DOQ

Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

De vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft drie genomineerden geselecteerd uit de 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. Het uiteindelijke winnende onderzoek wordt 27 juni bekendgemaakt.

De kanshebbers zijn onderzoeken van de cardiologen, internisten en radiologen, de MDL-artsen en de pathologen. Op 27 juni maakt de vakjury bekend wie de gelukkige winnaar is van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019.

De genomineerden zijn (in willekeurige volgorde):

  • AMACING-studie van de radiologen, internisten en cardiologen. Een onderzoek naar het effect van toevoegen van extra vocht bij onderzoek met contrastmiddelen.
  • MijnIBDcoach-studie van de MDL-artsen. Een onderzoek naar de effecten van telemonitoring bij patiënten met een chronische darmaandoening.
  • CAMELYON16-challenge van de pathologen. Een onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het opsporen van uitzaaiingen bij borstkankerpatiënten.

Over de AMACING-studie

Bij onderzoek met contrastmiddelen werd bij risicopatiënten extra vocht toegediend om nierschade te voorkomen. Een multidisciplinair team van radiologen, internisten en cardiologen onderzocht of dit eigenlijk wel zinvol is. Onderzoeker Estelle Nijssen: “We toonden aan dat extra vochttoediening niet effectief is en beter achterwege gelaten kan worden. De standaard zorg in Nederland en Europa is  daarop aangepast: deze patiënten hoeven nu niet meer één tot twee dagen opgenomen te worden in het ziekenhuis. Zo voorkomen we de complicaties die soms optreden zoals hartfalen, en we besparen in Nederland alleen al vijftig tot honderd miljoen euro per jaar aan zorgkosten.”

Onderzoekers: Estelle Nijssen, Roger Rennenberg, Patty Nelemans, Brigitte Essers, Marga Janssen, Marja Vermeeren,  Vincent van Ommen, Joachim Wildberger
Deelnemende ziekenhuizen: MUMC+
Specialismen: radiologie, interne geneeskunde en cardiologie

Over MijnIBDcoach

Wat zijn de effecten van de telemonitoring tool MijnIBDcoach op de zorg voor patiënten met de darmaandoening IBD? Dat onderzocht Marin de Jong met haar onderzoeksteam. De Jong: “Nadat we deze tool ontwikkeld hadden, wilden we weten wat het effect ervan is op de zorg. We toonden aan dat de tool helpt om de ziekteactiviteit bij deze patiënten beter te monitoren. Dit leidde tot een significante verlaging van het aantal ziekenhuisopnames (-50%) en polikliniekbezoeken (-36%) en een verbetering van de therapietrouw. Bovendien kunnen we met het gebruik van de tool een kostenbesparing realiseren van 550 euro per patiënt per jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 44 miljoen euro.”

Onderzoekers: Marin de Jong, Andrea van der Meulen-de Jong, Marieke Pierik, Tineke Markus, Mariëlle Romberg-Camps, Nofel Mahmmod e.a.
Deelnemende ziekenhuizen: MUMC+, LUMC, Zuyderland MC en St. Antonius Ziekenhuis
Specialisme: maag-, darm -en levergeneeskunde

Over CAMELYON16-challenge

Is het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het opsporen van uitzaaiingen bij borstkankerpatiënten net zo accuraat als een onderzoek door de patholoog? Jeroen van der Laak deed hier vergelijkend onderzoek naar. “Onze conclusie was dat de beste kunstmatige intelligentie systemen net zo goed werken als een patholoog die zonder enige tijdbeperking de taak uitvoert”, vertelt van der Laak. “De systemen waren zelfs significant beter dan pathologen die werken onder tijdsdruk. Het gebruik van kunstmatige intelligentie levert de patholoog bovendien een flinke tijdsbesparing op; tijd die vrijkomt voor complexere diagnostiek en overige taken.”

Onderzoekers: Jeroen van der Laak, Babak Ehteshami-Bejnordi, Peter Bult, Marcory van Dijk, Paul van Diest, Geert Litjens
Deelnemende ziekenhuizen: Radboudumc en UMC Utrecht
Specialisme: pathologie

Bron: Federatie Medisch Specialisten
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


0
Laat een reactie achterx