen tandarts kunnen betalen.

Dat hulporganisaties noodhulp verlenen in het buitenland zijn we gewend. Het is een van de voornaamste taken van bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen. Ook Médecins du Monde begon eind jaren ‘70 met hulpverlening in het buitenland toen een groep Franse artsen met een hospitaalschip naar Vietnamese bootvluchtelingen voer. Inmiddels is de organisatie in 17 landen actief. Sinds 1997 ook in ons land onder de naam Dokters van de Wereld. “We leveren voornamelijk zorg aan mensen in Nederland. Daarnaast hebben we projecten in het buitenland, in Oekraïense ziekenhuizen, eerste hulpposten in door Rusland bezette gebieden, en scholingsprojecten voor chirurgen in Sierra Leone en Tanzania.”

“Je ziet dat mensen komen met multimorbiditeit en problemen die vaak erger zijn dan gebruikelijk, omdat de patiënten zo lang op zorg moesten wachten”

KNO-arts en voorzitter van Dokters van de Wereld, dr. Hendrik Verschuur

Zonder documenten

Ons land telt ongeveer vijftigduizend mensen zonder verblijfspapieren. Dit zijn gedeeltelijk vluchtelingen die geen status kregen en besluiten toch in Nederland te blijven. Vaak is dat een gedwongen besluit omdat hun land van herkomst weigert ze terug te nemen. “Een andere groep bestaat uit arbeidsmigranten die na soms tientallen jaren werken hun baan kwijtraken en daarmee ook alle voorzieningen. Het overkomt mensen uit veilige niet-EU landen als Brazilië of de Filipijnen”, zegt Verschuur. “Met ruim 200 vrijwillig werkende huisartsen, medisch specialisten, psychiaters, psychologen en tandartsen leveren we eerstelijnszorg voor deze mensen.”

“Zeker in drukke praktijken in de Randstad, waar de meeste ongedocumenteerde mensen wonen, is het lastig zorg te vinden”

Declareren bij CAK

Eigenlijk hoeft de zorg voor ongedocumenteerden in ons land geen probleem te zijn. Hoewel ze niet verzekerd zijn, kan elke arts de zorg bij het CAK declareren. Verschuur: “Dit is een bureaucratische procedure die niet bij veel artsen bekend is.” In de praktijk komt het erop neer dat artsen niet declareren en zelfs afzien van hulp aan ongedocumenteerde mensen. “In drukke en al overbelaste praktijken in de Randstad, waar de meeste ongedocumenteerde mensen wonen, is het lastig zorg voor deze groep te vinden. Daarom starten we dit jaar met een huisartsenpraktijk in Amsterdam-Osdorp.”

“De overheid regelt de zorg in asielzoekerscentra, maar we lezen in de krant hoe matig dat in bijvoorbeeld Ter Apel gaat”

Asielzoekers                                    

Samen met het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen lever de Dokters van de Wereld noodgedwongen zorg aan asielzoekers in Ter Apel en Oekraïense vluchtelingen in diverse plekken in het land. “De overheid regelt de zorg in asielzoekerscentra, maar we lezen in de krant hoe matig dat in bijvoorbeeld Ter Apel gaat.”
Dokters van de Wereld verleent haar zorg onder meer vanuit zorgbussen waarmee ze door het land rijden. Verschuur ging, sinds hij in 2021 voorzitter werd, een paar keer mee met een van deze bussen. “Je ziet dat mensen komen met multimorbiditeit en problemen die vaak erger zijn dan gebruikelijk omdat de patiënten zo lang op zorg moesten wachten. We zien ook buitenproportioneel veel psychosociale problematiek. Mensen zijn soms maandenlang op de vlucht geweest en komen uit gebieden met oorlog en/of honger. PTSS komt veel voor.”

“De zorg voor kwetsbare mensen die Dokters van de Wereld levert, trekt me aan juist omdat deze mensen het in hun leven al zo moeilijk hebben”

Kwetsbaar

Verschuur voelt extra verantwoordelijkheid voor de zorg voor kwetsbare mensen. “In het Haaglanden MC zie ik patiënten met tumoren in het hoofd/halsgebied. Ook zij zijn vaak kwetsbaar vanwege hun verslavingsproblematiek (alcoholgebruik is een riscofactor voor kanker in het hoofd/halsgebied, red). De zorg voor kwetsbare mensen die Dokters van de Wereld levert, trekt me aan, juist omdat zij het in hun leven al zo moeilijk hebben.”

Vrijwilligers                                     

De zorgverleners van Dokters van de Wereld zijn allemaal vrijwilligers die zich één dagdeel per week of maand inzetten voor mensen zonder toegang tot de reguliere zorg. “Onze vrijwilligers variëren in leeftijd, van net afgestudeerde artsen tot BIG-geregistreerde pensionado’s. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom”, zegt Verschuur. Om artsen te motiveren refereert hij aan de artseneed: “Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.” Verschuur besluit: “Idealiter zouden we onze organisatie willen opheffen als de zorg voor iedereen gegarandeerd is, maar dat is voorlopig een utopie. Toch maken we kleine stapjes voorwaarts bij het realiseren van zorg voor iedereen. We zien dat er bij alle betrokken partijen veel goede wil is om ons te helpen.”

Vrijwilliger, lid of donateur worden: https://doktersvandewereld.org

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx