Huisartsen declareren vaak te weinig voor e-consult

mm
redactie
Redactioneel,
7 februari 2018

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor een e-consult. Dit blijkt uit de Actieagenda e-consult bij de huisarts. Veel huisartsen denken dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Dit is niet het geval. Huisartsen mogen voor een e-consult zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden. Dit is recent bevestigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Momenteel declareren veel huisartsen voor hun e-consulten de helft van de vergoeding van een regulier consult. De vergoeding voor een e-consult is echter niet afhankelijk van de vorm, maar van de tijdsinvestering en de geleverde zorgverlening. Bettine Pluut, programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth bij Nictiz: “Het is belangrijk dat huisartsen op de hoogte zijn van de brede declaratiemogelijkheden voor een e-consult. Financiering wordt nu (onterecht) als een van de belangrijkste belemmeringen gezien, en dat is zonde.”

e-consult-huisarts-declareren-ondernemen

Digitaal schriftelijk consult

Met een e-consult bedoelen we een digitaal schriftelijk consult. De NZa hanteert hiervoor in haar beleidsregels de term e-mailconsult. De prestatie ‘E-consult’ bestaat niet in de beleidsregels van de NZa.

Declaratiemogelijkheden voor e-consult

Een gevoerd e-consult kan tot één van de onderstaande drie declaratiesoorten leiden, afhankelijk van de feitelijk geleverde prestatie:

  • E-mailconsult, als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult.
  • Een regulier consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier consult wordt geboden.
  • Een dubbel consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel consult wordt geboden.

In alle gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat voldaan moet zijn aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld in de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact.

Aanvullende regels

Het mogen declareren van de prestatie staat los van wie in de praktijk de zorg verleent. Dit betekent dat zowel een huisarts, praktijkondersteuner als assistent een e-consult mogen voeren. Het is aan de huisarts om te beoordelen welke prestatie hij/zij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft.

Actieagenda e-consult bij de huisarts

Nictiz voert momenteel met een aantal landelijke, regionale en lokale partners de Actieagenda e-consult bij de huisarts uit. Doel hiervan is het praktisch ondersteunen van huisartsen bij invoering en gebruik van e-consulten. Daarnaast moet de actieagenda de belemmeringen van een breed en effectief gebruik van het e-consult wegnemen. Die belemmeringen zijn onder andere financieel van aard. Uit workshops en interviews met huisartsen blijkt dat zij ervan uitgaan dat de vergoeding voor een e-consult standaard 4,50 euro bedraagt, ongeacht de geleverde zorg en tijdsbesteding. De declaratiemogelijkheden zijn echter ruimer. Later dit jaar publiceert Nictiz een handboek E-consult met de do’s en dont’s voor een zinvolle inzet van e-consulten bij de huisarts. De Actieagenda e-consult bij de huisarts is onderdeel van het programma Patiëntparticipatie en eHealth.

Bron: Nictiz

 

, , , , , ,
Deel dit artikel